Afternoon for digital teaching / Opetuksen digi-iltapäivä 1.2.2019

Welcome to afternoon for digital teaching on 1.2.2019  at 12.00-15.00!

In the starting session (from noon to 1 pm) the results of the national user survey of the Exam system and two Digital leap projects in Kumpula Campus will be presented. Then there will be two parallel sessions about electronic exams, MOOCs and instructional videos. Part of the program will be in English – check information from the link below.

Place: Exactum (Pietari Kalmin katu 5) rooms D123, CK107 and B121. See the programme: https://blogs.helsinki.fi/scienced/tapahtumat/opetuksen-digi-iltapaiva-1-2-2019/ 

Register by 25.1.2019 https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/94442/lomake.html

Tervetuloa opetuksen digi-iltapäivään 1.2.2019 klo 12-15!

Yhteisessä osuudessa esitellään tenttijärjestelmä Examin kansallisen käyttäjäkyselyn tuloksia ja kaksi Kumpulan digiloikka-hanketta. Tämän jälkeen pidettävissä rinnakkaissessioissa kuullaan kokemuksia ja keskustellaan sähköisestä tenttimisestä, MOOCeista ja opetusvideoista.

Tilaisuus järjestetään Kumpulassa Exactumin saleissa D123, CK107 ja B121. Katso ohjelma: https://blogs.helsinki.fi/scienced/tapahtumat/opetuksen-digi-iltapaiva-1-2-2019/

Ilmoittaudu 25.1. mennessä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/94442/lomake.html

Moodle-päivitys 8.1. / Moodle upgrade on Jan 8, 2019

Yliopiston Moodle päivitetään uuteen versioon 8.1. klo 8-17. Järjestelmä ei ole tuona aikana käytettävissä.
https://blogs.helsinki.fi/moodle-news/

Moodle learning platform will be updated to version 3.5 on January 8 and won’t be accessible from 8 AM to 5 PM. Please read about the feature improvements:
https://blogs.helsinki.fi/moodle-news/en/

Tulossa: Opetuksen digi-iltapäivä 1.2.2019

Ennakkotietona: Kumpulassa pidetään opetusteknologiaan ja verkko-opintoihin liittyvä tilaisuus perjantaina 1.2. klo 12-15. Luvassa on pieniä alustuksia ja rinnakkaissessioita, kokemusten jakamista ajankohtaisista aiheista ja vierailuja uusiin tiloihin. Pistä siis jo nyt kalenteriin! Kutsu ja tarkempi ohjelma tulee myöhemmin.

Haluatko mukaan videopalveluiden testaukseen?

Yliopistolla on meneillään videopalveluiden pilottiprojekti, jossa arvioidaan muutaman eri palvelun ominaisuuksia ja soveltuvuutta HY:lle. Tällä hetkellä projektissa kokeillaan kahta kaupallista palvelua, Panoptoa ja Kalturaa, ja pilotointiin kutsutaan mukaan videoiden opetuskäytön kehittämisestä kiinnostuneita opettajia. Pilotti kestää näillä näkymin maaliskuun 2019 loppuun.

Mikäli haluaisit päästä mukaan palveluiden testaukseen oman kurssisi ja opiskelijoidesi kanssa, ole yhteydessä projektia koordinoivaan Ville Träffiin (ville.traff@helsinki.fi), jolta saat tarkempaa tietoa osallistumisen puitteista ja käytännön järjestelyistä.

Ohjelmistotentit Kumpulan tenttitilassa

Kumpulan tenttitilassa voi nyt tehdä tenttejä, joihin vastaamisessa käytetään apuna määrättyjä ohjelmia. Ohjelmat on valittu tentaattoreilta saadun palautteen perusteella.

Kuudelle Kumpulan tenttitilan koneelle on asennettu seuraavat ohjelmat: Geogebra, MarvinSuite, Origin2018, R ja R-Studio. Myöhemmin näille tenttikoneille asennetaan vielä Matlab.

Kun tentaattori luo ohjelmien käyttöä edellyttävän tentin Examinariumiin, pitää tentin asetusten kohdasta Tenttiin vastaamisessa tarvittavat ohjelmistot valita vaihtoehto Matlab, Geogebra, Marvin Suite, Origin, R, R Studio. Valinta varmistaa, että opiskelijat ohjautuvat oikeille koneille, kun he varaavat tenttiaikaa.

On myös mahdollista rajata ohjelmien käyttö tentin ulkopuolelle. Tällöin valitaan vaihtoehto No Matlab, Geogebra etc. Tämä valinta varmistaa, että opiskelijat ohjautuvat koneille, joilla ei ole ohjelmia.

Marraskuusta lähtien Kumpulan tenttitilassa pilotoidaan myös piirtonäyttötenttejä. Mikäli olet kiinnostunut piirtonäyttöjen käytöstä, ota yhteyttä opetusteknologia (at) helsinki.fi.

