HowULearn

HowULearn on Helsingin yliopistossa käytössä oleva verkkoväline, joka tarjoaa opiskelijoille tilaisuuden tutustua itseensä ja havainnoida kehittymistään akateemisena oppijana. Samalla se tarjoaa koulutusohjelmille välineen tutustua opiskelijoihin, ja sitä kautta mahdollisuuden säätää opetusmenetelmiä opiskelijoiden oppimista tukeviksi.

Vastausten perusteella opiskelija saa henkilökohtaisen yhteenvedon tulosten tulkintaohjeineen. Jos opiskelija on vastannut saman koulutusohjelman kyselyihin aiemminkin, hän saa myös nähdä omat, aiemmat tuloksensa ja voi niiden avulla nähdä, miten hän on kehittynyt opintojen aikana oppimisen taidoissa. Omien tulostensa lisäksi opiskelija saa nähdä yhteenvedon oman koulutusohjelmansa vastauksista (samalta ja jatkossa myös aiemmilta vuosilta) ja voi sitä kautta suhteuttaa itseään samassa opintovaiheessa oleviin muihin opiskelijoihin. Koulutusohjelma saa koulutusohjelmakohtaisen yhteenvedon joko pedalehtoreiden kautta tai jatkossa järjestelmästä suoraan. Lisäksi selvityksessä on Oodikoneen jäsentämän tiedon yhdistäminen HowULearn-vastauksiin koulutusohjelmatasolla.

Lisätietoa kyselystä: https://flamma.helsinki.fi/fi/group/opetuksen-tuki/howulearn-kyselyt

HowULearn opiskelijoiden tukena -video