Etäopetuksen pelisäännöt lääketieteellisessä keväällä 2021

Etäopiskelu on vähentänyt opiskelijoiden vuorovaikutusta opettajien ja erityisesti opiskelutovereiden kanssa. Etäopetus mahdollistaa vuorovaikutuksen, mutta koska se on kaikille uutta, tiedekunnassa on laadittu etäopetuksen pelisäännöt tukemaan hyvää opetusta ja vuorovaikutusta.

Yleistä etäopetuksesta – opettajille

 • Huolehdi, että kurssiisi liittyvät ohjeet ovat kootusti Moodlessa. Etäopetusaikana selkeät kirjalliset ohjeet ovat entistä tärkeämpiä.
 • Ilmoita etäopetuksen pelisäännöt mieluiten jo ennen kurssin alkua.
 • Käy läpi opetuksen pelisäännöt kurssin alussa. Keskustele opiskelijoiden kanssa asiasta riittävästi ja perustele tarvittaessa, jotta he sitoutuvat yhteisiin sääntöihin.
 • Sovi kurssille vastuu opiskelijat (mahdollisesti jo etukäteen), jotka auttavat vuorollaan esim. seuraamalla chattia.
 • Opettajan tehtävä on rytmittää kurssia, ennakkotehtäviä ja etäopetustilanteita niin, että kurssi tukee opiskelijoiden oppimista ja osaamisen karttumista.
 • Opiskelijat tarvitsevat etäopetusaikana enemmän vertaistukea sekä palautetta – luo tilanteita, jossa he voivat saada niitä. Anna myös itse palautetta opiskelijoille etäopetustilanteessa.
 • Hyödynnä kontaktiopetuksen väleissä ennakko- ja välitehtäviä yksin ja ryhmässä.
 • Käytä kontaktiopetuksessa aktivointitehtäviä, joita voit toteuttaa pienryhmätyöskentelynä tai koko ryhmän kanssa. Varaa aikaa tehtävien purulle.
 • Luo tarvittaessa pysyvät kotiryhmät, jotka voivat tukea toisiaan etäopetuksen aikana.
 • Suunnittele etäopetukseen taukoja, varaa opiskelijoiden siirtymiseen toiseen opetukseen ja ruokailuun aikaa.

Pelisäännöt etäopetuksessa – opettajille ja opiskelijoille

 • Käy pelinsäännöt läpi ja perustele ne opiskelijoille kurssin alussa.
 • Kerro kurssin alussa, että opetukseen ei tulla myöhässä. Opiskelija ja opettaja kirjautuvat verkko-oppimisympäristöön ajoissa (vähintään 5 min. ennen tilaisuuden alkua), jotta varsinainen opetus voi alkaa ajallaan.
 • Opiskelijat osallistuvat Zoom/Teams-sessioihin aina yliopiston tunnuksilla siten, että oma nimi näkyy. https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/444d1b3e-31bd-426f-b337-5a710747f798
 • Opettaja voi tulostaa Zoomista osallistujalistan (Ohje pdf))
 • Opiskelijalle suositellaan, että hän hakeutuu etäopetusta varten paikkaan, jossa hän pystyy seuraamaan ja osallistumaan opetukseen.
 • Opetuksiin, joissa esitetään potilastapauksia, ei saa osallistua siten, että ulkopuoliset voivat nähdä tai kuulla materiaalin. Niitä ei myöskään saa tallentaa videona. Opiskelijoille tulee ilmoittaa tästä etukäteen (keväällä 2021 tiedotetaan Moodlessa).
 • Vahva suositus on, että opiskelija hankkii laitteen, jossa voi tarvittaessa pitää kameraa päällä ja voi tarvittaessa käyttää kuulokkeita.
 • Opiskelijan tulee varautua siihen, että hän voi opetustilanteessa pitää kameran päällä (taustakuvaa voi muokata siten, ettei tarvitse näyttää kotia tms. taustaa).
 • Kameran pitämisestä päällä sovitaan kurssikohtaisesti.
 • Pienryhmäopetuksessa kannustetaan siihen, että kameraa kannattaa pitää päällä vuorovaikutuksen parantamiseksi.
 • Jos opetus tallennetaan, kamerat voi pitää kiinni.
 • Opiskelijoilta toivotaan aktiivista osallistumista opetustilanteisiin. Videon päällä pitäminen parantaa opettajan mahdollisuutta opettaa hyvin.
 • Kysymykset ja kommentit kerätään chattiin tai puheenvuoroa pyytämällä nostamalla käsi pystyyn, opettajan toiveen mukaan.
 • Opettaja pyrkii jäämään hetkeksi opetuksen jälkeen ympäristöön, jos jollakin opiskelijalla on henkilökohtaista kysyttävää.

Ohjeet koonneet pedagogiset yliopistonlehtorit Saara Repo ja Eeva Pyörälä.

Opiskelutaitojen integrointi opintojen alkuvaiheen opintoihin -workshop 6.10.2020

Tilaisuuden tallenne:  Osa 1 (22 min)  Osa 2 (24 min)

Tilaisuuden materiaalit

 • Ennakkokyselyn vastaukset – opiskelutaitojen opetus tämän hetkisillä kursseilla Opintopsykologi Kari Peltola Esitys
 • Mistä syntyy laadukas oppiminen ja mitä HowULearn kertoo tiedekunnan opiskelijoiden opiskelutaidoista? Mitä ovat opiskelutaidot? Miten ne liittyvät asiantuntijataitoihin? – Pedagoginen yliopistonlehtori Saara Repo Esitys
 • Miten opettaja/oppimisympäristö voi tukea syväsuuntautunuttta ja suunnitelmallista lähestymistapaa oppimiseen? – Opintopsykologi Kari Peltola Esitys
 • Workshopin yhteistä ideointia Flingassa

Kaikille prekliinisen vaiheen / kandidaattiohjelmien opettajille ja tuutoreille  

Sekä opettajat että opiskelijat ovat palautteissaan kertoneet, että alkuvaiheen opiskelijat tarvitsisivat parempaa tukea opiskelutaitoihin.

Tilaisuuden tavoitteena on määritellä, mitä tarkoitetaan opiskelutaidoilla, tunnistaa, minkälaisia opiskelutaitoja opiskelijat ja toisaalta asiantuntijat tarvitsevat, miten opiskelutaitoja jo tuetaan koulutuksissamme, mitä HowULearn tulokset kertovat opiskelutaitojen oppimisesta tiedekunnassamme, miten opiskelutaitoja tulisi tutkimukseen perustuen opettaa.

Tilaisuuden aikana ideoidaan erilaisia tapoja tukea opiskelutaitoja integroidusti osana opintoja ja käynnistää näiden ideoiden pilotointi. Pitkän tähtäimen tavoitteena juurruttaa toimivimmat ideat osaksi syksyllä 2021 käynnistyviä uusia opetussuunnitelmia.

Osallistujia pyydetään miettimään etukäteen omien opintojaksojensa osalta

 • millaisia opiskelutaitoja niillä jo nyt opitaan?
 • miten ne näkyvät osaamistavoitteissa?
 • millaisia taitoja opiskelijoiden pitäisi jo osata kurssille tullessaan?

Suunnittelutiimissä pedagoginen yliopistonlehtori Saara Repo, opintopsykologit Kari Peltola ja Tiina Tuominen, opetusdekaani Tiina Paunio.