Call for Cases / Papers

SULOP 2013 -SEMINAARI: CALL FOR CASES / PAPERS – ESITYS- JA ARTIKKELIEHDOTUKSET!

Hakuaika on päättynyt 6.1.2013.

Olemme valkinneet lähetettyjen ehdotusten perusteella case-esitykset SULOP2013 seminaariin. Tarkka seminaariohjelma julkaistaan 21.1.2013. Tällöin myös case-esitysten tiivistelmät julkaistaan seminaarisivuston ohjelmakartassa.

Case-esityksille varataan ohjelmassa aikaa 50 minuuttia (25 min. alustus ja 25 min. yhteiskeskustelu). Esityksen voi pitää suomeksi tai englanniksi. Esiintyjiltä ei peritä seminaarin osallistumismaksua (enintään kaksi esiintyjää maksutta / esitys).

Case-esiintyjille lähetetään sähköpostitse tarkemmat ohjeet vielä lähempänä seminaaria.

Tiedot artikkeliehdotuksen valinnoista ja tarkemmat ohjeet artikkelin muodosta lähetetään kaikille artikkeliehdotuksen jättäneille tammikuun 2013 aikana. Lopullisen artikkelin toivotaan olevan n. 10–15 sivua pitkä. Artikkelin kirjoittamiseen on varattu runsaasti aikaa, sillä artikkelit pyydetään 1.9.2013 mennessä. Verkkojulkaisu valmistunee aikaisintaan loppusyksystä 2013.

Artikkelien kirjoittajat voivat osallistua seminaariin maksutta.

Edellisistä Sulautuva opetus -seminaareista työstettyt julkaisut löytyvät täältä.

Lisätietoja case-ja artikkeliehdotuksista antaa Taina Joutsenvirta, p. 09-191 24914 tai taina.joutsenvirta(at)helsinki.fi