Opetuksen iltapäivä 19.1.2022 klo 13.00-16.00

Mikä motivoi?

Opetuksen iltapäivä 19.1.2022 klo 13.00-16.00

Haluatko päivittää tietosi siitä, miten motivaatio ohjaa oppimista sekä miten motivaatiota voidaan herätellä ja kannatella? Haluatko keskustella siitä, miten moniammatillisuutta voisi opettaa ja opiskella Meilahden kampuksella? Haluatko tavata opettajakollegoja iloisissa merkeissä kevätlukukauden alkaessa?

Opetuksen iltapäivä järjestetään etäyhteydellä

Zoom -linkki (kopioi linkki Chromeen tai Edgeen, jos käytät HUSin konetta)

https://helsinki.zoom.us/j/61341693680?pwd=VzdORW5GVlRHekNNTmlIdkJNNmVzdz09

Ohjelma

13.00-13.05 Dekaani Anne Remes: Dekaanin tervehdys

13.05-13.15 Opetuksesta vastaava varadekaani Anu-Katriina Pesonen: Uusi vuosi, uudet haasteet ja mahdollisuudet

13.15-13.30 Pedagogiset yliopistonlehtorit Eeva Pyörälä ja Milla Räisänen: Motivaatiota koskeva aktivointikysely ja sen purku https://forms.office.com/r/EjmSVQZsp7

13.30-13.45 Pedagoginen yliopistonlehtori Milla Räisänen: Mitä motivaatio on?

13.45-14.00 Keskustelu: Mikä motivoi sinua opetuksessa? Mikä motivoi sinua kehittämään opetusta? https://edu.flinga.fi/s/E7DR5QP

14.00-14.15 Professori Tiina Paunio: Opiskelijoiden motivaatio etäopetuksen aikana

14.15-14.30 Opiskelijoiden puheenvuoro, Selma Valjus (LKS) ja Lauri Uuskallio (Kompleksi):

Mikä kannattelee opiskelumotivaatiota? Esimerkkejä motivoivavasta pedagogiikasta.

14.30-14.55 Keskustelu: Miten opettaja voi tukea opiskelijan motivaatiota? Miten opiskelija voi itse vaikuttaa motivaatioon? Miten opetuksen hallinto voi tehdä tukeakseen opiskelua koskevaa motivaatiota? https://edu.flinga.fi/s/EF4V7WQ

14.55-15.25 Kahvitauko ja taukojumppa https://www.youtube.com/watch?v=7aH4HVRw9iM

(3 minuuttia 28 sekuntia)

15.25-15.40 Yliopistonlehtori Eino Partanen: Mikä motivoi ja miten motivoida moniammatillisuuteen?

15.40-15.50 Keskustelu: https://flinga.fi/s/F8JJL3G

15.50-16.00 Yhteenveto ja lopetus https://www.menti.com/dbieviw52z

Anna tilaisuuden jälkeen palautetta e-lomakkeella https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/115481/lomake.html

Tervetuloa!

 • Opetusdekaanit Anu-Katriina Pesonen
 • Pedagoginen yliopistonlehtori Eeva Pyörälä
 • Pedagoginen yliopistonlehtori Milla Räisänen
 • Projektisuunnittelija Titta Vilanti
 • IT-asiantuntija Teemu Masalin

Etäopetuksen pelisäännöt lääketieteellisessä keväällä 2021

Etäopiskelu on vähentänyt opiskelijoiden vuorovaikutusta opettajien ja erityisesti opiskelutovereiden kanssa. Etäopetus mahdollistaa vuorovaikutuksen, mutta koska se on kaikille uutta, tiedekunnassa on laadittu etäopetuksen pelisäännöt tukemaan hyvää opetusta ja vuorovaikutusta.

