Viestintä

Sähköpostilistat

Statuksen sähköpostilistalle voit liittyä lähettämällä viestin

subscribe Status-lista

osoitteeseen majordomo@helsinki.fi

Jos haluat lähettää Statuksen sähköpostilistan tilaajille tiedotteen esimerkiksi tulevasta harjoittelu mahdollisuudesta tai tapahtumasta, käytä osoitetta status-lista(at)helsinki.fi

Kannunvalajien sähköpostilista on nimeltään kaapelinvalajat. Listalle voit liittyä lähettämällä viestin

subscribe kaapelin-valajat

osoitteeseen majordomo@helsinki.fi

Viesteihin ei tarvita otsikoita!

Mikäli haluat erota listoilta, lähetä viesti unsubscribe status-lista tai unsubscribe kaapelinvalajat osoitteeseen majordomo@helsinki.fi

Listoilta saat tietoa opiskeluun ja vapaa-ajanviettoon liittyen. Kannattaa liittyä!

Media

Status  Facebook-sivut

Status -ryhmä  Facebook-ryhmä

Suomen sosiaalipsykologit ry

Kannunvalajat

Instagram