Julkaisut

Sulautuva opetus -seminaareista on alusta lähtien koostettu myös seminaarijulkaisuja. Julkaisut sisältävät seminaareissa pidetyistä luennoista tai case-esityksistä muokattuja artikkeleita sekä myös muita sulautuvaan opetukseen liittyviä artikkeleita.