Heta Gylling: Yksilön synty yhteiskunnassa

Dosentti, yliopistonlehtori Heta Gylling

Millaisena keskiaika näki yksilön? Entä valistus?
Onko identiteettimme itse valittu, vai määritteleekö yhteisö sen?

Heta Gylling tarkastelee Studia Generalia -luennossaan sitä, miten näkemys ihmisestä yksilönä ja yhteisönsä toimijana on muuttunut historian kulussa. Luento tarjoaa paitsi läpileikkauksen filosofian historiaan, myös peilin sille, millaisina näemme itsemme tänään.

Continue reading

19.2. Ihmisyyden alku

 

kuvaeeliraveaP1000875Kevään Studia Generalia -luentosarja ei kaihda suuria aiheita ja kysymyksiä. Tällä viikolla pohditaan käsityksiämme ihmisyydestä: mikä tekee meistä omia yksilöllisiä itsejämme? Mitä tarkoittaa “geenien ja ympäristön vuorovaikutus”? Entä millaisena yhteisönsä toimijana ihminen on eri aikoina nähty?


Professori Kai Kaila:
Milloin ihmisestä tulee yksilö?

Dosentti Heta Gylling:
Yksilön synty yhteiskunnassa

Continue reading

12.2. Luonnon järjestys

Lantakuoriainen

 

 

 

 

 

 

 

Mistä lajien monimuotoisuus on syntynyt? Mikä on lantakuoriaisen rooli maailmankaikkeudessa? Kevään toisessa Studia Generalia -tilaisuudessa maailmaa katsotaan evoluution, ekologian ja ekosysteemien näkökulmista.

Akateemikko Irma Thesleff:
Monimuotoisuus syntyy solujen välisestä viestinnästä

Dosentti Tomas Roslin: Lantakuoriainen maailmankaikkeudessa

Torstaina 12.2.2015 klo 17.00-19.00
Porthania (Yliopistonkatu 3), luentosali PI
Luennot myös verkossa suorina lähetyksinä ja jälkikäteen.

Continue reading

Irma Thesleff: Monimuotoisuus syntyy solujen välisestä viestinnästä

Akateemikko Irma Thesleff. Kuva: HY/Ari Aalto

Tämänhetkisen käsityksen mukaan kaikki maapallolla tuntemamme elämä on lähtöisin onnekkaasta tapahtumasarjasta merenpohjan suotuisissa olosuhteissa. Elämän perusmekanismit ovat samat eliölajista riippumatta.

Mistä sitten johtuu lajien uskomaton monimuotoisuus? Miksi eläinlajit ja yksilöt niiden sisällä ovat keskenään erinäköisiä? Miksi minulle kasvoi lyhyet varpaat, ja sisarelleni pitkät ja sirot?

Continue reading

5.2. Kaiken alku

Blue space star nebula

Kysymykset maailmankaikkeudesta kiehtovat ja kutkuttavat meistä monia. Ne myös vaikuttavat maailmankuvaamme mitä perustavimmalla tavalla: Mistä universumi sai alkunsa? Mitä sen ensi hetkillä tapahtui? Mitä aine on?

Kevään Studia Generalia -luentosarja Muuttuvat maailmankuvat käynnistyy kosmologian professori Kari Enqvistin ja tutkijatohtori Lauri Wendlandin puheenvuoroin torstaina 5.2.2015:

Kari Enqvist: Ensimmäinen sekunti
Lauri Wendland: Aineen olemus

Continue reading

Kari Enqvist: Ensimmäinen sekunti

 

Professori Kari Enqvist. Kuva: Linda TammistoEnsimmäisen sekunnin aikana paalutettiin universumimme perusta”

Luonnontieteellisen tutkimuksen kehitys viimeksi kuluneen sadan vuoden aikana on merkinnyt suunnatonta muutosta ihmiskunnan maailmankuvalle. Meistäkin moni on kuullut avaruuden taustasäteilystä ja jännittänyt Higgsin bosonin etsintää.

Studia Generalia -luennossaan professori Kari Enqvist kuvaa maailmankuvan muutosta kosmologian näkökulmasta: mitä tiedämme maailmankaikkeudesta ja sen synnystä? Miten maailmankaikkeuden varhaisimpia hetkiä tutkitaan?

Continue reading

Lauri Wendland: Aineen olemus

Tutkijatohtori Lauri Wendland

“Kaikkein pienimmän mittakaavan asiat linkittyvät kaikkein suurimpiin.”

Aine ympäröi meitä kaiken aikaa niin itsestään selvällä tavalla, että emme ehkä tule sitä usein ajatelleeksikaan. Työkseen Higgsin hiukkasta tutkiva Lauri Wendland kääntää Studia Generalia -luennossaan huomiomme juuri tähän:

  • Mitä aine on, ja miten se rakentuu?
  • Miten käsitys aineesta on muuttunut ajan saatossa, ja millaiseksi se voisi muuttua?
  • Miten kaikkein pienimpiä aineen osasia tutkitaan?

Continue reading

Kevään Studia Generalia alkaa 5.2.!

 

studia_2015_kevat_banneri_349x77_v2

 

 

 

  • Millaisista aineksista maailmankuvamme rakentuu?
  • Miten tiede vaikuttaa siihen, miltä maailma meistä näyttää?
  • Mikä on lantakuoriaisen merkitys maailmankaikkeudessa?

Kevään Studia Generalia -luentosarjassa kuljetaan maailmankaikkeuden synnyn, maapallon ja sen ekosysteemeiden kautta kohti ihmisen toimintaa yhteiskunnan ja arjen erilaisilla areenoilla. Liikkeelle lähdetään maailmankaikkeuden ensimmäisestä sekunnista – ja kalkkiviivoilla pohditaan, mikä on normaalia. Estradille nousee joukko Helsingin yliopiston huippututkijoita.

Luentoja voi seurata paitsi yliopistolla, myös verkossa. Linkit suoriin lähetyksiin ja tallenteisiin löytyvät luentosarjan ohjelmasta.

Luentosarja on osa Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Se on kaikille avoin ja maksuton. Tervetuloa!

Luentosarjan ohjelma
Twitter: #studiageneralia, @HYAvoin