Kandipankki

Tälle sivulle on koottu Helsingin yliopistossa tehtyjä sosiaalipsykologian kandidaatintutkielmia malliksi ja inspiraatioksi tuleville tutkielmantekijöille. Jos haluat lähettää työsi kandipankkiin tai poistaa jo lähettämäsi työn pankista, lue ohjeet täältä.

Hallikas, Milla (2020):
Huijarit työpaikoilla – huijari-ilmiön rakentuminen ja vaikutukset työorganisaatiossa
Arvosana: 4

Hyvärinen, Sofia (2023):
Kammiosta kajahtaa – Kirjallisuuskatsaus sosiaalisen median kaikukammioiden, informaatiokuplien ja radikalisoitumisen yhteydestä Arvosana: 4

Jurvanen, Essi (2024)
Viharikosten ja aggression kietoutunut suhde – katsaus sosiaalipsykologisiin aggressioteorioihin ja viharikosten tutkimukseen
Arvosana: 5

Kokko, Elina (2022):
Epävarmuuteen kytkeytyvä disinformaatio – Sosiaalisen identiteetin näkökulma disinfomaation uskomisen syihin ja seurauksiin
Arvosana: 5

Korhonen, Saara (2023):
Sosioekonominen identiteetti korkeakouluopiskelijoiden välisen eriarvoisuuden aiheuttajana
Arvosana: 5

Koutonen, Aatos (2023):
Miksi astrologiaan uskotaan? Intuitiivista itsetutkiskelua ja totuuden kokemuksia kriisien keskellä
Arvosana: 5

Mäki, Krista (2022):
Työn imu ja sitä selittävät yksilölliset tekijät positiivisen psykologian näkökulmasta
Arvosana: 5

Ostrovskij, Tommi (2019):
Yhteisön merkitys opiskelijoiden psyykkiselle hyvinvoinnille – Sosiaalipsykologisia näkökulmia yliopistoyhteisöjen yhteisöllisyyden edistämiseen
Arvosana: 4

Pahkin, Assi (2023):
Itsen esittäminen LinkedInissä – LinkedInin itsen esitysten erityispiirteet verrattuna muihin vuorovaikutuksen areenoihin
Arvosana: 5

Pietilä, Meri (2021):
Miksi eettiset kuluttajat tekevät epäeettisiä ostopäätöksiä? Aikomus–käyttäytyminen kuilu eettisessä kuluttamisessa
Arvosana: 5