Opetuksen päivä 2013

00Aika: 13.8.2013, klo 9-16. Paikka: Biomedicum

Kohderyhmä
Opetuksen päivä on tarkoitettu kaikille lääketieteen ja hammaslääketieteen opettajille, opetustyöhön osallistuville ja siitä kiinnostuneille. Opetuksen päivän teemana on oppimisen arviointi. Yliopiston strategiassa 2013-2016  tavoitteena on, että oppimisen arviointimenetelmät ovat linjassa osaamistavoitteiden kanssa.

Ohjelma

9.00-9.05 Anne Pitkäranta: Päivän avaus
9.05-10.00 Heikki Hervonen & Eeva Pyörälä: Oppimisen arviointi osana lääketieteellistä/hammaslääketieteellistä perustutkintoa
Heikin ja Eevan esitys 130813   Esimerkkejä kirjallisista arvioinneista_Opetuksen_paiva_2013
10.00-12.00 Pienryhmätyöskentely kahdeksassa työryhmässä. Pienryhmissä tarkastellaan arvioinnin nykytilaa, mitä arvioidaan ja miksi? Lisäksi työryhmissä pohditaan, miten arviointia tulisi edelleen kehittää.
Työryhmät:
1. Jaksotentit ja blokkitentit (pj. Liisa Peltonen)
2. Pre-kliinisen vaiheen ja kliinisen vaiheen lopputentit (pj. Heikki Hervonen)
3. OSCE / Mini-Cex (pj. Tom Pettersson)
4. Progress –testi (pj. Timo Kuusi)
5. Verkkopohjaiset arvioinnit (pj. Kalle Romanov)
6. Kliinisten taitojen arviointimenetelmät (esim. SARPA, lokikirjat, mm. amanuenssin lokikirja) (pj. Terhi Karaharju-Suvanto)
7. Rakentava palautteenanto ja debriefing: KL/KHl –opetus, palautteenanto kliinisestä työstä ja simulaatio-opetuksesta (pj. Sirpa Leppä)
8. Oppimispäiväkirjat ja luentopäiväkirjat (pj. Minna Kaila)
12.00-13.00 Lounas
13.00-14.40 Ryhmätyöskentelyn purku
14.40-15.00 Kahvi
15.00-15.20 Millainen on opiskelijan ideaali oppimisen arvioinnista, Natalia Bogdan, LKS ja Anna Heino, LKS Opiskelijan ideaali oppimisen arvioinnista 13.8.13_
15-20-15.45 Sulautuvat tenttikäytännöt, Taina Joutsenvirta, Valtiotieteellinen tiedekunta Joutsenvirta Sulautuvat tenttikäytännöt 13.8.2013
15.45-16.00 Yhteenveto ja tilaisuuden päätös