Julkaisut

Julkaistut teokset

Voices for Tomorrow 2013- 2014

EJSBS VII 2013

EJSBS VI 2013

Procedia Social and Behavioral Sciences Volume 45/2012

Design Learning and Well-being 2011

Ruismäki, H. & Ruokonen, I. (Eds.)  2011. Arts and Skills – Source of Well-being :3rd International Journal of Intercultural Arts Education Conference: Post-Conference Book. Department of Teacher Education. Faculty of Behavioural Sciences. University of
Helsinki. Lue julkaisu Heldassa.

Ruismäki, H. & Ruokonen, I. (Eds.)  2010. Rights of the Child to the Arts, Culture and Creativity: 2nd International Journal of Intercultural Arts Education Conference: Post-Conference Book. Department of Applied Sciences of Education. Faculty of Behavioural Sciences. University of Helsinki. Lue julkaisu Heldassa.

Ruismäki, H. & Ruokonen, I. (Eds.)  2009. Arts contact points between cultures: 1st International Journal of Intercultural Arts Education Conference: Post-Conference Book. Department of Applied Sciences of Education. Faculty of Behavioural Sciences. University of Helsinki. Lue julkaisu Heldassa.

Kupiainen, R. & Sintonen, S. 2009. Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus. Helsinki: Gaudeamus.

Ruokonen, I. & Rusanen, S. & Välimäki , A-L.(toim.) 2009. Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa.
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/3ade1cb7-b61e-4c73-b0a8-b0305b3f927b

Karppinen, S.  & Ruokonen, I. & Uusikylä, K. (toim.) 2005. Taidon ja Taiteen luova voima.  Kirjoituksia 9–12-vuotiaiden taito ja taidekasvatuksesta.  Helsinki: FinnLectura.

Karppinen, S. & Katz, Y. & Neill, S. (Eds.). 2005. Theory and practice in affective education. Esseys in honour of Arja Puurula. Research Report 258. University of Helsinki.

Kauppinen, E. & Sintonen, S. (toim.). 2004. Musikaalinen elämä.  Helsinki: Kansanvalistusseura.

Karppinen, Seija (Ed) 2004. Neothemi. Cultural Heritage and ICT. Theory & Practice. Studia Paedagogica 32. University of Helsinki. http://www.edu.helsinki.fi/tt/neothemi/

Sintonen, S. (toim.). 2002. Median sylissä. Kirjoituksia lasten mediakasvatuksesta. Helsinki: Finn Lectura.

Karppinen, S. (Ed.) 2002. Neothemi.  Cultural Heritage and ICT at a Glance. Studia Paedagoogica 28. University of Helsinki.

Puurula, A. (toim.) 2001. Taito- ja taidekasvatuksen tutkimuksia. Kasvatustieteen päivien teemaryhmien esitelmät 2000. Studia Paedagogica 27. Opettajankoulutuslaitos. Helsingin yliopisto.

Karppinen, S. & Puurula, A. & Ruokonen, I. (toim.) 2001. Taiteen ja leikin lumous. 4 – 8-vuotiaiden lasten taito- ja taidekasvatus. Helsinki: FinnLectura.

Karppinen, S. & Puurula, A. & Ruokonen, I. (toim.) 2000. Elämysten alkupoluilla. Lähtökohtia alle 3-vuotiaiden tadekasvatukseen. Helsinki: FinnLectura.