Syksyn opetusteknologiakoulutukset

 

Opetusteknologiapalveluiden syksyn koulutukset löytyvät nyt kootusti täältä: https://blogs.helsinki.fi/opetusteknologia/koulutus/

Ilmoittautumiset Henkassa: http://www.helsinki.fi/henkilostokoulutuskalenteri

Voitte lisäksi tilata tiimillenne juuri teidän tarpeitanne vastaavaa koulutusta! Tulemme myös mielellämme (opetuksen) kehittämispäiviin yms.

Mukavaa juhannusta!

t: OTE:n väki, opetusteknologia@helsinki.fi

 

Kuva: Petritap / Wikimedia Commons, CC Attribution 3.0 Unported

Save

Save

Kumpulan Examinarium-tenttitila muuttaa

Kumpulan kampuskirjasto menee remonttiin ja EXAM-tenttitila suljettiin sen vuoksi 18.5.  Kumpulan tenttitila on suljettu 21.–25.5 välisenä aikana. Tänä aikana ei myöskään voi tehdä ns. paperitenttejä EXAMissa.

Uusi tenttitila avataan Chemicumin luokassa A122 maanantaina 28.5., mikäli asennukset sujuvat ongelmitta. Uudessa tenttitilassa on enemmän tenttikoneita kuin aiemmassa, yhteensä 12.

Opetusteknologiapalvelut pahoittelee tenttitilan siirrosta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Verkko-opetuksen työpaja 16.5 klo 9-11.30 / Workshop on blended learning on 16th of May at 9 am

For English version, please see below.

Työpajan nimi: Kontaktiopetuksesta verkko-opetukseen

Aika: 16.5 klo 9-11.30

Paikka: Chemicum, A127

Ilmoittaudu 11.5 mennessä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89500/lomake.html

Työpaja sopii erityisen hyvin opettajille, jotka ovat tekemässä uutta kurssia tai muuntamassa lähiopetustaan verkko- tai monimuoto-opetukseksi.

Työpajassa käsitellään pienryhmissä:

 • Tapoja muuntaa kontaktiopetusta verkko-opetukseksi.
 • Verkko-opetuksen suunnittelun pedagogisia periaatteita ja käytäntöjä.
 • Kurssisuunnittelun menetelmää, joka hyödyntää ”visuaalista käsikirjoitusta”.

Kussakin pienryhmässä käsitellään yhden opettajan kurssia. Ryhmä valitsee, kenen kurssi otetaan työn alle, mutta kaikki saavat ideoita omaan opetukseensa. Käsiteltävän kurssin tavoitteet ja sisällöt olisi hyvä olla tiedossa työpajaan tullessa. Ennakkotehtävänä onkin, että osallistuja valitsee etukäteen yhden kurssin, jota haluaisi käsitellä työpajassa. Osallistujalla tulisi olla mielessään mahdollisuuksien mukaan kurssin nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt, pakolliset suoritustavat/tehtävätyypit ja kurssin aikataulu.

Työpajassa osallistujat tekevät pienryhmissä visuaalisen kurssikuvauksen posterille valitsemastaan kurssista. Osallistujat pohtivat, mitä kontaktiopetuksen menetelmät olisivat, jos ne toteutetaan verkossa. Apuna käytetään kaksipuoleisia kortteja, joissa toisella puolella on kontaktiopetuksen opiskelu- ja työskentelymuotoja ja toisella puolella ideoita ja vinkkejä siihen, miten samoja asioita voidaan toteuttaa verkossa. Osallistujat pohtivat eri työskentelytapojen etuja ja haasteita sekä ideoivat, miten opetusta voidaan rikastaa tarkoituksenmukaisesti eri menetelmiä hyödyntäen.

Työpajan tavoitteena on, että osallistuja

 • saa ideoita kurssiensa monimuotoistamiseen
 • tutustuu verkko-opetuksen pedagogiseen suunnitteluun
 • osaa valita sopivia verkko-opetuksen menetelmiä kursseilleen ja pystyy perustelemaan valintansa pedagogisista lähtökohdista.

Työpaja on kehitetty University College of Londonissa.

*******

Invitation to a workshop on transforming contact teaching into blended and online formats

Time: On 16th of May at 9 am to 11.30 am

Place: Chemicum A127

Register by 11th of May: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89500/lomake.html

The University of Helsinki Educational Technology Services invites you to participate in a workshop designed to facilitate the design of blended learning courses with a mix of teaching methods and online/contact teaching elements, through utilising a visual storyboarding technique as well as specifically designed cards, which explicate various online and contact teaching methods.

We will be working in small groups to create a visual poster of a selected course you would like to get ideas for, and that you are developing into blended and/or online course formats. Moreover, the take-home messages will be applicable to your course design activities later on, as well; particularly useful for designing courses together with a group of teachers.

This workshop has been taught previously at the University of Helsinki around ten times within the digital leap (digiloikka) projects of the University of Helsinki and during the University Pedagogy program courses. Workshop participants typically say this workshop was very useful and immediately applicable to their course designs!

