Board & contact information

BOARD of 2024

Saara Korhonen (saara.k.korhonen@helsinki.fi): chair & equality

Sofia Hyvärinen (sofia.hyvarinen@helsinki.fi): vice-chair & communications

Miia Kaljula (miia.kaljula@helsinki.fi): treasurer & environment

Liinu Yli-Hongisto (liinu.yli-hongisto@helsinki.fi): studies

Anni Lehtonen (anni.m.lehtonen@helsinki.fi): secretary & events

Milla Nurmi (milla.nurmi@helsinki.fi): work affairs