Ympäristö

Taso ry pyrkii kaikessa toiminnassaan ottamaan ympäristön mahdollisimman hyvin huomioon. Ensisijaisesti kannamme vastuutamme kiinnittämällä huomiota arjen toimintamalleihin, kuten jätteen minimointiin ja kierrättämiseen. Meille on tärkeää, että kestävän kehityksen periaate sisältyy kaikkeen, mitä Taso ry tekee, ja koko hallituksemme toimiikin tämän periaatteen mukaisesti.

Toiminta ja tiedotus

Pyrimme järjestämään jäsenistöllemme esimerkiksi ekskursioita, paneelikeskusteluja ja kulttuuritoimintaa ympäristöaiheiden saralla. Myös kansainvälisyystoiminnassamme, esimerkiksi yhiksen kevätmatkoilla, pyrimme kannustamaan kussakin tilanteessa mahdollisimman ekologisiin matkustus- ja majoitusvaihtoehtoihin. Lisäksi pyrimme auttamaan jäsenistöämme maata pitkin matkaamisen haasteissa sekä mahdollistamaan jäsenistöllemme kompensointimahdollisuuden matkustamisen päästöistä.

Hallituksemme kokoukset ovat mahdollisimman pitkälti paperittomia, ja kaikenlainen tiedotus jäsenillemme hoidetaan sähköisesti. Tietoisuutta ympäristöystävällisyydestämme, ympäristöaiheisesta toiminnasta ja tapahtumista pyritään välittämään ajantasaisesti muun muassa some-kanaviemme kautta!

Tapahtumat ja kierrätys

Kaikissa Tason tapahtumissa tarjoiltava ruoka on lähtökohtaisesti vegaanista. Kertakäyttöastioita ei käytetä, ja muutenkin kertakäyttöhyödykkeiden käyttö pyritään minimoimaan. Tapahtumien ruoissa ja juomissa suositaan luomutuotteita ja mahdollisimman lähellä tuotettuja, ekologisia elintarvikkeita. Tapahtumien ja juhlien jäljiltä jääneet roskat lajitellaan asiaankuuluvasti. Pullot ja pahvit luonnollisesti eritellään muusta jätteestä ja ne kierrätetään pullonpalautuksen ja pahvinkeräyksen avulla. Turhaa tulostamista ja kopioimista vältetään. Silloin kun tulostaminen on kuitenkin tarpeellista, vältetään resurssien tarpeetonta tuhlaamista tulostamalla mahdollisimman tiiviisti.

Hankinnat

Hankintoja tehdessä Taso ry pohtii, ovatko ne aivan välttämättömiä ja on valmis maksamaan tietyin varauksin enemmän ympäristöystävällisistä vaihtoehdoista. Lainaaminen ja vuokraaminen ovat usein sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta parhaimmat toimintatavat. Vuosijuhlalahjoiksi ei anneta hyllyn perälle joutuvaa rihkamaa vaan joko oikeasti tarpeellisia hyödykkeitä tai lahjoituksia tärkeänä koetulle järjestölle. Noin yleisesti ottaen hallitus preferoi immateriaalisia lahjoja.

Taso ry:n ympäristöasioista huolehtii ympäristövastaava, johon voi olla yhteyksissä kysymysten tai ehdotusten herätessä. Tarkemmat yhteystiedot löydät istuvan hallituksen tiedoista.

Leave a Reply