B2

QR- koodit ja mobiilitentti ( rakennetun ympäristön) kasvien opiskelussa  

Sari Suomalainen ja Jaana Nuuttila, Hämeen ammattikorkeakoulu, Mobiilisti-hanke  

Esityksen aineisto (.pps slideshow)

Hämeen ammattikorkeakoulussa maisemasuunnittelun koulutusohjelmassa opintoihin kuuluu yli 700 kasvilajin oppiminen. Osa näistä on luonnonkasveja ja osa rakennetussa ympäristössä käytettäviä koristekasveja, kuten puita, pensaita ja perennoja. Rakennetun ympäristön kasvien opiskelun tavoitteena on kasvilajien ja kasviyhdyskuntien tunnistamisen, niiden kasvupaikkojen sekä kasvien käytön oppiminen.

Suuren opiskeltavan kasvimäärän johdosta omatoimisen opiskelun merkitys korostuu. Lepaan oppimisympäristö antaa kasviopiskeluun hyvät mahdollisuudet ja opiskelijoita on pyritty motivoimaan omatoimiseen opiskeluun merkitsemällä tietyt kasvit QR-koodeilla. Näistä koodeista on linkki kasvista saatavaan lisätiedonlähteeseen. Siis samalla kun opiskelija oppii tunnistamaan kasvia ja muistamaan sen suomalaisen sekä tieteellisen nimen, hän voi myös hakea kasvin kasvupaikkatietoja tai muuta kasvin ominaisuuksiin liittyvää tietoa sekä yhdistää tätä ajattelun kautta autenttisessa ympäristössä..Jotta suunnistaminen koodeilla merkityllä kasvilta toiselle onnistuu, reitti on merkitty GoogleMaps-kartalle.

Entäpä sitten, kun kasvien osaaminen pitää todentaa? Miten kasvit tentitään? Opettajat ovat monta kertaa saaneet palautetta siitä, että kasvin tunnistaa ulkoympäristössä omalla kasvupaikallaan helpommin kuin luokkaan tuodusta näytteestä. Ja näin asia onkin. Myös työelämässä hortonomi (AMK) joutuu tunnistamaa kasveja pääsääntöisesti niiden kasvupaikalla mm. alueinventointien yhteydessä. Silloin on mahdollista havainnoida koko kasvin habitusta ja myös sen kasvupaikkaa.  Keväällä 2012 kokeiltiin mobiilikasvitenttiä. Se toteutettiin Moodlen mobiilikeskuksen avulla. Tentittävät kasvit merkittiin väliaikaisilla numeroilla maastoon ja opiskelijat kiersivät reitin. Jokaiselle etapille oli varattu kasvia koskevia kysymyksiä, jotka opiskelijat saivat älypuhelimeensa ja hän myös vastasi kysymyksiin puhelinta käyttäen. Opettaja sai vastaukset Moodleen, josta niitä pystyi analysoimaan ja tarkistamaan.

Mobiilitentti sai hyvän vastaanoton ja syy miksi sitä ei päästy toteuttamaan/kehittämään syksyllä 2012 oli se, että Moodlen 2 kk kestänyt päivitys esti sen. Kasvitenttejä tullaan kuitenkin jatkossa järjestämään mobiilina.