Sähköiset etätentit ja arviointi

Moodlen etätenteissä Meilahden tenttipalvelut auttaa kuten sähköisissä salitenteissä. Kun ilmoitat  meilahti-exams(at)helsinki.fi sähköpostisoitteeseen viim. 5 arkipäivää ennen tenttiajankohtaa tentistä, tenttipalvelut: 

  • tarkastaa tentin asetukset, lisää viimeistään tällöin tentin salasanan, 
  • lähettää tenttialueen Moodle-linkin ja salasanan tenttiin ilmoittautuneille,
  • huolehtii opiskelijoiden teknisten ja etätenttiseen sisältyvien eettisten ohjeiden  lisäämisestä Moodlen tenttialueilla,
  • ilmoittaa Moodlen kapasiteetin varmistamiseksi yli 100 opiskelijan tenteistä Moodle-ylläpidolle.  

Etätenteissä ei käytetä Safe Exam Browser (SEB) -toimintoa. 

Moodlen etätenttien tekemiseen saa tukea opetusteknologiapalveluista Birgitta Kiviseltä: birgitta.kivinen(at)helsinki.fi ja Hanne Heickelliltä hanne.heickell(at)helsinki.fi.

Ks. ohjeita: