Mini-internship

Briefly in English: Status’ Mini-internship is a two-week internship period for the students of Social Psychology and Social Research . Unfortunately the internships are for Finnish speaking students.

Mini-internship tulee taas syksyllä 2021

Statuksen Mini-internship on sosiaalipsykologiasta kiinnostuneille sosiaalitieteiden kandivaiheen opiskelijoille suunnattu kahden viikon harjoittelujakso, joka tarjoaa mahdollisuuden oman alan työkokemuksen kartuttamiseen jo opintojen alkuvaiheessa.
Mini-internship on loistava tilaisuus saada jalkaa oven väliin omalla alalla, sillä harjoittelun aikana tutustut sosiaalipsykologien/sosiaalitieteilijöiden työllistymismahdollisuuksiin sekä oman alasi ammattilaisiin.

Seuraava Mini-internship -haku alkaa taas syksyllä 2021! Tiedot päivitetään myöhemmin tälle sivulle.

Tässä vielä vuoden 2020 harjoituspaikkojen esittelyt:

Harjoittelupaikkojen esittelyt:

Folkhälsan

Folkhälsan on yleishyödyllinen sosiaali- ja terveydenhoitoalan organisaatio, joka on perustettu vuonna 1921. Folkhälsan tekee työtä terveyteen ja elämänlaatuun panostavan yhteiskunnan puolesta. Tämä näkyy myös organisaation tutkimuspainopisteissä.

Folkhälsanin harjoittelupaikka soveltuu hyvin tutkimuksesta kiinnostuneelle opiskelijalle, koska harjoittelussa pääsee näkemään läheltä tutkimuksen tekemisen vaiheita. Folkhälsanilla käynnistyy syksyllä 2020 uusi Sunrise -niminen tutkimusprojekti, ja harjoittelija pääsee olemaan mukana kyseisen projektin projektitiimissä. Harjoittelijan työtehtävät ovat avustavia tehtäviä, jotka liittyvät projektin alkuvaiheisiin. Harjoittelija toimii ikään kuin tutkimusassistenttina ja työtehtävinä voi olla esimerkiksi aineiston keräämistä, kokoamista tai analysointia tai muita tutkimukseen liittyviä selvitystöitä. Folkhälsanilla on mahdollisuus myös päästä käyttämään vieraita kieliä työyhteisössä tai vieraskielisen aineiston parissa.

Harjoittelija pääsee osaksi noin kymmenhenkistä, poikkitieteellistä tiimiä, jossa on rento ja yhteisöllinen ilmapiiri. Harjoittelijan ohjaaja ja muut tiimiläiset antavat harjoittelijalle hyvän perehdytyksen ja auttavat työtehtävissä matalalla kynnyksellä.

Harjoittelijan yhteyshenkilönä Folkhälsanilla toimii pitkän linjan sosiaalipsykologi ja tutkija Anne Koponen. Anne valmistui maisteriksi vuonna 1987 ja hän on tehnyt valmistumisensa jälkeen erilaisia tutkimustöitä. Tällä hetkellä Anne toimii senioritutkijana Kansanterveyden tutkimusohjelmassa. Annen lisäksi harjoittelijan ohjaajana toimii myös muita Folkhälsanin tutkijoita, erityisesti Sunrise -hankkeesta.

Harjoittelupaikan myötä voi olla mahdollista jatkaa esimerkiksi kandiin tai graduun, koska Folkhälsanilla on tarjota siihen aineistoja. Opiskelijalta toivotaan motivoituneisuutta ja kykyä tarttua työn tekemiseen.

Lisätietoja Folhälsanista saa heidän nettisivuilta: https://www.folkhalsan.fi/fi/

Diakonissalaitos

Diakonissalaitos on yli 150-vuotias yleishyödyllinen säätiö ja yhteiskunnallinen yritys. Se tarjoaa vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka parantavat asiakkaiden arkea yhdessä säätiöön kuuluvan Rinnekodin ja tytäryrityksensä Diakonissalaitoksen Hoivan ja Caritas -palvelut Oy kanssa.

Harjoittelija pääsee Diakonissalaitoksella mukaan Suojattomat- yhteisöhankkeeseen. Hanke auttaa paperittomia, kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä. Suojattomat -hankkeessa tarjotaan paperittomille mm. neuvontaa, psykososiaalista tukea ja palveluohjausta. Hanke tarjoaa toimettomuuden sijaan yhteisöllistä toimintaa ja yhteisön tukea.

