Moodlen hyödyntäminen etäopetuksessa

Sähköistä Moodle-oppimisympäristöä voidaan käyttää etäopetuksessa siten, että se tukee opiskelijoiden aktiivista opiskelua kurssin aikana. Opettaja tuo kurssialueelle virikkeitä (esim. kirjallista materiaaleja, videoklippejä, kuvia ja testejä) ja niitä koskevia tehtäviä (ks. Moodlen pikaopas Aineistot ja aktiviteetit sekä sisällön lisääminen). Opintojakson tentti tai muu arviointi voidaan myös toteuttaa Moodlen arviointityökalulla.

Tukea Moodlen käyttöön löytyy useamman eri linkin takaa.

Kootusti tietoa Moodlesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista etäopetuksessa on koottu seuraaville verkkosivuille:

https://blogs.helsinki.fi/moodle-news/2020/03/17/moodlesta-apua-etaopetukseen/

Moodlen pikaopas opettajille

Moodleopas

Taulukko erilaisista Moodlen aktiviteeteista, joiden avulla on mahdollista ohjeistaa ja teettää tehtäviä sekä vastaanottaa ja arvioida palautuksia

Voit myös kysyä apua sähköpostilla: moodle(at)helsinki.fi (Huomaathan, että tällä hetkellä tukipyynnöt saattavat ajoittain ruuhkautua, mutta niihin vastataan kyllä.) Muissa verkko-opetukseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä palveluosoitteeseen opetusteknologia(at)helsinki.fi