Opetuksen iltapäivä 6.10.2022

Ohjelma

Etäyhteys Zoom: https://helsinki.zoom.us/j/68777092756?pwd=Z0s5cldxdXRnUG9QSHgzRG1Zb2Z0UT09

12.15-12.25 Tilaisuuden avaus dekaani Anne Remes ja opetusdekaani Anu-Katriina Pesonen
12.25-12.55 Äänestys https://forms.office.com/r/pNuLcYz4zt
Eeva Pyörälä ja Milla Räisänen: Pedagoginen näkökulma oppimisen tiloihin
12.55-13.35 Kokemuksia kampuksen opetustiloista ja kliinisen opetuksen tiloista
https://edu.flinga.fi/s/E92SV6G
Terhi Karaharju-Suvanto: Hammaslääkärikoulutuksen uudet tilat
Tiina Immonen: Translationaalisen lääketieteen kansainvälisen maisteriohjelman opetustilat
Sanna Koskinen: Psykologian opetustilat ja potilasopetustilat
Johanna Louhimo: Lääketieteen kliinisen vaiheen opetustilat
Gilbert Simons: Opiskelijoiden näkökulma Meilahden kampuksen oppimistilojen kehittämiseen
13.35 Outi Saario ja Suvi Nenonen: Biomedicumin tilojen kehittäminen
13.55 Ohjeistus ryhmätyöskentelyyn https://edu.flinga.fi/s/EL934NW
14.00-14.30 Kahvitauko
14.30-15.00 Ryhmätyöskentely: Meilahden kampuksen uusia oppimistiloja ja -maisemia rakentamassa
15.00-15.30 Ryhmätyön purku
15.30-15.45 Yhteenveto https://www.menti.com/alozmdhwet3j

Palautelomake: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/119988/lomake.html