Yhteystiedot

MEDIPEDA TIIMI:

Pyörälä Eeva
Pedagoginen yliopistonlehtori, dosentti, FT, MME, Fellow of AMEE
LL-ja HLL koulutusohjelmien sekä SOTE-maisteriohjelman yliopistopedagoginen asiantuntija
Digitaalinen oppiminen, oppimisen arviointi, vuorovaikutaidot
puh. +358-503491553
eeva.pyorala [át] helsinki.fi
Tutkimustoiminta ks. Tuhat -tutkimustietojärjestelmä

Milla Räisänen
Pedagoginen yliopistonlehtori, KT
Psykologian, logopedian ja translationaalisen lääketieteen koulutusohjelmien pedagoginen asiantuntija
milla.raisannen [át] helsinki.fi
Tutkimustoiminta ks.
https://researchportal.helsinki.fi/fi/persons/milla-r%C3%A4is%C3%A4nen

Heikki Wilenius
Verkkopedagogiikan asiantuntija, VTT
Moodle-asiat
puh. +358-2941 57574
heikki.wilenius[át]helsinki.fi

Birgitta Kivinen
Verkkopedagogiikan asiantuntija, VTM
birgitta.kivinen(at)helsinki.fi
puh. +358-2941 24914