Mini-internship

Briefly in English: Status’ Mini-internship is a two-week internship period for the students of Social Psychology and Social Research . Unfortunately the internships are for Finnish speaking students.

Mini-internship tulee taas syksyllä 2021

Statuksen Mini-internship on sosiaalipsykologiasta kiinnostuneille sosiaalitieteiden kandivaiheen opiskelijoille suunnattu kahden viikon harjoittelujakso, joka tarjoaa mahdollisuuden oman alan työkokemuksen kartuttamiseen jo opintojen alkuvaiheessa.
Mini-internship on loistava tilaisuus saada jalkaa oven väliin omalla alalla, sillä harjoittelun aikana tutustut sosiaalipsykologien/sosiaalitieteilijöiden työllistymismahdollisuuksiin sekä oman alasi ammattilaisiin.

Seuraava Mini-internship -haku alkaa taas syksyllä 2021!

Harjoittelupaikkojen 2021 esittelyt:

Someturva/Somebuddy

Someturva/SomeBuddy on mukana sosiaalipsykologian opiskelijoiden ainejärjestö Status ry:n Mini-internshipissä syksyllä 2021. Haemme kahta (2) harjoittelijaa kahdeksi viikoksi ajalle 25.10.-5.11.2021. Harjoittelun aikana opiskelijat pääsevät tutustumaan suomalaiseen startupiin, joka tarjoaa erilaisille yhteisöille ja heidän jäsenilleen oikeudellista, psykologista ja sosiaalipsykologista apua verkkohäirintään ja tällä tavoin lisää turvallisuuden tunnetta sekä hyvinvointia yhteisöissä. Harjoittelu painottuu tutkimustiedon etsimiseen ja markkinointiin sekä viestintään. Mini-internship -harjoittelua ohjaavat Someturvan perustajajäsen ja toimitusjohtaja VTT Suvi Uski sekä VTM Priska Niemi-Sampan, joka toimii Someturvan palvelutiimin sosiaalipsykologina ja markkinoinnin asiantuntijana.

Somis Enterprises Oy on vuonna 2017 perustettu suomalainen yritys, joka tarjoaa ja kehittää Someturva- ja SomeBuddy-palveluja, jotka tarjoavat ratkaisuja verkkokiusaamiseen, -häirintään ja -uhkailuun sosiaalisen median käyttäjille. Olemme alusta asti rakentaneet tekoälyyn perustuvia työkaluja, joiden avulla voidaan tehostaa someen erikoistuneen juristeista, psykologista ja sosiaalipsykologeista muodostuvan palvelutiimin työtä ja näin tarjota parasta mahdollista apua ja ratkaisuja laajalle yleisölle. Yhtiö toimii Suomessa ja Ruotsissa. Työkielenä käytämme englantia ja Suomen toimistomme sijaitsee Helsingin Hietalahdessa.

Tarjoamme harjoitteluun kaksi erilaista projektia, joissa pääsee syventymään sosiaalipsykologiseen sosiaalista mediaa koskevaan tutkimukseen ja käytäntöön. Lisäksi harjoittelun aikana pääsee oppimaan viestinnästä ja markkinoinnista konkreettisella tasolla. Projektien teemat ja tehtävät kuvataan alla. Harjoittelu toteutetaan hybridimallin mukaisesti – pyrimme koronatilanteen salliessa työskentelemään noin 3 / 5 päivää viikosta toimistolla ja muina päivinä yhteydenpito tapahtuu Google Meetsissä.

Projekti A: Someturva suojaa koko kouluyhteisön

Someturva on käytössä monissa suomalaisissa kouluissa. Esimeriksi Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu tarjoavat koulujen oppilaille ja opetushenkilökunnalle Someturva-palvelun, jonka kautta saa matalalla kynnyksellä apua kohtaamaansa somekiusaamiseen ja -häirintään. Olemme auttaneet niin oppilaita, opettajia kuin koulukuraattorejakin selvittämään vaikeita koulukiusaamistapauksia.

Someturva School -projektissa harjoittelija pääsee syventymään sosiaalipsykologisiin teemoihin, jotka liittyvät someen, lapsiin ja nuoriin sekä koulukiusaamiseen. Harjoittelijan tehtäviin kuuluu ajankohtaisten teemojen raportointi, harjoituscasen työstäminen, blogikirjoituksen ideointi ja kirjoitus sekä somepostausten luonti.

