Status

Status ry on Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian opintosuunnan ja sosiaalipsykologiasta kiinnostuneiden opiskelijoiden ainejärjestö. Sen tehtävänä on pitää yhteyttä sosiaalipsykologian opiskelijoiden kesken, vahvistaa yhteyksiä laajempiin sosiaalipsykologian opiskelija- ja tieteenharjoittajapiireihin sekä valvoa sosiaalipsykologian opiskelijoiden etuja.

Liity jäseneksi: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/128100/lomake.html 

 

Seuraa meitä somessa:

Instagram

Facebook-sivu & Facebook-ryhmä

Mitä sosiaalipsykologia on?

Tieteenalana sosiaalipsykologia tarkastelee sosiaalisen vuorovaikutuksen prosesseja. Ihminen elää sosiaalisessa maailmassa ja on jatkuvasti tekemisissä toisten yksilöiden, yhteiskunnallisten instituutoiden ja kulttuuristen merkitysten kanssa. Polttopisteessä on tutkia miten vuorovaikutus muovaa osapuoliaan – miten ryhmät ja organisaatiot yksilöä ja miten yksilö niitä.

Sosiaalipsykologia sijoittuu tieteellisessä kentässä psykologian ja sosiologian välille. Sosiaalinen vuorovaikutus jäsentyy keskeisiltä osin sosiaalipsykologiassa tutkimalla ryhmäilmöitä ja -jäsenyyttä, identiteetin muodostumista, kulttuurien välistä vuorovaikutusta sekä asenteiden ja arvojen muodostumista. Huomio kiinnittyy myös siihen miten yksilö hahmottaa ympäristöään sosiaalisen kognition kautta.

Aihepiiriltään perin laaja-alainen sosiaalipsykologia ei valmista mihinkään tiettyyn ammattiin. Sosiaalipsykologista näkökulmaa voidaan kuitenkin hyödyntää usealla tavalla sekä yhteiskunnallisessa katsannossa että yritysmaailmassa. Sosiaalipsykologian maisterit sijoittuvatkin työelämään hyvin laaja-alaisesti, tutkijan ammatin lisäksi muun muassa erinäisiin opetus- ja asiantuntijatehtäviin, henkilöstöhallintoon, järjestökentälle, mielenterveystyöhön, koulutus- ja kehittämistehtäviin sekä tiedotustoimintaan. Sosiaalipsykologit ovat työllistyneet hyvin.

Lisätietoa sosiaalipsykologien ja sosiologien työllistymisestä Suomen Sosiaalipsykologit ry:n sivuilta:

Työelämä

 

Yhteistyössä