D1

Sähköiset jumppakerhot – Some-taitoja luoville mikroyrittäjille   

Jussi Linkola, Metropolia Ammattikorkeakoulu                

Esityksen aineisto

Sähköiset jumppakerhot tarjoavat matalan kynnyksen perehdytystä sosiaalisen median palveluihin ja verkkovälineisiin. Toteutusmuoto on muovautunut ensisijaisen kohderyhmän eli luovan alan mikroyrittäjien tarpeiden mukaan, mutta soveltuu hyvin muillekin kohderyhmille. Jumppakerhoanalogialla on haluttu laskea osallistumiskynnystä. Suunnittelun lähtökohtina ovat olleet seuraavat reunaehdot:  1) Lähiopetuskertojen pitää olla lyhyitä. Yrittäjän aika on arvokasta ja varattua. Jos lähiopetukseen, luennolle tai workshopiin halutaan osallistujiksi luovan alan mikroyrittäjiä, tarvitaan tiiviitä opetusjaksoja.  2) Osallistumisessa pitää olla joustavuutta. Jos koulutus sisältää useita osioita, pitää osallistujalla olla mahdollisuus valita, mihin osioihin osallistuu. On hyvä tavoitella sellaista modulaarista rakennetta, jossa eri osiot toimivat itsenäisinä kokonaisuuksina mutta jotka muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden.  3) Perehdytyksen pitää olla käytännöllistä, konkreettista ja heti hyödynnettävää. Yrittäjä tarvitsee tukea toiminnalleen sekä välineitä, jotka saa heti käyttöön. Ensimmäisestä perehdytyskerrasta alkaen on tarjottava jotain käytäntöön vietävää, koska motivaation kannalta käytännön hyöty on ensisijaista.

Kokonaisuus muodostuu kuudesta itsenäisestä, toisiaan tukevasta osiosta, joiden aikataulutus on 1-2 työpajaa viikossa:  1) Saliharjoittelun perusteet – Facebook viestinnän ja yhteistoiminnan tukena (6 h) Opetellaan Facebookin perusominaisuudet, yksityisyysasetukset, kaverilistat ja aikajana. Perustetaan Facebook-sivu ja käydään läpi sivun asetukset ja toiminta. Harjoitellaan ryhmätoimintoa Sähköisten jumppakerhojen ryhmässä, joka toimii työpajojen tiedotus- ja viestintäkanavana.  2) Kestävyysharjoittelu – Blogi tiedotus- ja vuorovaikutuskanavana (3 h) Luodaan blogi Blogger-alustalle. Etsitään kiinnostavia blogeja verkosta ja analysoidaan niiden toiminnallisuuksia ja sisältöjä. Ideoidaan omaa blogia: Miksi? Mitä? Kenelle? Miten? Päivitys- ja ylläpitosuunnitelma. Harjoitellaan blogikirjoittamista ja blogialustan ominaisuuksia omassa blogissa.  3) Lisäravinteet – RSS-syötteet, tietovirtojen hallinta ja suodattaminen (3 h) Etsitään kiinnostavia sisältöjä ja sivustoja hakukoneiden, blogilistojen ja eri suosittelupalveluiden kautta (Google, Google blogsearch, blogilista.fi, Digg, reddit.com&) Tutustutaan RSS-syötteidentoimintaan ja otetaan käyttöön syötteenlukija. Sosiaalinen suosittelu, esim. Twitter ja Facebook.  4) Voimaharjoittelu – Google Docs toimistodokumenttien yhteiskäytössä (3 h) Otetaan käyttöön Google Docs -palvelu ja tutustutaan sen ja muiden pilvipalvelujen logiikkaan esimerkkien kautta. Harjoitellaan käytännössä dokumentti-, presentaatio-, ja laskentataulukkosovellusta.  5) Intervalliharjoittelu – Twitter tietolähteenä ja viestintäkanavana (3h) Luodaan yleiskatasaus Twitteriin ja sen erityispiirteisiin verrattuna esim. blogeihin ja Facebookiin. Selvitetään perusominaisuudet: Home-näkymä, profiilisivu, @tunnus, #hashtag, favorite, Direct Message sekä hakutoiminto. Tutustutaan erilaisiin käyttötapoihin ja esimerkkeihin. Harjoitellaan käyttöä osallistujaryhmän kesken käytännössä.  6) Palautuminen – Ajanhallintamenetelmät ja niitä tukevat sähköiset välineet (3 h) Alustus tietotyön luonteesta, yhtäjaksoisen työn merkityksestä, yhteen asiaan keskittymisen merkityksestä, häiriöiden ja keskeytysten merkityksestä sekä tehtävien organisoimisen merkityksestä. Keskustelua työtilanteesta, stressitekijöistä ja työskentely-ympäristöstä. Tutustuminen GTD, Zen to Done ja Pomodorotekniikka -ajanhallintamenetelmiin. Motivoituminen muutoskokeiluun ja kehityskohteiden valitseminen.  Oppimista arvioidaan palautelomakkeella jokaisen työpajan jälkeen sekä n. 6kk kuluttua siirtovaikutuskyselyn avulla.

Työpajat on koettu hyödyllisiksi ja kuntosalimaailmasta vedetty jumppakerhoanalogia termeineen on onnistunut tuomaan asian käsittelyyn kepeyttä ja laskemaan osallistumiskynnystä. Tavoitteena on edelleen lisätä jumppateemaa työpajojen sisältöön esim. erilaisten fasilitointiharjoitteiden ja taukojumppien avulla.  Yksittäisiin työpajoihin liittyen on tullut palautetta laajuuteen ja painotuksiin liittyen ja pajoja on hienosäädetty palautteen mukaisesti. Esim. blogityöpaja jäi ensimmäisellä kerralla teoriapainotteiseksi, joten se muokattiin blogger-alustalle tehtävän oman blogin harjoitukseksi. FB-pajan kesto tuplattiin, koska palvelun ominaisuudet ovat niin monipuoliset.   Myös työpajojen järjestystä muutettiin kevään 2012 pilottijakson jälkeen. Tärkein muutos oli Facebook-pajan siirtäminen ensimmäiseksi, tavoitteena tuoda esiin jumppakerhojen FB-ryhmän merkitystä ajallisesti hajautettujen työpajojen yhteen kokoavana viestintäkanavana ja harjoittelupaikkana.

One thought on “D1

  1. Pingback: Viikkokirje viikolla 8-9, 2013 | Vyyhti

Comments are closed.