Projekti B: SomeBuddy työyhteisöjen digitaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin tukena

SomeBuddy on työyhteisöjen digitaalista työturvallisuutta lisäävä palvelu. 85% vuorovaikutuksesta tapahtuu nyt verkossa ja koronapandemia on muuttanut tapojamme työskennellä sekä olla vuorovaikutuksessa toistemme kanssa. Parannamme työyhteisöjen digitaalista hyvinvointia tarjoamalla konkreettisia työkaluja, joilla reagoida kiusaamiseen, häirintään ja maineriskeihin.

SomeBuddy Work -projektissa harjoittelija pääsee syventymään sosiaalipsykologisiin teemoihin, jotka liittyvät someen, etätyöhön, työyhteisöjen digitaaliseeen turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Harjoittelijan tehtäviin kuuluu ajankohtaisten teemojen raportointi, harjoituscasen työstäminen, blogikirjoituksen ideointi ja kirjoitus sekä somepostausten luonti.

Hakuohjeet ja lisätiedot
-Voit hakea vain yhteen projektiin. Valitse kumpaan projektiin haet (A tai B ) ja tuo hakemuksessasi ilmi, miksi olet kiinnostunut juuri tästä projektista sekä mitkä ovat vahvuutesi kyseisen projektin kannalta.
-Lähetä hakemuksesi ja cv:si pdf:nä osoitteeseen priska.niemi-sampan@someturva.fi 10.10.2021 Kello 23:59 mennessä.
-Otsikoi sähköpostisi “Hakemus Mini-internship 2021 Someturva-School TAI SomeBuddy-Work
-Haastattelut toteutetaan 13.10. Kello 10-16 välillä Google Meetsissä ja lopullisista valinnoista ilmoitetaan 14.10.
-Lisätietoja harjoittelusta voi kysellä ma-pe klo 8-16 Priska Niemi-Sampanilta 050 4093058
-Harjoittelijalla tulee olla käytössä oma tietokone. Harjoitteluun tarvittavat materiaalit jaetaan Drive-kansiossa.
-Työkielenämme on englanti ja suomi. Plussana on, jos pystyt tuottamaan sisältöä myös ruotsiksi.

Diakonissalaitos

Diakonissalaitos tarjoaa harjoittelupaikkaa kahteen eri projektiin, Yhdessä aikuisuuteen (YEE) sekä Vamokseen.

1) Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin (YEE) -hanke on valtakunnallinen yhteishanke, jota hallinnoi THL ja jossa Diakonissalaitos on osatoteuttajana. Hanke tukee lastensuojelun asiakkaana olevien ja lastensuojelun sekä kotoutumislain mukaiseen jälkihuoltoon oikeutettujen lasten ja nuorten taloudellisten, sosiaalisten, terveydellisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumista. Olohuone on osa YEE-hanketta ja se on matalan kynnyksen kohtaamispaikka itsenäistymisvaiheessa oleville yksin alaikäisenä turvapaikanhakijana Suomeen tulleille nuorille. Olohuone sijaitsee Helsingin Kalliossa.

Harjoittelijana tehtäviisi kuuluvat monenlaiset matalan kynnyksen kohtaamispaikan tehtävät yhdessä Olohuoneen tiimin kanssa, mm. nuorten kohtaaminen, yksilötyöhön ja yhteisölliseen toimintaan osallistuminen sekä kävijätiedon tilastoiminen. Harjoittelun aikana olet osa Olohuoneen tiimiä, jossa töitä tehdään nuorten kanssa suurella sydämellä.
Lisätietoja: koordinaattori Kaisa Eichhorn (YEE Olohuone) kaisa.eichhorn@hdl.fi / 050 4674 344 https://www.hdl.fi/yee-hanke/ https://www.hdl.fi/blog/olohuone-yee-hanke/

2) Diakonissalaitoksen Vamos tukee 16–29-vuotiaita nuoria elämässä eteenpäin. Vamos toimii tällä hetkellä 13 paikkakunnalla, tarjoten tukea arjessa pärjäämiseen, koulutus- ja työpaikan löytämiseen sekä elämäntilanteen erilaisiin haasteisiin.

