Mini-internship

Briefly in English: Status’ Mini-internship is a two-week internship period for the students of Social Psychology and Social Research . Unfortunately the internships are for Finnish speaking students.

Mini-internship tulee taas syksyllä 2024

Statuksen Mini-internship on sosiaalipsykologiasta kiinnostuneille sosiaalitieteiden kandivaiheen opiskelijoille suunnattu kahden viikon harjoittelujakso, joka tarjoaa mahdollisuuden oman alan työkokemuksen kartuttamiseen jo opintojen alkuvaiheessa.

Mini-internship on loistava tilaisuus saada jalkaa oven väliin omalla alalla, sillä harjoittelun aikana tutustut sosiaalipsykologien/sosiaalitieteilijöiden työllistymismahdollisuuksiin sekä oman alasi ammattilaisiin. Mini-internshipin saat lisäksi hyväksiluettua osaksi työelämäopintoja (5op).

Vuoden 2024 Mini-internship -hausta tiedotetaan myöhemmin!

Harjoittelupaikkojen 2023 esittelyt:

Terveyden ja Hyvinvoininnin laitos THL

Mini-internship THL:n mielenterveystiimissä

Työharjoittelun aikana pääset tutustumaan ammattitutkijan työtehtäviin mielenterveyden tutkimuksen parissa. Tehtävät sisältävät mm. tiedonhakua erilaisista tietokannoista sekä aineiston analysoinnin harjoittelemista. Työskentelet osana Portti-hanketta, joka selvittää positiivisen psykologian näkökulmasta marginaalissa olevien henkilöiden, kuten lastensuojelutaustaisten ja vankien elämäntarinoita (mm. niissä rakentuvaa identiteettiä ja osallisuutta). Tehtävässä pääset seuraamaan tutkijan työn arkipäivää lähietäisyydeltä, sekä harjoittelemaan sitä soveltuvin osin.

Tehtävässä eduksi on akateeminen lahjakkuus, tarkkuus, analyyttisyys, kyky ymmärtää ja soveltaa erilaisia teorioita sekä hahmottaa suuria kokonaisuuksia. Myös luovuus on eduksi tutkijan työssä. Tämän lisäksi vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä, sillä ammattitutkijat työskentelevät usein osana tutkijaryhmää.

Harjoittelu sijoittuu marraskuun loppuun tai joulukuun alkuun. Voimme sopia yhdessä tarkemman ajanjakson. Harjoittelua voi tehdä osittain etänä ja osittain lähityönä THL:n Tilkanmäen kampuksella. Harjoittelun ohjaajana toimii Janette Niiranen.

Solita

Solita on suomalainen teknologia-, strategia- ja designyritys. Valjastamme ihmisymmärryksen ja älykkäät teknologiaratkaisut palvelemaan parempaa elämää. Olemme muutosvoima, joka luo uusia toimintatapoja, palveluja ja teknologiaratkaisuja uudistaen yrityksiä ja yhteiskuntaa. Vuonna 1996 perustettu Solita työllistää yli 1 700 strategisen konsultoinnin, palvelumuotoilun, digitaalisten palvelujen, AI- ja analytiikkaratkaisujen sekä pilvipalvelujen asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Saksassa, Belgiassa ja Tanskassa.

Tässä tehtävässä pääset suorittamaan projektinomaisen selvityksen Solita-konsernin asiantuntijaroolien palkan muodostumisesta ja tehtävänkuvista eri maissa. Saat myös lyhyen perehdytyksen siihen, mitä sosiaalitieteilijä tyypillisesti tekee Solitalla ja teknologiakonsulttitalossa, erityisesti sen design- ja strategiaprojekteissa. 

Toivomme sinulla olevan:

  • Pääaineena esim. sosiologia, sosiaalipsykologia tai antropologia
  • Itsenäinen ja vastuullinen ote työskentelyyn
  • Kiinnostus soveltavaan sosiaalitieteeseen ja teknologian sosiaalisiin kysymyksiin
  • Kiinnostus laadullisia menetelmiä kohtaan
  • Kiinnostus teknologian sosiaalisiin kysymyksiin

 

