Esittely

Taito- ja taideaineiden ryhmä perustettiin vuonna 2000. Ryhmässä toimii noin 20 tutkivaa opettajaa, jotka edustavat  taito- ja taideaineita.  Lisäksi ryhmän yhteydessä tekee jatkotutkimustaan taito- ja taidekasvatuksen alueelta noin 15 opiskelijaa.

Taito- ja taideaineiden tutkimusryhmän tavoitteena on:

1) Koordinoida ja kehittää OKL:ssä harjoitettavaa opetusta.
2) Koordinoida ja kehittää taito- ja taidekasvatuksen tutkimustyötä: tukea tutkijoita sekä sekä käynnistää tieteellisiä tutkimusprojekteja.
3) Tiedottaa taito- ja taidekasvatuksen tutkimustoiminnasta; organisoida taito- ja taideaineiden opettajankouluttajien yhteistapaamisia ajankohtaisen tutkimustietouden levittämiseksi.
4) Toteuttaa taito- ja taidekasvatukseen liittyvää tilaustutkimusta sekä rekrytoida tähän tarvittavaa tutkijatyövoimaa.
5) Solmia ja ylläpitää sekä kansallisia että kansainvälisiä kontakteja taito- ja taidekasvatuksen tutkijoihin ja tutkijaverkostoihin.

Taito- ja taideaineiden keskuksessa on ainekohtaisia ja aineiden välisiä opetus- ja tutkimusryhmiä, joiden johtajana toimii professori Heikki Ruismäki:

  • Draamakasvatuksen ja -kulttuurin opetus- ja tutkimusryhmä
  • Kuvataidekasvatuksen ja visuaalisen kulttuurin opetus- ja tutkimusryhmä
  • Käsityökasvatuksen ja esinekulttuurin opetus- ja tutkimusryhmä
  • Liikunta- ja terveyskasvatuksen sekä liikuntakulttuurin opetus- ja tutkimusryhmä
  • Musiikkikasvatuksen ja -kulttuurin opetus- ja tutkimusryhmä
  • Taito- ja taidekasvatuksen opetus- ja tutkimusryhmä

Tarkemmat tiedot taito- ja taideaineiden keskuksessa tehdyistä tutkimuksista löytyvät yliopiston tutkimustietokanta TUHAT:sta