Lyhytkurssit ja pedagogiset iltapäivät

Yliopistopedagogiikka – lyhytkurssit

Lääketieteellisessä tiedekunnassa järjestetään yliopistopedagogiikkaan liittyviä lyhykursseja eri aihepiireistä vuosittain. Kurssit on tarkoitettu Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opetushenkilöstölle. Osalle lyhytkursseista voidaan ottaa lisäksi myös dosentuurin hakijoita, jatko-opiskelijoita ja muita aiheesta kiinnostuneita.

Pedagogiset lyhytkurssit keväällä 2016

Pedagogiset iltapäivät:

Lyhytkurssien lisäksi järjestetään erilaisista ajankohtaisista teemoista pedagogisia iltapäiviä lääketieteellisen tiedekunnan opetushenkilöstölle