Yleistä etäopetuksesta – opettajille

 • Huolehdi, että kurssiisi liittyvät ohjeet ovat kootusti Moodlessa. Etäopetusaikana selkeät kirjalliset ohjeet ovat entistä tärkeämpiä.
 • Ilmoita etäopetuksen pelisäännöt mieluiten jo ennen kurssin alkua.
 • Käy läpi opetuksen pelisäännöt kurssin alussa. Keskustele opiskelijoiden kanssa asiasta riittävästi ja perustele tarvittaessa, jotta he sitoutuvat yhteisiin sääntöihin.
 • Sovi kurssille vastuu opiskelijat (mahdollisesti jo etukäteen), jotka auttavat vuorollaan esim. seuraamalla chattia.
 • Opettajan tehtävä on rytmittää kurssia, ennakkotehtäviä ja etäopetustilanteita niin, että kurssi tukee opiskelijoiden oppimista ja osaamisen karttumista.
 • Opiskelijat tarvitsevat etäopetusaikana enemmän vertaistukea sekä palautetta – luo tilanteita, jossa he voivat saada niitä. Anna myös itse palautetta opiskelijoille etäopetustilanteessa.
 • Hyödynnä kontaktiopetuksen väleissä ennakko- ja välitehtäviä yksin ja ryhmässä.
 • Käytä kontaktiopetuksessa aktivointitehtäviä, joita voit toteuttaa pienryhmätyöskentelynä tai koko ryhmän kanssa. Varaa aikaa tehtävien purulle.
 • Luo tarvittaessa pysyvät kotiryhmät, jotka voivat tukea toisiaan etäopetuksen aikana.
 • Suunnittele etäopetukseen taukoja, varaa opiskelijoiden siirtymiseen toiseen opetukseen ja ruokailuun aikaa.

Pelisäännöt etäopetuksessa – opettajille ja opiskelijoille

 • Käy pelinsäännöt läpi ja perustele ne opiskelijoille kurssin alussa.
 • Kerro kurssin alussa, että opetukseen ei tulla myöhässä. Opiskelija ja opettaja kirjautuvat verkko-oppimisympäristöön ajoissa (vähintään 5 min. ennen tilaisuuden alkua), jotta varsinainen opetus voi alkaa ajallaan.
 • Opiskelijat osallistuvat Zoom/Teams-sessioihin aina yliopiston tunnuksilla siten, että oma nimi näkyy. https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/444d1b3e-31bd-426f-b337-5a710747f798
 • Opettaja voi tulostaa Zoomista osallistujalistan (Ohje pdf))
 • Opiskelijalle suositellaan, että hän hakeutuu etäopetusta varten paikkaan, jossa hän pystyy seuraamaan ja osallistumaan opetukseen.
 • Opetuksiin, joissa esitetään potilastapauksia, ei saa osallistua siten, että ulkopuoliset voivat nähdä tai kuulla materiaalin. Niitä ei myöskään saa tallentaa videona. Opiskelijoille tulee ilmoittaa tästä etukäteen (keväällä 2021 tiedotetaan Moodlessa).
 • Vahva suositus on, että opiskelija hankkii laitteen, jossa voi tarvittaessa pitää kameraa päällä ja voi tarvittaessa käyttää kuulokkeita.
 • Opiskelijan tulee varautua siihen, että hän voi opetustilanteessa pitää kameran päällä (taustakuvaa voi muokata siten, ettei tarvitse näyttää kotia tms. taustaa).
 • Kameran pitämisestä päällä sovitaan kurssikohtaisesti.
 • Pienryhmäopetuksessa kannustetaan siihen, että kameraa kannattaa pitää päällä vuorovaikutuksen parantamiseksi.
 • Jos opetus tallennetaan, kamerat voi pitää kiinni.
 • Opiskelijoilta toivotaan aktiivista osallistumista opetustilanteisiin. Videon päällä pitäminen parantaa opettajan mahdollisuutta opettaa hyvin.
 • Kysymykset ja kommentit kerätään chattiin tai puheenvuoroa pyytämällä nostamalla käsi pystyyn, opettajan toiveen mukaan.
 • Opettaja pyrkii jäämään hetkeksi opetuksen jälkeen ympäristöön, jos jollakin opiskelijalla on henkilökohtaista kysyttävää.

Ohjeet koonneet pedagogiset yliopistonlehtorit Saara Repo ja Eeva Pyörälä.