Kohti sähköisiä tenttejä – Moodle-koulutusta syksyllä

Lääketieteellisen tiedekunnan tavoitteena on hiljalleen siirtyä paperitenteistä sähköisiin tenttikäytäntöihin. Syksyllä 2017 ja keväällä 2018 järjestimme yhteensä kuusi pilottitenttiä viidellä eri sähköisellä tenttialustalla kartoittaaksemme, mikä toimisi parhaiten Meilahdessa. Omien havaintojemme ja kokemustemme, opettajille lähetetyn kyselylomakkeen, opiskelijoille lähetetyn kyselylomakkeen ja opettajien ja opiskelijoiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta päädyimme valitsemaan Moodlen lääketieteellisen tiedekunnan tenttialustaksi. Kun Moodletentti tehdään hyödyntäen Safe Exam Browseria, saadaan tentti tehtyä suljetussa ympäristössä: Opiskelijat eivät tenttiä tehdessään pääse koneillaan minnekään muualle kuin itse tenttiin.

Hampaalla järjestettiin 50 opiskelijan lopputentti Moodlen ja Safe Exam Browserin yhdistelmällä tänä keväänä ja se onnistui ongelmitta ja sai kehuja sekä kurssin vastuuopettajalta että opiskelijoilta. Opiskelijat tekivät tentin luentosalissa omilla koneillaan.

Meilahdessa järjestetään opetushenkilöstölle räätälöityä koulutusta moodletenttien tekoon lokakuussa: “Tentit Moodlen suljetussa ympäristössä”. Paikka on Terkon atk-luokka.

Päivämäärät koulutuksille ovat:

  • 5.10 klo 13-16
  • 9.10 klo 12-15

Lisäksi 27.8 klo 13-16 järjestetään Terkon atk-luokassa Moodle-klinikka, jonne voi tulla pop up -tyyppisesti kysymään mitä tahansa Moodleen liittyvää.

Ilmoittautuminen koulutuksiin tapahtuu Henkassa viimeistään vuorokautta ennen koulutusta.

Myös henkilökohtaista tukea voi pyytää ja autamme mielellämme kaikkia pääsemään vauhtiin sähköisten tenttien teossa! Sanna Siirilä toimii Meilahdessa verkkopedagogiikan asiantuntijana ja Heikki Wilenius (heikki.wilenius@helsinki.fi) vastaa erityisesti Meilahden moodletuesta. Lisäksi Helsingin yliopiston moodletiimi auttaa ja opastaa sekä sähköpostitse että livenä Moodleen liittyvissä kysymyksissä (moodle@helsinki.fi).

Ilmoittaudu Tekijänoikeudet opetuksessa -seminaariin

Mietityttääkö videoiden ja oppimateriaalin tekijänoikeudet? Haluatko käyttää muiden tekemiä videoita opetuksessasi? Saavatko muut käyttää tuottamaasi opetusvideota heidän opetuksessaan? Pitääkö videolla esiintyville maksaa palkkiot? Minkälaisia sääntöjä on kuvien opetuskäytöstä? Näihin ja muihin opetuksen tekijänoikeuskysymyksiin paneudutaan yliopiston lakimiesten voimin Tekijänoikeudet opetuksessa -seminaarissa.

Aika ja paikka: Torstai 4.10.2018 klo 13.00-16.00; Suomen Laki -sali (PIV), Porthania (Yliopistonkatu 3, 1. krs.). Ilmoittaudu seminaariin e-lomakkeella 30.9.2018 mennessä.

Lue loppuun

Ilmoittaudu Opetuksen päivään

Hyvä lääketieteellisen tiedekunnan väki,

Aloitamme lukuvuoden 2018-2019 iloisesti ja yhteisöllisesti Opetuksen päivällä keskiviikkona 15.8. klo 9.00-15.00. Opetuksen päivä on koko Meilahden opetus- ja oppimisyhteisölle avoin tilaisuus, jossa käsitellään opetuksen ja oppimisen ajankohtaisia teemoja. Opetuksen päivä on myös erinomainen tilaisuus verkostoitua ja päivittää pedagogista osaamista. Tilaisuuden järjestää Medipeda ja Arviointiryhmä.

Elokuussa aiheena on arviointi ja sen kehittäminen.  Aihe koskee kaikkia tiedekunnan koulutusohjelmia ja jatkokoulutusta. Saamme tilaisuudessa kansainvälisen näkökulman arviointiin. Lääketieteen koulutusohjelman johtaja Riitta Möller (Karolinska Institutet) kertoo meille siitä, miten Karolinska on systemaattisesti kehittänyt omaa arviointijärjestelmäänsä.

Tilaisuudessa kuullaan tuloksia sähköisen salitentin pilotista sekä Opettajien akatemian opettajien arviointikokemuksia koskevasta tutkimuksesta.

Iltapäivällä työstetään ja ideoidaan tiedekunnan arviointikäytäntöjä eri näkökulmista. Tarkemman ohjelman löydät oheiselta verkkosivulta https://blogs.helsinki.fi/medi-peda/tapahtumat/opetuksen-paiva-2018/

 Ilmoittaudu Opetuksen päivään tällä lomakkeella mieluiten heti ja laita tilaisuus saman tien almanakkaasi: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/90213/lomake.html

Aurinkoisin terveisin,

Leila Niemi-Murola, Arviointityöryhmän pj.

Eeva Pyörälä, Pedagoginen yliopistonlehtori