Welcome!

Esko Kuittinen, e-learning coordinator

Sanna-Katja Parikka, e-learning specialist

Liisa Myyry, senior lecturer in university pedagogy

Examinariumin päivitys ja webinaarit

Examinariumin päivitys toi muutoksia käyttöliittymään

Helsingin yliopiston sähköinen tenttimispalvelu Examinarium päivittyi viime viikolla. Päivityksen myötä tentaattorin käyttöliittymään tuli joitakin muutoksia. Niistä on tehty lyhyt opasvideo, jonka voi katsoa Examinariumin tiedotussivuilta:

Tentaattorin uusi käyttöliittymä

EXAM-webinaarit

EXAM-konsortion Akvaariorakkautta? -webinaarisarja tarjoaa opettajille hyviä vinkkejä tenttien laatimiseen. Tulevien webinaarien aiheet ja aikataulu sekä aiempien webinaarien tallenteet löytyvät EXAM-wikistä:

EXAM-webinaarisarja 2017-2018

Opetuksen aamupäivä Kumpulassa 12.1.

Vuoden 2018 ensimmäinen opetuksen aamupäivä pidetään Chemicumissa perjantaina 12.1. Yhteisessä osuudessa käydään läpi tiedekunnan opettajien digikyselyn ja opiskelijoiden HowULearn-kyselyn tuloksia. Tämän jälkeen rinnakkaissessioissa keskustellaan pienten alustusten ja osallistujien kokemusten pohjalta ajankohtaisista teemoista. Sessiot on tarkoitus toteuttaa kahdesti peräkkäin.

Tutustu tarkemmin ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!

https://blogs.helsinki.fi/scienced/tapahtumat/opetuksen-aamupaiva-12-1-2018/

Save

Save

Save

Opi tekemään opetusvideoita! Katso kevään koulutukset Henkasta.

Omien opetusvideoiden tekeminen on tänä päivänä suhteellisen helppoa. Yliopistolla on tarjolla monia erilaisia mahdollisuuksia videoiden tallentamiseen ja muokkaamiseen. Myös Kumpulassa pidetään keväällä useita henkilöstökoulutuksia ja klinikoita, joissa voit saada ohjausta aineistojen tekemiseen eri välineillä.

Kumpulan koulutukset ja muitakin löydät Henkan julkisesta koulutuskalenterista (http://www.helsinki.fi/julkinenhenkilostokoulutus valitse järjestäväksi organisaatioksi Opetusteknologiapalvelut):

 • Opetusvideon suunnittelu ja käsikirjoittaminen 16.1. ja 31.1. klo 13.00-16.00 (kuuluvat samaan koulutukseen)
 • Opetusvideon teko ja julkaiseminen 8.2. klo 13.00-16.00
 • Opetusvideot OBS-ruudunkaappausohjelmalla 27.2. klo 14.00-16.00
 • Videon kuvaaminen ja editointi iPadilla 6.3. klo 13.00-16.00
 • Videon editointi Macin iMoviella 20.3. klo 13.00-16.00
 • Videon editointi Corel VideoStudiolla 3.5. klo 13.00-16.00
 • Videoklinikat 25.1., 13.2., 15.3., 5.4. ja 15.5. klo 14.00-16.00

Opetusteknologiapalvelut järjestää video- ja äänenkäsittelykoulutuksia myös muilla kampuksilla. Tutustu tarjontaan ja ilmoittaudu Henkassa http://www.helsinki.fi/henkilostokoulutuskalenteri

EXAM-webinaarisarja alkaa 1.12.

Tervetuloa seuraamaan EXAM-webinaarisarjaa!

EXAM-konsortion Akvaariorakkautta? -webinaarisarja alkaa joulukuun alussa. Webinaarisarjassa kuullaan erilaisia näkökulmia EXAMin eli sähköisen tenttijärjestelmän käyttöön ja yleisesti sähköiseen tenttimiseen. Jokaisessa webinaarissa on kaksi tai kolme asiantuntijaa konsortiokorkeakouluista kertomassa omia kokemuksiaan EXAM-järjestelmästä ja tenttimisen digitalisaatiosta. Lisäksi on varattu aikaa myös EXAMiin liittyville kysymyksille. Webinaareihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua, jokaiseen webinaariin mahtuu noin 100 osallistujaa ja puheenvuorot ovat katsottavissa myös tallenteelta myöhemmin.

Webinaari 1: Tentit EXAMilla

Aika: perjantai 1.12.2017 kello 13.15 -14.45

Verkko-osoite: http://connect.funet.fi/akvaariorakkautta

Puheenvuoro 1: Miten luon tentin Examiin? Mitä hyötyä Examista on opettajalle? (Seija Bergström, lehtori, Haaga-Helia)

Puheenvuoro 2: Kypsyysnäyte EXAM:ssa (Annukka Jokipii, Prof., KTT, dosentti, Vaasan yliopisto)

Kysymyksiä ja keskustelua. Tervetuloa!

