Kehity opettajana 2021 to 28.1.2021 14.00-16.15

Oletko yliopisto-opettajan uran alussa? Odotatko tilaisuutta päästä hakemaan opettajan tehtävää? Tule tapaamaan opetustaitotoimikunnan edustajia ja muita opettajia ja kuulemaan pedagogisesta koulutuksesta, opetustaidon arvioinnista sekä vertaistuesta. Ilmoittaudu Zoomilla järjestettävään tilaisuuteen viimeistään 18.1.2021 e-lomakkeella.

Ohjelma

Tilaisuuden avaus ja tavoite
Pedagoginen yliopistonlehtori Saara Repo

Osallistujien esittäytyminen

Scholarship of teaching – Opettajana kehittyminen Meilahden aloilla
Alustus: Pedagoginen yliopistonlehtori Eeva Pyörälä EP Kehity opettajana
Pienryhmäkeskustelua

Opettajan muodollinen pätevöityminen Helsingin yliopistossa
HY:n kurssitarjonnan esittely: Yliopistopedagogiikan 10 op, 25 op ja 60 op kokonaisuudet, opetusteknologiakoulutus
Alustus: Pedagoginen yliopistonlehtori Saara Repo Yliopistopedagogiikkakoulutus
Kokemusten jakoa: kliininen opettaja Leila Niemi-Murola, yliopistonlehtori Liisa Peltonen, kliininen opettaja Lena Sjöberg
Keskustelua

Yhteisöjen merkitys ja Vertaismentorointiryhmien eli Verme-ryhmien idea ja perustaminen  Pedagoginen yliopistonlehtori Saara Repo Kehity opettajana 2021 Vertaismentorointi

Näin opetustaitoa arvioidaan! Opetustaitotoimikunnan ja opetustaitomatriisin esittely Opetustaitotoimikunnan puheenjohtaja Leila Niemi-Murola Opetustaidon arviointi LNM

Loppukeskustelu ja tilaisuuden arviointi