Vamos Vantaa palvelee Myyrmäessä vieraskielisiä nuoria sekä lastensuojelun jälkihuollon asiakkaita. Asiakastyö on monipuolista, nuorilähtöistä ja intensiivistä valmennusta, jota tehdään sekä yksilötyönä että pienryhmissä. Harjoittelijana pääset tutustumaan käytännön asiakastyöhön sekä toteuttamaan ohjatusti pienen kehittämisprojektin (esimerkiksi asiakaspalautteen keräämistä koskien). Osallistut mahdollisuuksien mukaan Vantaan yksikön ja koko Vamoksen tapahtumiin sekä verkostotapaamisiin. Harjoittelun aikana olet osa Vantaan monikulttuurista tiimiä, jossa työtä tehdään nuorten kanssa suurella sydämellä.

Lisätietoja: koordinaattori Tiina Alanko (Vamos Vantaa) tiina.alanko@hdl.fi / 050 4712 036 https://www.hdl.fi/vamos/ https://www.hdl.fi/blog/vamos-vantaa-kesaryhma/

Valmet

Valmetin esittelyteksti on englanniksi. Työkieli harjoittelussa on suomi, mutta harjoittelijan tulee osata käsitellä myös englanninkielistä materiaalia.

Mini-intership HR Trainee
Jyväskylä and/or Espoo

Are you interested in how a global company develop its people processes? Do you want to learn more about Talent Management? We are now looking for an energetic HR Trainee to join our Global Talent Management team for the two weeks intership, so this could be your chance!
During this internship you will get your hands on at least these interesting Talent Management and Talent Acquisition projects:

1. Onboarding development -eLearning course review. We are developing our Onboarding process and for that we need to analyze our current course offering which new employees need to go through during the first two weeks of their career. Your task is to analyze the content and tone of voice of a few short courses to find out logical sequence and potential development ideas.

2. Co-operation with universities. We co-operate with various schools and universities globally. Your task is to interview a few key persons and clarify different ways of working in this field and create a crystal presentation of the concept and a few case stories. Finding also motivational elements of different parties in co-operation is essential.

3. Various tasks relating to global training programs. Within Talent Management we organize different training courses here and there. There are a lot of practical things which happen behind the curtains and makes a great participant experience. You will see a glimpse of how different programs are being run and be able to support in small tasks together with the team members.

To whom?

This special traineeship is for social psychology bachelor level students who want to gain real work experiences! Our ideal candidate has a positive can-do attitude with a development mindset to take things forward. You have true interest to work in HR and you feel that global technology company could be your place to be! We can offer you a lot of learning opportunities, so hopefully you’re hungry for that. You are a true people person who enjoys working with others. Even though you have a great team to help and back you up, we hope you are a brave and creative problem solver, who persistently get things done.

Additional info

This 2 weeks internship period can be agreed to be between weeks 42-47. Your location can be agreed, but we hope you could visit Jyväskylä at least for the first week! Accommodation will be arranged by Valmet. Our team members are happy to support you and guidance is always guaranteed.

If you want to know more, please contact Santeri Heinonen, Senior Manager, Global Talent Development,+358 40829 5697, santeri.heinonen@valmet.com or our previous year trainee, Eva Rinta-Panttila, eva.rinta-panttila@helsinki.fi

Are you as excited as we are? Leave your application soon and join our team!

OPINTOSUORITUS:
Kaikkien sosiaalitieteiden kandivaiheen opiskelijoiden, joilla opintojakso on vielä suorittamatta on mahdollisuus saada Mini-Internship -harjoittelusta 5 opintopistettä. Opintopisteet kirjataan nimellä “VALT-601K Työelämäprojekti”. Sosiaalitieteiden kandivaiheen opiskelijoiden kurssisuoritusten vaatimuksista voi kysyä lisää vastuuopettajalta, Mia Silfver-Kuhalammelta.
Viiden opintopisteen suoritukseen kuuluu kahden viikon harjoittelujakso, oppimispäiväkirja ja sen pohjalta kirjoitettu tiivistelmä sekä noin viiden (5) sivun essee työtehtävään/alaan liittyvästä aiheesta. Harjoittelun lopulla järjestetään lisäksi harjoittelua kokoava lopputapaaminen muiden harjoittelijoiden, Status ry:n työelämävastaavien sekä vastuuopettaja Mia Silfver-Kuhalammen kanssa. Tapaaminen on palautteenantoa ja yleistä reflektointia varten. Tarkemmat kirjoitusohjeet ja vinkit aiheiden valintaan lähetetään harjoittelijoille lokakuun alussa harjoittelun käynnistyttyä.