Tarkemmat ohjeet:
Kumpulan tenttitilan ohjeet

MOOC-koulutus 12.10.

Haluatko avata opetusta HY:n ulkopuolelle? Yksi mahdollisuus on rakentaa MOOC-kurssi (Massive Open Online Course), josta pidetään koulutus keskustakampuksella perjantaina 12.10. klo 9-12. Yliopiston oma MOOC-alusta on osoitteessa mooc.helsinki.fi. Koulutuksessa tutustutaan alustaan harjoittelukursseilla ja käydään läpi sen perustoiminnot. Ilmoittaudu Mikä MOOC-koulutukseen Henkassa: http://www.helsinki.fi/henkilostokoulutuskalenteri

Moodle- & MOOC-klinikka Kumpulassa 24.10.2018

Seuraava Moodle- & MOOC-klinikka pidetään Kumpulassa keskiviikkona 24.10.2018 klo 13-16. Paikka on Chemicum A118. Ilmoittaudu klinikalle Henkassa (hae “Moodle- & MOOC-klinikka”) ja kerro samalla, millaista tukea tarvitset: http://www.helsinki.fi/henkilostokoulutuskalenteri 

Klinikalla HY:n Opetusteknologiapalvelujen asiantuntijat vastaavat ajankohtaisiin kysymyksiisi ja auttavat sinua kurssin rakentamisessa.

Tiedebasaarin antia: mitä eroja opiskelijat arvelevat alkavilla opinnoilla olevan aiempiin verrattuna

Kumpulassa osana orientointiviikkoa toteutettavassa Tiedebasaarissa Kumpulan pedalehtoreilla ja opintopsykologeilla on perinteisesti ollut ständi, jossa kysellään uusilta opiskelijoilta vastauksia perinteiseen kysymykseen: ”Miten alkavat opintosi eroavat aiemmista opinnoistasi?”. Ja sama englanniksi: ”How do you expect that the studies here differ from your previous studies?”.

Opiskelijat saavat kirjoittaa omia vastauksiaan ja äänestää muiden vastauksia. Vuosien 2016 ja 2018 vastausten perusteella:

Opiskelijat odottavat, että opinnoissa on aiempaa enemmän vapautta mutta myös vastuuta, ja opiskelu on itsenäisempää. Opiskeltava sisältö on aiempaa kiinnostavampaa, mielekkäämpää, haastavampaa, monimutkaisempaa, syvällisempää, joko teoreettisempaa tai käytännöllisempää kuin aiemmin. Opinnoissa saa keskittyä vain yhteen asiaan tai mielenkiintoisiin asioihin, ja valinnanmahdollisuudet suuntautumisessa ovat aiempaa paremmat. Vuonna 2016 opiskelijat arvelivat, että opiskelu olisi työläämpää, aiheuttaisi enemmän stressiä ja ajanhallinnan tärkeys kasvaa. VUonna 2018 tämä näkökulma ei näkynyt vastauksissa ollenkaan, ja sen sijaan vastaajat nostivat esille opiskeluyhteisön; opintojen odotetaan olevan aiempaa yhteisöllisempiä, ja opettajien ja opiskelijoiden välillä ei ole niin suurta valtaeroa kuin aiemmin. Käytännössä opiskelu sisältää vähemmän oppitunteja ja enemmän matkustamista kuin aiemmin; opintojen aloittaminen on edellyttänyt myös paikkakunnan vaihtoa. Sekä 2016 että 2018 vastauksissa mainittiin myös työnsaanti tulevaisuudessa; työllistymisen koettiin olevan mahdollista tai mahdollisuudet parempia kuin aiemmissa opinnoissa. Kokonaisuutena vastaukset osoittivat innostunutta odotusta alkaviin opintoihin – onnea ja menestystä kaikille opiskelijoille!

Digiklinikka Kumpulassa / eTeaching Clinic at Kumpula 29.8.2018

Opettaja, oletko valmistelemassa kurssillesi verkkoympäristöä tai digitaalisia aineistoja? Kaipaatko tukea pedagogiseen suunnitteluun tai välineiden käyttöön? Tule digiklinikalle! Opetusteknologian asiantuntijat vastaavat ajankohtaisiin kysymyksiisi ja auttavat kurssin rakentamisessa. 

Seuraava klinikka pidetään Kumpulassa keskiviikkona 29.8. klo 10.15-13. Ilmoittaudu pian Henkassa (hae “Opetuksen digiklinikka”) ja kerro samalla, millaista tukea tarvitset: http://www.helsinki.fi/henkilostokoulutuskalenteri    

Are you setting up your course environment online or preparing eLearning materials? Do you need support in pedagogical designing or implementation of digital tools? An eTeaching Clinic, to be held in Kumpula on Wednesday, August 29 at 10.15-13, is your opportunity to get hands-on support for your current efforts. Register and submit your special requests for “Opetuksen digiklinikka / eTeaching Clinic (Kumpula)” at http://www.helsinki.fi/trainingcalendar by August 28, 12:00.