MOOC-koulutus 12.10.

Haluatko avata opetusta HY:n ulkopuolelle? Yksi mahdollisuus on rakentaa MOOC-kurssi (Massive Open Online Course), josta pidetään koulutus keskustakampuksella perjantaina 12.10. klo 9-12. Yliopiston oma MOOC-alusta on osoitteessa mooc.helsinki.fi. Koulutuksessa tutustutaan alustaan harjoittelukursseilla ja käydään läpi sen perustoiminnot. Ilmoittaudu Mikä MOOC-koulutukseen Henkassa: http://www.helsinki.fi/henkilostokoulutuskalenteri

Moodle- & MOOC-klinikka Kumpulassa 24.10.2018

Seuraava Moodle- & MOOC-klinikka pidetään Kumpulassa keskiviikkona 24.10.2018 klo 13-16. Paikka on Chemicum A118. Ilmoittaudu klinikalle Henkassa (hae “Moodle- & MOOC-klinikka”) ja kerro samalla, millaista tukea tarvitset: http://www.helsinki.fi/henkilostokoulutuskalenteri 

Klinikalla HY:n Opetusteknologiapalvelujen asiantuntijat vastaavat ajankohtaisiin kysymyksiisi ja auttavat sinua kurssin rakentamisessa.

Tiedebasaarin antia: mitä eroja opiskelijat arvelevat alkavilla opinnoilla olevan aiempiin verrattuna

Kumpulassa osana orientointiviikkoa toteutettavassa Tiedebasaarissa Kumpulan pedalehtoreilla ja opintopsykologeilla on perinteisesti ollut ständi, jossa kysellään uusilta opiskelijoilta vastauksia perinteiseen kysymykseen: ”Miten alkavat opintosi eroavat aiemmista opinnoistasi?”. Ja sama englanniksi: ”How do you expect that the studies here differ from your previous studies?”.

Opiskelijat saavat kirjoittaa omia vastauksiaan ja äänestää muiden vastauksia. Vuosien 2016 ja 2018 vastausten perusteella:

Opiskelijat odottavat, että opinnoissa on aiempaa enemmän vapautta mutta myös vastuuta, ja opiskelu on itsenäisempää. Opiskeltava sisältö on aiempaa kiinnostavampaa, mielekkäämpää, haastavampaa, monimutkaisempaa, syvällisempää, joko teoreettisempaa tai käytännöllisempää kuin aiemmin. Opinnoissa saa keskittyä vain yhteen asiaan tai mielenkiintoisiin asioihin, ja valinnanmahdollisuudet suuntautumisessa ovat aiempaa paremmat. Vuonna 2016 opiskelijat arvelivat, että opiskelu olisi työläämpää, aiheuttaisi enemmän stressiä ja ajanhallinnan tärkeys kasvaa. VUonna 2018 tämä näkökulma ei näkynyt vastauksissa ollenkaan, ja sen sijaan vastaajat nostivat esille opiskeluyhteisön; opintojen odotetaan olevan aiempaa yhteisöllisempiä, ja opettajien ja opiskelijoiden välillä ei ole niin suurta valtaeroa kuin aiemmin. Käytännössä opiskelu sisältää vähemmän oppitunteja ja enemmän matkustamista kuin aiemmin; opintojen aloittaminen on edellyttänyt myös paikkakunnan vaihtoa. Sekä 2016 että 2018 vastauksissa mainittiin myös työnsaanti tulevaisuudessa; työllistymisen koettiin olevan mahdollista tai mahdollisuudet parempia kuin aiemmissa opinnoissa. Kokonaisuutena vastaukset osoittivat innostunutta odotusta alkaviin opintoihin – onnea ja menestystä kaikille opiskelijoille!

Digiklinikka Kumpulassa / eTeaching Clinic at Kumpula 29.8.2018

Opettaja, oletko valmistelemassa kurssillesi verkkoympäristöä tai digitaalisia aineistoja? Kaipaatko tukea pedagogiseen suunnitteluun tai välineiden käyttöön? Tule digiklinikalle! Opetusteknologian asiantuntijat vastaavat ajankohtaisiin kysymyksiisi ja auttavat kurssin rakentamisessa. 

Seuraava klinikka pidetään Kumpulassa keskiviikkona 29.8. klo 10.15-13. Ilmoittaudu pian Henkassa (hae “Opetuksen digiklinikka”) ja kerro samalla, millaista tukea tarvitset: http://www.helsinki.fi/henkilostokoulutuskalenteri    

Are you setting up your course environment online or preparing eLearning materials? Do you need support in pedagogical designing or implementation of digital tools? An eTeaching Clinic, to be held in Kumpula on Wednesday, August 29 at 10.15-13, is your opportunity to get hands-on support for your current efforts. Register and submit your special requests for “Opetuksen digiklinikka / eTeaching Clinic (Kumpula)” at http://www.helsinki.fi/trainingcalendar by August 28, 12:00. 

Syksyn opetusteknologiakoulutukset

 

Opetusteknologiapalveluiden syksyn koulutukset löytyvät nyt kootusti täältä: https://blogs.helsinki.fi/opetusteknologia/koulutus/

Ilmoittautumiset Henkassa: http://www.helsinki.fi/henkilostokoulutuskalenteri

Voitte lisäksi tilata tiimillenne juuri teidän tarpeitanne vastaavaa koulutusta! Tulemme myös mielellämme (opetuksen) kehittämispäiviin yms.