Hilti 

HR-harjoittelu

Työnantajalla on useita lakisääteisiä velvollisuuksia, kuten mm. erinäiset henkilöstösuunnitelmat, joiden tarkoitus on edistää henkilöstön hyvinvointia. Olemme ylpeitä tarjoamastamme työntekijäkokemuksesta ja meidät onkin tunnistettu mm. Great Place to Work – listauksessa neljäntenä suurten yritysten ryhmässä, erityiskiitosta olemme saaneet vahvasta ja ihmiskeskeisestä yrityskulttuurista. Nyt meillä on tilaisuus toivottaa tervetulleeksi työntekijäkokemuksesta innostuva harjoittelija katsomaan suunnitelmiamme ulkopuolisin silmin ja tarjoamaan näkemyksiä suunnitelmien jatkuvaan kehittämiseen sekä kertomaan tulevaisuuden työntekijöiden odotuksista ja toiveista, jotta olemme relevantteja myös tulevina vuosina.

Tehtävässä pääset tutustumaan HR työn yhteen peruselementtiin. Pääset näkemään millaisia kyseiset suunnitelmat ovat ja mitä ne käytännössä tarkoittavat. Pääset myös tutustumaan palkitun yrityksen HR prosesseihin ja mahdollisesti vaikuttamaan niihin. 

Tehtävässä onnistuminen vaatii tarkkuutta, mutta myös ison kuvan hahmottamista. Kiinnostus työhyvinvointia ja vastuullista työelämää kohtaan on myös eduksi.

Kuudes

Kuudes on luova business design -toimisto, joka on kansainvälisesti palkittu brändien ja asiakaskokemuksen kehittäjä. Olemme noin 30 hengen monialainen tiimi Helsingissä ja Tukholmassa. 

Mini-internshipin harjoittelija tulee osallistumaan strategia- ja insight-tiimimme työhön. Meillä asiakasymmärrys on kaiken työn perusta. Tutkimuksen avulla voimme luoda merkityksellisiä, syvälliseen ymmärrykseen perustuvia konsepteja. Jotta voimme suunnitella aidosti kiinnostavia palveluita, tuotteita ja konsepteja, on ensin ymmärrettävä, mikä on eri ihmisille merkityksellistä, millaista arkea kuluttajaryhmät elävät ja ennen kaikkea – millaisesta arjesta he haaveilevat. Työmme ydintä on tunnistaa näitä, usein tiedostamattomiakin, tarpeita, toiveita ja unelmia. Meille tutkimus ei ole itseisarvo. Oleellista on se, mitä tiedolla tehdään. 

Harjoittelu kestää kaksi viikkoa ja sijoittuu marras-joulukuun vaihteeseen. Meillä on mielessä jo tutkimusprojekti, jossa pääset auttamaan muun muassa avointen vastausten teemoittelussa sekä mahdollisia laadullisia tutkimuksia, joissa olisit mukana esimerkiksi haastattelumuistiinpanojen kirjoittajana sekä haastattelujen teemoittelussa. Lisäksi pääset näkemään laajasti luovan suunnittelutoimiston arkea Helsingin Punavuoressa. 

 

Arvostamme harjoittelijassa: 

  • Tarkkuutta ja huolellista työskentelyotetta 
  • Reipasta ja työhöntarttuvaa asennetta sekä tiimityötaitoja 
  • Menetelmäopintoja sekä laadullisista että määrällisistä menetelmistä 
  • Sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa 
  • MS Office -ohjelmien tuntemusta 

 

Tutustu lisää Kuudennen tekemiseen osoitteessa kuudes.com ja ota meidät seurantaan Instagramissa ja LinkedInissä! 

 

 

OPINTOSUORITUS:

Kaikkien sosiaalitieteiden kandivaiheen opiskelijoiden, joilla opintojakso on vielä suorittamatta on mahdollisuus saada Mini-Internship -harjoittelusta 5 opintopistettä. Lisäinfoa tästä myöhemmin!

Viiden opintopisteen suoritukseen kuuluu kahden viikon harjoittelujakso, oppimispäiväkirja ja sen pohjalta kirjoitettu tiivistelmä sekä noin viiden (5) sivun essee työtehtävään/alaan liittyvästä aiheesta. Harjoittelun lopulla järjestetään lisäksi harjoittelua kokoava lopputapaaminen muiden harjoittelijoiden, Status ry:n työelämävastaavien sekä vastuuopettaja Miira Niskan kanssa. Tapaaminen on palautteenantoa ja yleistä reflektointia varten. Tarkemmat kirjoitusohjeet ja vinkit aiheiden valintaan lähetetään harjoittelijoille harjoittelun käynnistyttyä.