Suojattomat -yhteisöhanke toimii paperittomien päiväkeskuksessa. Harjoittelu tarjoaa hienon mahdollisuuden tulla kokemaan haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten auttamisen ja rinnalla kulkemisen haasteet. Harjoittelu pitää sisällään asiakastyöskentelyä tilanteen mukaan, päiväkeskusasiakkaiden kohtaamisia ja yleisiä päiväkeskuksen toimintaan liittyviä avustavia toimia. Tehtävät päiväkeskuksessa mukautetaan opiskelijan valmiuksiin henkilökohtaisesti.

Harjoittelijan yhteshenkilönä Helsingin Diakonissalaitoksella toimii päiväkeskuksen toiminnasta vastaava projektipäällikkö Anne Hammad. Anne ei ole lomiensa takia tavoitettavissa ennen harjoittelun alkua. Lisätietoja Annen poissaollessa saa tarvittaessa osoitteesta status-tyoelama@helsinki.fi

Lisätietoja Helsingin Diakonissalaitoksesta ja Suojattomista heidän nettisivuiltaan:
https://www.hdl.fi/tukea-ja…/maahanmuuttajille/paperittomat/

Valmet

Valmetin esittelyteksti on englanniksi. Työkielenä harjoittelussa on suomi, mutta harjoittelijan on osattava käsitellä myös englanninkielistä materiaalia. Valmetin harjoittelu on omiaan luovalle opiskelijalle, joka on kiinnostunut kehittämään henkilöstön osaamista. Harjoittelija saa hyvän perehdytyksen, monipuolisen työnkuvan ja erinomaisen kokemuksen yksityisen sektorin HR-tehtävistä.

Company presentation:
Valmet is where the best talent from a wide variety of backgrounds comes together. With 13,000 professionals around the world, we are the leading global developer and supplier of technologies, automation and services for the pulp, paper and energy industries. Our commitment to moving our customers’ performance forward requires creativity, technological innovations, service know-how – and above all, teamwork.

During this internship you will get your hands on at least these interesting Talent Management and Talent Acquisition projects (all related to HR):

1. Employer value proposition – analysis (työnantajalupaus). We feel this topic is very valuable for us and at the same time, getting to know this topic through this project work, you can get onboarding how the big and global companies build and maintain their employer brand in practice.

2. Recruiting satisfaction survey template (rekrytointiin liittyvä tyytyväisyyskysely). We value continuous improvement and feedback is essential to lead the development actions to the right direction. Together with our resourcing professionals you can create new satisfaction survey templates for our hiring managers, recruiters, new hires as well as for not selected candidates.

3. Best practices for managers when leading the team in crisis (case covid-19) (esimiehille suunnatut parhaat johtamiskäytännöt kriisijohtamisessa). In this project you can start the research on how our managers have kept the virtual team focused and motivated and how to create the sense of belonging into a virtual team.

To whom?
Our ideal candidate has a positive can-do attitude with a development mindset to take things forward. You have true interest to work in HR and you feel that global technology company could be your place to be! Even though you have a great team to help and back you up, we hope you are a brave and creative problem solver, who persistently gets things done.

OPINTOSUORITUS:
Kaikkien sosiaalitieteiden kandivaiheen opiskelijoiden, joilla opintojakso on vielä suorittamatta on mahdollisuus saada Mini-Internship -harjoittelusta 5 opintopistettä. Opintopisteet kirjataan nimellä “VALT-601K Työelämäprojekti”. Sosiaalitieteiden kandivaiheen opiskelijoiden kurssisuoritusten vaatimuksista voi kysyä lisää vastuuopettajalta, Mia Silfver-Kuhalammelta.
Viiden opintopisteen suoritukseen kuuluu kahden viikon harjoittelujakso, oppimispäiväkirja ja sen pohjalta kirjoitettu tiivistelmä sekä noin viiden (5) sivun essee työtehtävään/alaan liittyvästä aiheesta. Harjoittelun lopulla järjestetään lisäksi harjoittelua kokoava lopputapaaminen muiden harjoittelijoiden, Status ry:n työelämävastaavien sekä vastuuopettaja Mia Silfver-Kuhalammen kanssa. Tapaaminen on palautteenantoa ja yleistä reflektointia varten. Tarkemmat kirjoitusohjeet ja vinkit aiheiden valintaan lähetetään harjoittelijoille lokakuun alussa harjoittelun käynnistyttyä.