Jatkokoulutus

Taito- ja taideaineiden ryhmä koordinoi opettajankoulutuslaitoksessa harjoitettavaa taito- ja taidekasvatuksen tutkimustyötä. Keskuksessa toimii noin 15 jatko-opiskelijaa.  Keskuksessa tehtävä jatkotutkimus kohdistuu musiikki-, kuvataide-, liikunta-, käsityö-, draama- ja yleisemmin taito- ja taidekasvatuksen alueille.

Jatkokoulutusseminaari kokoontuu professori Heikki Ruismäen ja  Inkeri Ruokosen ohjauksessa osoitteessa Siltavuorenpenger 10 sovittuina torstai-iltoina klo 17.  Taito- ja taideaineisiin kohdistuvaan jatkotutkimukseen ja taito- ja taideaineiden jatkokoulutusseminaarin toimintaan liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä ohjaajien puoleen sähköpostitse etunimi.sukunimi@helsinki.fi tai puhelimitse 040 5408958 tai 050-3185003.
Tietoa taito- ja taideaineiden jatkokoulutusseminaarista löytyy sivulta  https://alma.helsinki.fi/doclink/34776.

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan jatkokoulutusoppaan voi ladata word-tiedostona laitoksenjatkokoulutussivuilta. https://alma.helsinki.fi/doclink/1248.

 

Taito- ja taideaineiden didaktiikan jatkoseminaarin opiskelijat ja tutkimusaiheet

lukuvuosi 2015-16

FM Pirkko Juntunen: Tietokoneavusteinen viulunsoiton ja orkesterisoiton opetuskokeilu

MuM Sirpa Järvelä: Koulussa hyvin menestyneet tytöt

TaitM Leena Knif: Monikulttuurisuus kuvataideopetuksessa

LitM Anna-Liisa Kyhälä: Liikunnalliset oppimisympäristöt varhaiskasvatuksessa

LitM Satu Lehto: Koulun kerhotoiminta hyvinvointieroja kaventamassa

KL Petri Ojala: Musiikin sosiaalinen ja kommunikaatiomedia Habermansin lähtökohdista tarkasteluna

KM Anu Pyykkö: Group factors and drama teaching

MuM, KtM Isto Rajala: Taideyliopistot murroksessa

FM Ulla Salomäki: Emotional Skills Development by Using Arts and Skills as Methods (ESDA)

LitM Juha Valtonen: Luokanopettajien liikuntatausta ja liikuntakokemukset

KM Olli Vallo: Musiikinopetus 2.0.: SongHi  Digitaalisen oppimisympäristön musiikkipedagoginen kehittäminen ja sovellukset

FM Oona Myllyntaus: Public Art in Helsinki Comprehensive Schools

KM Hanna-Mari Jaakkola: Askartelun käsitteestä

FM Christa Koski: Musiikkikasvatus lastentarhanopettajankoulutuksessa

KM Mirja Karjalainen- Väkevä: Yhteisöllinen oppiminen musiikin ja draaman vuorovaikutuksessa

FM Nadezda Blagoeva: After-school visual art education in Finland

TaM Maaretta Riionheimo: Kymppiluokkalaisten taidekasvatusprojekti oppimisen ja minäkuvan rakentajana