Seuraavien webinaarien teemat ja alustavat ajankohdat

Webinaari 2: 1+2 = matemaattisten aineiden tenttiminen
Aika: perjantai 2.2.2018 kello 13.15 -14.30

Webinaari 3:  Tehoa tenttimiseen – arviointia EXAMilla
Aika: perjantai 16.3.2018 kello 13.15 -14.30

Webinaari 4: Tenttejä yli organisaatiorajojen
Aika: perjantai 6.4.2018 kello 13.15 -14.30

Lisätietoja webinaarisarjasta

EXAM Helsingin yliopistossa

Moodle training in English

The Educational Technology Services will be offering a 2 hr workshop on Moodle in English. The training will cover Moodle basics and also best practices for adding materials and structuring your Moodle course so that it supports mobile use.

Time: Tuesday 7th November 2017, 4PM-6PM
Location: Computer classroom K130 at Aleksandria building, Fabianinkatu 28 (center campus)

Here is the registration form: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/84046/lomake.html

Please feel free to forward this invitation to colleagues who might be interested. The workshop will be in English but also Finnish-speaking faculty are welcome to attend. It is a short notice but we hope you might consider attending. Please contact edutech@helsinki.fi if you have any questions. Thank you and have a nice week.

Subscribe to Moodle news in English by email

Tilaa ja osallistu Moodle-koulutuksiin

Helsingin yliopiston opetusteknologiapalvelut tarjoaa koulutusohjelmille monenlaista tukea opetuksen digitalisoinnissa, mm. verkko-oppimisympäristö Moodlen opetuskäytössä. Moodle on erittäin monipuolinen opetuksen apuväline. Sitä voi hyödyntää mm. arvioinnissa, tenteissä, ryhmätöissä, opiskelijoiden edistymisen seurannassa, pelillistämisessä, sekä vilppi- ja plagiointitapauksien ehkäisyssä.

Tuemme henkilökuntaa Moodlen käytössä paikan päällä henkilökohtaisena käyttöopastuksena, räätälöityinä tilauskoulutuksina sekä kaikille avoimina säännöllisin väliajoin toistuvina koulutuksina. Lisäksi vastaamme henkilöstön kysymyksiin osoitteessa moodle@helsinki.fi.

Voitte tilata meiltä räätälöityjä tilauskoulutuksia omalle kampuksellenne. Tulemme pitämään tietoiskun, työpajan tai laajemman koulutuksen haluamastanne aiheesta. Tilauskoulutus on kätevä integroida vaikkapa koulutusohjelman tapaamiseen, laitoskokoukseen tai opetuksen kehittämispäivään. Jos haluatte tilata koulutusta, ottakaa yhteyttä osoitteella moodle@helsinki.fi.

Tiedotamme kaikille avoimista, tulossa olevista Moodle-koulutuksista sivuillamme https://blogs.helsinki.fi/moodle-news/. Tänä syksynä ohjelmassa on vielä seuraavat koulutukset:

 • 20.11.2017 klo 15.15-18 Moodle- & MOOC-klinikka
 • 21.11.2017 klo 13.30-16 Tentit Moodlessa vai tenttiakvaario Examinariumissa?
 • 28.11.2017 klo 13.30-16 Miten arvioida Moodlessa?
 • 11.12.2017 klo 12.15-15 Moodle- & MOOC-klinikka

Koulutuksiin ilmoittaudutaan koulutuskalenteri Henkassa http://www.helsinki.fi/henkilostokoulutuskalenteri. Koulutukset on tarkoitettu HY:n henkilökunnalle ja ne ovat maksuttomia.

Parhain terveisin,

Moodle-tiimi
Opetusteknologiapalvelut
Helsingin yliopisto
https://blogs.helsinki.fi/opetusteknologia/

Ota Examinarium käyttöön!

Kumpulan kirjastossa sijaitsevassa tenttitilassa on kahdeksan tietokonetta, joilla opiskelijat voivat tehdä Examinarium-järjestelmässä tenttejä valitsemanaan aikana. Opettajalle ja laitoksellekin Examinariumista on monenlaista hyötyä, kuten Olli Ruth oheisella videolla kertoo.

Tenttien laatiminen Examinariumiin on nyt entistäkin helpompaa uusien ohjevideoiden avustuksella:

Examinarium-tentin tekeminen

Please find new tutorial videos on Examinarium below:

Tutorial: Creating a new exam in Examinarium

Taking the exam in Examinarium

Tarkempia ohjeita löydät Examinariumin tukisivustolta, ja järjestelmää esitellään myös Opetusteknologiapalveluiden koulutuksessa ”Tentit Moodlessa vai tenttiakvaatio Examinariumissa?” 27.11. klo 13.30-16.  Ilmoittaudu Henkassa.

Voit myös pyytää tukea tai tilata koulutuksen opettajaryhmälle: opetusteknologia@helsinki.fi.

Examinarium provides students with an opportunity to do their exams in an electronic exam room. Support for teachers is available online (https://blogs.helsinki.fi/examinarium-en/) and through edutech@helsinki.fi.