Haku syksyn yliopistopedagogiikka -kurssille päättynyt

Ensi syksynä alkava yliopistopedagogiikka -kurssi (10 op) koostuu kahdesta opintojaksosta: YP1. Opetus ja oppiminen yliopistossa (5 op) ja YP2. Opetuksen linjakas suunnittelu, toteutus ja arviointi (5 op).
Kurssin kohderyhmä on Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opettajat. Lisäksi kurssille otetaan HUS:issa toimivia lääketieteen opetukseen osallistuvia lääkäreitä ja Helsingin yliopistohammasklinikalla hammaslääketieteen opetukseen osallistuvia hammaslääkäreitä. Hauku on päättynyt.

Lisätietoja kurssista ja hausta