Design Learning

Design oppiminen (design learning) on avaintekijä YK:n Millennium Development -projektin tavoitteissa, samoin kuin Suomen opetusministeriön hyvinvointihankkeessa 2010–2014. Design Learning hankkeeseen liittyy Design Learning 2012 konferenssi, jossa keskitytään  design oppimisen käsitteeseen ja tutkimukseen sekä tuodaan esiin taito- ja taideaineiden merkitys lasten hyvinvoinnin edistäjänä. Design Learning hankkeen tavoitteena on myös lisätä osallisuutta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla.  Design oppimiseen keskitytään kulttuurien välisen taito- ja taideaineiden opetuksen kautta. Taito- ja taideaineiden opetus nähdään kokonaisvaltaisena välineenä kulttuuristen identiteettien ja kulttuurisen vuorovaikutuksen muodostumisessa. Tutkimuksen tuloksena syntyneet erilaiset lähestymistavat ja ratkaisut  tuodaan esille tieteellisissä julkaisuissa.