Vuorovaikutustaidot seminaari 20.3.2018

20.3.2018 klo 12.00-16.00, Biomedicum, kokoushuone 8-9

Ilmoittautuminen viimeistään 15.3. https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/86073/lomake.html

Tavoite

Seminaarissa vertaillaan ja kehitetään logopedian, psykologian, lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmien vuorovaikutustaitoihin liittyviä opintoja ja niitä tukevaa opetusta. Seminaari on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille opettajille ja opiskelijoille.

Ohjelma

Tervetuloa ja tilaisuuden tavoitteet
Saara Repo

Lääketieteen vuorovaikutusopintojen kehitys
Eeva Pyörälä

Lääketieteen vuorovaikutusopinnot nykytila
Otto Helve ja Asta Toivonen

Psykologian opintojen vuorovaikutusopinnot
Sanna Koskinen, Olavi Lindfors ja Annamari Tuulio-Henriksson

Logopedian vuorovaikutusopinnot
Kaisa Launonen

Hammaslääketieteen vuorovaikutusopinnot
Terhi Karaharju-Suvanto

Kahvitauko (noin klo 13.40)

Kielikeskuksen tuki vuorovaikutustaitojen opetuksen kehittämiseen
Katariina Hollanti ja Hanna Kosonen

Miten vuorovaikutustaito-osaamista voi arvioida – esimerkki lääketieteen OSCE (Objective Structured Clinical Examination) -arvioinnista
Eeva Pyörälä ja Asta Toivonen

Työryhmätyöskentelyä esitysten pohjalta

Aiheina mm. vuorovaikutusopintojen ja opetuksen tutkimus, tavoitteet ja sisällöt, opetus- ja opiskelumenetelmät, arviointi, moniammatillisuuden hyödyntäminen

Työryhmätyöskentelyn purku