Tasa-arvo

Taso ry pyrkii osaltaan edistämään tasa-arvon toteutumista opiskelijayhteisössämme. Tämä toiminta on osa laajempaa verkostoa, johon kuuluvat ainejärjestömme lisäksi muut yhteiskunnallisen muutoksen tutkimusohjelman opiskelijajärjestöt, valtiotieteellinen tiedekunta, HYY ja koko yliopisto.

Yhdenvertaisuusvastaava

Tason oma edustaja yhdenvertaisuusasioissa on hallituksen yhdenvertaisuusvastaava, joka on löytynyt ainejärjestömme hallituksesta aina vuodesta 2008 lähtien. Pestiin kuuluu huolehtiminen yhdenvertaisuuden toteutumisesta ainejärjestötoimintaan, opiskeluun sekä opetukseen liittyvissä asioissa, yhdenvertaisuutta koskevien toimenpiteiden toteutumisesta vastaaminen, toimiminen yhdyshenkilönä opiskelijoiden ja laitoksen henkilökunnan välillä sekä toimiminen tukihenkilönä niille, jotka kokevat syrjintää tai epätasa-arvoa.

Mikäli koet epätasa-arvoista kohtelua etniseen tai kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai mihin tahansa muuhun ominaisuuteen liittyen, sinun ei pidä jäädä tapahtuneen kanssa yksin.

Taso ry:n yhdenvertaisuusvastaavan yhteystiedot löydät istuvan hallituksen esittelystä.

Valtsikan yhdenvertaisuussuunnitelma

Taso ry on hyväksynyt valtiotieteellisen tiedekunnan yhteisen yhdenvertaisuussuunnitelman. Sen tarkoituksena on taata valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoille yhdenvertainen mahdollisuus opiskeluun ja tiedekunnan toimintaan, sekä tuoda yhdenvertaisuus näkyväksi osaksi toimintaa. Lähtökohta on, että yhdenvertaisuus toteutuu kaikissa tiloissa ja tilanteissa.

Muut yhteystiedot

Tasa-arvoasioissa voit olla yhdenvertaisuusvastaavamme lisäksi yhteydessä yliopiston tasa-arvovastaavaan osoitteessa tasa-arvovastaava@helsinki.fi.

Häirintätilanteessa voit myös kääntyä yliopiston häirintäyhdyshenkilöiden puoleen:

Timo Valtonen
timo.valtonen@helsinki.fi

Terhi Somerkallio
terhi.somerkallio@helsinki.fi

Myös HYY opastaa tarvittaessa :

Tiia Niemi
tiia.niemi@hyy.fi
0505439607

hairintayhdyshenkilo@hyy.fi

Tasa-arvolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609

Leave a Reply