D3

Aarrejahti – voiko opettajaa innostaa verkkovälineiden käyttöön pelin avulla?   

Venla Virtakoivu ja Minna Vänskä, Aalto-yliopisto    

Linkki esitysmateriaaliin: http://prezi.com/v3kmfl-t-nfq/sulop-2013-aarrejahti/                 

Aarrejahdin tavoitteena on saada osallistuja 1)ylittämään kynnys uuden toimintatavan ja verkkovälineiden kokeilun osalta 2) löytämään omaan opetukseen sopiva verkkotyökalu 3) ymmärtämään verkkovälineiden (myös sosiaalisen median välineiden) mahdollisuuksia opetuskäytössä hieman laajemminkin. Aarrejahti nostaa esiin verkon opetuskäytön haasteita ja helmiä pelin keinoin sekä haastaa osallistujan itse sukeltamaan hieman syvemmälle verkon opetuskäytön mahdollisuuksiin.   Aarrejahdissa metsästetään omaa opetuksellista aarretta, olipa se sitten toimintatapa, väline, menetelmä, idea tai innostuminen. Aarrejahdin tarkoituksena ei niinkään ole opetella välineiden käyttöä vaan ymmärtää niiden mahdollisuudet opetuksessa. Opetuksellisen aarteen löydyttyä osallistujalla pitäisi siis olla motivaatiota opetella itsenäisesti välineen käyttöä tai hänellä pitäisi olla tietoa siitä missä ja miten voi saada tukea välineen käyttöön tai käytön opetteluun.

Aarrejahti on 7-15 rastista koostuva virtuaalinen reitti, jonka varrella osallistuja tutustuu erilaisiin verkkovälineisiin ja niiden hyödyntämismahdollisuuksiin. Aarrejahdissa osallistujat osallistuvat kommentoimalla tai jättämällä muunlaisia jälkiä rasteille. Rastivierailuista koostuu (toivottavasti) yhteinen kokemus- ja tietovaranto. Rastilta toiselle päästäkseen osallistujan on käytettävä kekseliäisyyttä, sillä vihjeet seuraavista rasteista täytyy itse löytää. Aarrejahdin reitti on suunniteltu siten, ettei se vaadi osallistujalta erillistä kirjautumista verkkopalveluihin vaan jokaisen rastin löytää vihjeen perusteella ilman kirjautumistakin.   Rasteilta osallistuja löytää palkinnoksi kirjaimen ja käytyään kaikilla rasteilla muodostuu löydetyistä kirjaimista avain, joka avaa osallistujalle pääsyn koko Aarrejahdin koostesivustolle. Sivustolta osallistuja löytää lisätietoja, vinkkejä, linkkejä ja toimintaohjeita siihen, kuinka verkon mahdollisuuksia voi hyödyntää ja mitä lisäarvoa verkkovälineet voivat tuoda opettajan työhön.

Aarrejahtia ei itsessään arvioida vaan reitin tavoitteena on tutustuttaa ja innostaa osallistujaa hyödyntämään verkkovälineitä omassa työssään monipuolisesti.  Aarrejahdin osallistujat jättävät reitille jälkiä, joista ylläpitäjät voivat seurata osallistumisaktiivisuutta sekä reitin suoritusaikoja.

Ensimmäinen Aarrejahti oli harjoitustyönä toteutunut yhteistoiminnallinen oppimistehtävä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opettajaopinnoissa keväällä 2011. Silloin aarretta jahtasi 20 opettajaopiskelijaa ja rastit sijaitsivat esimerkiksi twitterissä, slidesharessa ja blogissa. Kokemuksien perusteella Aarrejahti oli mukava tutustumisretki erilaisiin verkkovälineisiin ja esitellyistä välineistä löytyi monelle osallistujalle ideoita hyödynnettäväksi.   Seuraavan kerran aarretta jahdattiin ennakkotehtävinä Aalto-yliopiston pedagogiseen koulutukseen kuuluvalla Verkko opetuskäytössä 5op -kurssilla syksyllä 2011 ja keväällä 2012. Näihin Aarrejahteihin osallistui yhteensä 30 opettajaa. Tällä kertaa reitille kuului Aalto-yliopiston omia verkkopalveluita (Optima, blogi, wiki) sekä verkon ilmaisia palveluita kuten jottit, prezi ja twitter. Ennakkotehtävä innosti osallistujia ja he saivat hyvät perustiedot valituista verkkovälineistä ja laajensivat omaa näkemystään verkon käytöstä opetuksen apuna.  Nyt toteutusvaiheessa oleva Aarrejahti on puolestaan itsenäinen kokonaisuus, jonkä osallistuja voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti missä ja milloin vain.Tällä kertaa Aarrejahti on suunniteltu Aalto-yliopiston opettajille. Uusi Aarrejahti perustuu kokemukselliseen oppimiseen, ja siinä on pelillisiä piirteitä.  Ensimmäistä kertaa Aarrejahdissa on myös vahvempi palkinto odottamassa reitin kiertänyttä osallistujaa.    Uudessa Aarrejahtitoteutuksessa on aiempia kertoja enemmän vaihtoehtoja: osallistuja voi valita tason, jonka mukaiselle reitille hän haluaa lähteä. Aarrejahdin tasot ovat a)välineen esittelyrastit vasta-alkajille, b) toimintarastit omia kokeiluja varten sekä c) ongelmanratkaisurastit niille, jotka kaipaavat konkreettisia neuvoja välineen käytön soveltamiseksi omaan työhön sopivalla tavalla. Case-esityksessä voisi esitellä laajemmin erilaisia rasteja ja osaamistavoitteita koko aarrejahdin taustalla sekä tietysti osallistujien kokemuksia uudesta Aarrejahdista.