Opetuksen päivä 2015

Seuraava lääketieteellisen tiedekunnan Opetuksen päivä järjestetään
18.8.2015, klo 9.00-16.00.  Opetuksen päivän teemana on tutkinnon uudistustyö.

Tavoitteet: Opetuksen päivän tavoitteena on tuottaa tiedekunnalle Curriculum 2020 käytännön toteutussuunnitelma.
Työskentelytavat: Opetuksen päivä toteutetaan siten, että osallistujat työstävät tutkinnon toteuttamista koskevia aiheita pienryhmissä ja osallistuvat niitä koskevaan keskusteluun. Käytössä on myös sähköinen viestintäjärjestelmä.

Paikka: Meilahti, os. Haartmaninkatu 3.Haartman-instituutti, iso luentosali, 1. krs

Kohderyhmä:  Opetuksen päivä on tarkoitettu kaikille lääketietieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, opettajille, tiedekunnan oppialojen avainhenkilöille, opetustyöhön osallistuville ja siitä kiinnostuneille henkilöille.

Ohjelma:

09.00-09.10 Opetuksen päivän avaus ja Presemoon kirjautuminen: Eeva Pyörälä ja Taina Joutsenvirta
09.10-09.40 Opetusdekaani Jussi Merenmies: Uuden tutkinnon ytimessä
09.40-10.00 Keskustelu
10.00-10.15 Ryhmätöiden ohjeistus Eeva Pyörälä ja Anne Rönkä
10.15-12.00 Ryhmätyöt pienryhmissä:
1) Tutkintojen (LL ja HLL) sisällönsuunnittelu perustuu asetettuihin osaamistavoitteisiin, ydinaineksen selkeään määrittämiseen ja terveydenhuoltojärjestelmän tarpeiden huomioimiseen (pj. Pauli Puolakkainen) Tila: Kokoushuone B124, Haartmaninkatu 3, 1. krs
2) Kaikkeen opetukseen valmistaudutaan ennakolta (pj. Liisa Peltonen) Tila: Biomedicum, os. Haartmaninkatu 8, Kokoushuone 1, P-kerros
3) Digitaaliset oppimisympäristöt tukevat oppimista (pj. Kalle Romanov) Tila: Terkko, os. Haartmaninkatu 4, 2. krs, auditorio
4) Simulaatio-opetus tukee opiskelijoiden kliinisten taitojen ja moniammatillisten ryhmätyötaitojen kehittymistä (pj. Hanna Lampela) Tila: Biomedicum I, Haartmaninkatu 8, Ryhmätyöhuone 8-9, P-kerros
5) Arviointi tukee osaamisen kehittymistä ja toimii välineenä opetuksen kehittämisessä (pj. Minna Kaila) Tila: Haartman-instituutti, os. Haartmaninkatu 3, Patologian os. kirjasto, 2. krs
6) Uuden tutkinnon palautepaletti tukee tutkinnon laatua, opintojaksojen ja opettajuuden kehittymistä (pj. Mikael Kuitunen)
7) Valinnaiset opinnot tukevat opiskelijan henkilökohtaista kiinnostusta ja osaamisprofiilia (pj. Risto Lapatto)
12.00-12.45 Lounas (Unicafe, Haarmaninkatu 3, 1. krs)
12.45-14.00 Ryhmätöiden purku (Paikka: os. Haartmaninkatu 3. Haartman-instituutti, iso luentosali, 1. krs)
14.00-14.15 Virkistävä tuokio: Taukojumppaa, Päivi Pelkonen, Unisport
14.15-14.45 Kahvitauko (luentosalin edessä)
14.45-15.45 Ryhmätehtävien purku ja niistä keskustelu
15.45-16.00 Tilaisuuden johtopäätökset: Opetusdekaani Jussi Merenmies

Opetuksen päivän työryhmien materiaalit: (ks. linkki):

Työryhmä 1.

Työryhmä 2.

Työryhmä 3.

Työryhmä 4.

Työryhmä 5.

Työryhmä 6.

Työryhmä 7.

Muu opintouudistukseen liittyvä materiaali

 

 

 

 

Tilaisuuden järjestäjä: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Medipeda