Ohjelma

7.3.2013 SEMINAARIOHJELMA

AAMUPÄIVÄ
9.00 Ilmoittautuminen
ja aamukahvit
Metsätalon aula, 1. kerros
9.30 Seminaarin avaus / Sari Koski-Kotiranta, Helsingin yliopisto Sali 1, 1. kerros
9.45 –
12.00
Blended learning and time / Anders Norberg, Umeå University
Kaikki huutaa MOOC! / Jaakko Kurhila, Helsingin yliopisto
Pilviä paimentamassa: Miten arvioida ilmaispalvelun sopivuutta opetukseen? / Jere Majava, Helsingin yliopisto
Sali 1, 1. kerros
12.00 –
13.00
Lounas Metsätalon Unicafé, kellarikerros
ILTAPÄIVÄ
13.00 –
14.00
A1, sali 4
Kohti
trialogista
& sulautuvaa
oppimista
B1, sali 12
Mobiilit &
yhteisölliset
työtavat
sulautuvassa
oppimisen
ohjaamisessa
C1, sali 6
Luovuuden
ohjaus ja
asiantunti-
juuden
kehittäminen
D1, sali 8
Sähköiset
jumppakerhot,
some-
taitoja
luoville
mikroyrittäjille
E1, sali 7
Improving the
writing process
with an online
feedback tool
14.00 –
15.00
A2, sali 4
Yhteisötyö ja
kansalaistoiminta
-kurssin
toteutus
oppilaitosten
yhteistyönä
B2, sali 12
QR-koodit &
mobiilitentti
(rakennetun
ympäristön)
kasvien
opiskelussa
C2, sali 6
Verkkovuorovaikutus &
oppimistehtävät
massakurssilla
D2, sali 8
Wiki-ympäristö
työskentelyn
dokumentoinnissa,
käsitteellistämisessä &
oppimisessa
E2, sali 7
Virtuaalinen
analyysin
peruskurssi
15.00 –
15.30
Kahvi-
tauko 3. krs
Kahvi-
tauko 3. krs
Kahvi-
tauko 3. krs
Kahvi-
tauko 3. krs
Kahvi-
tauko 3. krs
15.30 –
16.20
A3, sali 4
Verkkopohjainen
dilemmakeskustelu
sosiaali- &
terveysalan
opiskelijoiden
eettisen
ajattelun
kehittäjänä
B3, sali 12
Troika,
vaivatonta
vertaisoppimista
C3, sali 6
Mitä opittiin,
kun suurten
opiskelijamäärien
opetus & ohjaus
sulautettiin
verkkoon?
D3, sali 8
Aarrejahti,
voiko opettajaa
innostaa
verkkovälineiden
käyttöön pelin
avulla?
16.25 Yhteis-
lähtö
jatkoille
Oluthuone
Kaislaan

Metsätalon
ala-aulasta

8.3.2013 SEMINAARIOHJELMA

AAMUPÄIVÄ PAIKKA
9.00 Sulautuva opetus ja oppiminen – aktivoiva aamuluento / SULOP2013 järjestäjät Sali 1, 1. kerros
10.15 –
13.00
Työpajat
Videoita ja tarinoita oppimisesta, sali 8
2 Press “Learn” to start – työpaja pelillisestä oppimisesta, sali 7
3 Yliopisto-opetuksen kehittäminen tukemaan työelämätaitoja – Työpaja trialogisen oppimisen pedagogiikasta, atk-luokka 4. krs
4 Sulautuvat tenttikäytännöt, sali 4
1,5 & 3. & 4. krs

Sali 1 sijaitsee Metsätalon sisääntulokerroksessa. Sali 4 sijaitsee 1,5 kerroksessa (pääportaikon puolivälissä). Salit 6, 7, 8 ja 12 sijaitsevat 3. kerroksessa.