Yhteystiedot

MEDIPEDA TIIMI:

Joutsenvirta Taina 
Verkkopedagogiikan asiantuntija, VTL
Videoasiat
puh. +358-2941 25050
taina.joutsenvirta[át] helsinki.fi
Tutkimustoiminta ks. Tuhat -tutkimustietojärjestelmä

Pyörälä Eeva
Pedagoginen yliopistonlehtori, dosentti, FT, MME, Fellow of AMEE
LL-HLL koulutusohjelmien pedagoginen asiantuntija
Digitaalinen oppiminen, oppimisen arviointi, vuorovaikutaidot
puh. +358-503491553
eeva.pyorala [át] helsinki.fi
Tutkimustoiminta ks. Tuhat -tutkimustietojärjestelmä

Repo Saara
Pedagoginen yliopistonlehtori
puh.  +358-2941 28015
saara.repo[át]helsinki.fi

Siirilä Sanna
Verkkopedagogiikan asiantuntija, KM
Digiloikka-projekti, sähköiset salitentit, Presemo
puh. +358-2941 22435
sanna.siirila[át]helsinki.fi

Heikki Wilenius (työstävapautus 1.1.2020–31.8.2021)
Verkkopedagogiikan asiantuntija, VTM
Moodle-asiat
puh. +358-2941 57574
heikki.wilenius[át]helsinki.fi