Harjoittelu

Mini-Internship

Kandivaiheen harjoittelusta lisätietoa välilehdellä ”Mini-Internship”.

Maisterivaiheen työharjoittelu

Työharjoitteluraportteineen suoritetaan oppiaineen hyväksymässä harjoittelupaikassa (väh. kuukausi täysipäiväistä työskentelyä). Työharjoittelu voi olla laajuudeltaan 5-15 opintopistettä, mikä vastaa 1-3 kuukauden täysipäiväistä työskentelyä. Jos tekee tutkintoa vanhojen vaatimusten mukaan, ylimääräiset pisteet lasketaan vapaavalintaisiin opintoihin. Työharjoitteluraportti jätetään oppiaineen harjoitteluyhdyshenkilölle , joka myös antaa merkinnän opintojakson suorittamisesta.
Harjoitteluraporttiin tarkemman ohjeistuksen saa harjoittelun yhdyshenkilöltä. Aiempina vuosina työharjoitteluraportti on ollut 5-7 sivua pitkä ja sen on tullut liitteeksi  kopio työtodistuksesta. (Jos kyse on edelleen jatkuvasta työstä, työdistuksen sijaan voi lähettää työsopimuksen tai palkkakuitin skannattuna tai kopioituna.) Työharjoittelu-raportissa kuvataan harjoitteluorganisaation tavoitteet ja rakenne, oman työyksikön tehtävät ja organisaatio sekä omat työtehtävät.
Lisäksi kuvataan sitä, miten harjoittelupaikassa on voinut soveltaa sosiaalipsykologian opinnoissa oppimaansa tai mitä sosiaalipsykologisesti mielenkiintoista työssä ja työpaikassa on oppinut. Loppuun liitetään myös arvio siitä, miten hyvin työpaikan tarjoamat työtehtävät vastasivat tarkoitustaan.