Mukavaa juhannusta!

t: OTE:n väki, opetusteknologia@helsinki.fi

 

Kuva: Petritap / Wikimedia Commons, CC Attribution 3.0 Unported

Save

Save

Kumpulan Examinarium-tenttitila muuttaa

Kumpulan kampuskirjasto menee remonttiin ja EXAM-tenttitila suljettiin sen vuoksi 18.5.  Kumpulan tenttitila on suljettu 21.–25.5 välisenä aikana. Tänä aikana ei myöskään voi tehdä ns. paperitenttejä EXAMissa.

Uusi tenttitila avataan Chemicumin luokassa A122 maanantaina 28.5., mikäli asennukset sujuvat ongelmitta. Uudessa tenttitilassa on enemmän tenttikoneita kuin aiemmassa, yhteensä 12.

Opetusteknologiapalvelut pahoittelee tenttitilan siirrosta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Verkko-opetuksen työpaja 16.5 klo 9-11.30 / Workshop on blended learning on 16th of May at 9 am

For English version, please see below.

Työpajan nimi: Kontaktiopetuksesta verkko-opetukseen

Aika: 16.5 klo 9-11.30

Paikka: Chemicum, A127

Ilmoittaudu 11.5 mennessä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89500/lomake.html

Työpaja sopii erityisen hyvin opettajille, jotka ovat tekemässä uutta kurssia tai muuntamassa lähiopetustaan verkko- tai monimuoto-opetukseksi.

Työpajassa käsitellään pienryhmissä:

  • Tapoja muuntaa kontaktiopetusta verkko-opetukseksi.
  • Verkko-opetuksen suunnittelun pedagogisia periaatteita ja käytäntöjä.
  • Kurssisuunnittelun menetelmää, joka hyödyntää ”visuaalista käsikirjoitusta”.

Kussakin pienryhmässä käsitellään yhden opettajan kurssia. Ryhmä valitsee, kenen kurssi otetaan työn alle, mutta kaikki saavat ideoita omaan opetukseensa. Käsiteltävän kurssin tavoitteet ja sisällöt olisi hyvä olla tiedossa työpajaan tullessa. Ennakkotehtävänä onkin, että osallistuja valitsee etukäteen yhden kurssin, jota haluaisi käsitellä työpajassa. Osallistujalla tulisi olla mielessään mahdollisuuksien mukaan kurssin nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt, pakolliset suoritustavat/tehtävätyypit ja kurssin aikataulu.

Työpajassa osallistujat tekevät pienryhmissä visuaalisen kurssikuvauksen posterille valitsemastaan kurssista. Osallistujat pohtivat, mitä kontaktiopetuksen menetelmät olisivat, jos ne toteutetaan verkossa. Apuna käytetään kaksipuoleisia kortteja, joissa toisella puolella on kontaktiopetuksen opiskelu- ja työskentelymuotoja ja toisella puolella ideoita ja vinkkejä siihen, miten samoja asioita voidaan toteuttaa verkossa. Osallistujat pohtivat eri työskentelytapojen etuja ja haasteita sekä ideoivat, miten opetusta voidaan rikastaa tarkoituksenmukaisesti eri menetelmiä hyödyntäen.

Työpajan tavoitteena on, että osallistuja

  • saa ideoita kurssiensa monimuotoistamiseen
  • tutustuu verkko-opetuksen pedagogiseen suunnitteluun
  • osaa valita sopivia verkko-opetuksen menetelmiä kursseilleen ja pystyy perustelemaan valintansa pedagogisista lähtökohdista.

Työpaja on kehitetty University College of Londonissa.

*******

Invitation to a workshop on transforming contact teaching into blended and online formats

Time: On 16th of May at 9 am to 11.30 am

Place: Chemicum A127

Register by 11th of May: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89500/lomake.html

The University of Helsinki Educational Technology Services invites you to participate in a workshop designed to facilitate the design of blended learning courses with a mix of teaching methods and online/contact teaching elements, through utilising a visual storyboarding technique as well as specifically designed cards, which explicate various online and contact teaching methods.

We will be working in small groups to create a visual poster of a selected course you would like to get ideas for, and that you are developing into blended and/or online course formats. Moreover, the take-home messages will be applicable to your course design activities later on, as well; particularly useful for designing courses together with a group of teachers.

This workshop has been taught previously at the University of Helsinki around ten times within the digital leap (digiloikka) projects of the University of Helsinki and during the University Pedagogy program courses. Workshop participants typically say this workshop was very useful and immediately applicable to their course designs!

Welcome!

Esko Kuittinen, e-learning coordinator

Sanna-Katja Parikka, e-learning specialist

Liisa Myyry, senior lecturer in university pedagogy

Examinariumin päivitys ja webinaarit

Examinariumin päivitys toi muutoksia käyttöliittymään

Helsingin yliopiston sähköinen tenttimispalvelu Examinarium päivittyi viime viikolla. Päivityksen myötä tentaattorin käyttöliittymään tuli joitakin muutoksia. Niistä on tehty lyhyt opasvideo, jonka voi katsoa Examinariumin tiedotussivuilta:

Tentaattorin uusi käyttöliittymä

EXAM-webinaarit

EXAM-konsortion Akvaariorakkautta? -webinaarisarja tarjoaa opettajille hyviä vinkkejä tenttien laatimiseen. Tulevien webinaarien aiheet ja aikataulu sekä aiempien webinaarien tallenteet löytyvät EXAM-wikistä:

EXAM-webinaarisarja 2017-2018