Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma

Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat Taso ry

University of Helsinki

Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat Taso ry

PL 54, 00014 Helsingin yliopisto

taso-hallitus@helsinki.fi

 

Hallitus 2018

puheenjohtaja Janne Kähkönen

varapuheenjohtaja Jasmiina Driksna

taloudenhoitaja Minna Majaniemi

sihteeri ja tiedottaja Aino Saaristo

1. opintovastaava Sofia Wahlroos

2. opintovastaava, ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaava Minttu Engberg

tapahtuma- ja urheiluvastaava Siru Tukiainen

työelämä-, alumni- ja HOL-vastaava Henrik Hämäläinen

suhdevastaava Ella Hako

kulttuurivastaava Verne Nizovsky

Irtolaisen toimituskunta: Verne Nizovsky, Vilma-Lotta Pajala

 

Yleistä toiminnasta

Vuonna 2018 Taso ry jatkaa haastavan, mutta menestyksekkään Iso Pyörän tuoman koulutusohjelmauudistuksen mukana. Uusien ja vanhojen opiskelijoiden integroituminen osaksi yhtenäistä yhteisöä pääaineeseen katsomatta on onnistunut, luoden entistä suuremman opiskelijayhteisön myös Taso ry:n piiriin. Toiminnan pääpaino tulee myös vuonna 2018 olemaan opiskelijoidemme edunvalvonnassa ja opintoasioissa, vuosijuhlissa sekä työelämässä. Suuret muutokset ovat osakseen ohjanneet huomion nimenomaan uusiin opiskelijoihin ja heidän opintoihinsa, siksi kokonaisvaltainen edunvalvonta koko jäsenistölle on hyvin tärkeätä. Tutumpien teemojen ylläpitäminen on merkittävää, mutta poikkeuksellisen suuria ja uusiakin asioita tulee tapahtumaan.

Vuosi 2018 tulee olemaan monellakin tavalla merkittävä ainejärjestöllemme. Ensinnäkin Taso ry juhlii 50. vuosijuhlaansa huhtikuussa, jonka ympärille koko kevään toiminta kiteytyy. Itse vuosijuhlat ovat näinkin pienelle järjestölle suuri pala haukattavaksi, siksi niiden järjestämiseen ollaan käytetty paljon resursseja, ja tullaan myös käyttämään. Toinen merkittävä ja suurehko siirtymävaihe on uusiutuneen järjestökentän muotoutuminen ja Taso ry:n rooli Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman muiden opiskelijajärjestöjen kanssa, kun Yhteiskunnallisen muutoksen opiskelijoille perustetaan ikioma Kumous ry. Koulutusohjelman sisälle on perustettu Yhmu-toimikunta, jonka tavoitteena on perustaa Kumouksen oma järjestö, jossa Taso ry on myös näyttämässä oikeata suuntaa ja auttamassa nuorta järjestöä nousemaan jaloilleen. Tuleva Kumous ry tulee vastaamaan tietyistä toiminnanaloista niin, että Taso ry:n, Polho ry:n, Mana ry:n ja Keho ry:n toiminta suuntautuu enemmän vanhemmille, ja jo pääaineensa valinneille opiskelijoille. Tämä tulee näkymään toiminnassa niin, että Kumous ry ottaa enemmän vastuuta uusien opiskelijoiden asioista, ja Taso ry muiden järjestöjen kanssa enemmän työelämä-, opinto-, kulttuuri- ja perinnetapahtumista. Fuksitapahtumat tullaan suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä niiden massiivisen koon ja intensiivisen aikataulun vuoksi.

Vuosi 2017 oli kaikella tavalla uutta vanhoille järjestöille, ja se antoi suunnan tälle vaiheelle, jossa järjestökenttä alkaa elämään aikaa koulutusuudistuksen jälkeen. Koska toimintamme koskettaa suurempaa yleisöä kuin aikaisemmin olemme tottuneet, on yhteistyö ja hyvä henki koulutusohjelman järjestöjemme kanssa tärkeässä osassa. Tätä yhteistyötä pidämme yllä järjestämällä esimerkiksi kaudenavajaiset ja -päättäjäiset, munastuksen pääsiäisenä, vapputapahtuman, pikkujoulut ja muuta toimintaa yhdessä koko koulutusohjelman opiskelijoille sekä muillekin toiminnasta kiinnostuneille. Järjestöjen sisäinen sekä välinen kommunikointi on hyvin merkittävää synkronoidun yhteistyön aikaansaamiseksi. Vaikka Taso ry:n omaa ohjelmaa tulisikin runsaasti, kunnioittaa järjestömme silti tiimityötä ja yhdessäoloa yli rajojen.

Yhteiskunnallisen muutoksen ainejärjestöjen lisäksi Taso ry aikoo harjoittaa yhteistyötä Suomen muiden historian opiskelijoiden sekä valtiotieteellisen tiedekunnan muiden järjestöjen kanssa. Syksyllä tulemme toteuttamaan Helsingin yliopiston historian opiskelijoiden ja arkeologian opiskelijoiden kanssa perinteiset suunnistukset tai virkistykset. Tulemme lähettämään edustuksemme Historian opiskelijoiden liiton (HOL) seminaareihin yhdessä Polho ry:n kanssa, mikä tuo toimintaamme mahdollisesti myös opiskelijoita Helsingin yliopiston ulkopuolelta. Näiden lisäksi syksylle on suunniteltu yhteistä Haluatko miljonääriksi tai Jeopardy -iltaa Kannunvalajien ja

valtio-opin opiskelijoiden kanssa sekä yhteistä virkistystapahtumaa viestinnän opiskelijoiden kanssa. Taso ry:n hallitus myös kannustaa jäsenistöään osallistumaan Kannunvalajat ry:n ja muiden toimijoiden tapahtumiin, tiedekunnan sisä- ja ulkopuolella. Huhtikuun vuosijuhlien vuoksi suurin osa uusista yksittäisistä tapahtumista tullaan järjestämään syksyllä.

Niin kuin aiemminkin, Taso ry:n toiminta on hyvin avointa ja viestintää tullaan pitämään tänäkin vuonna suuressa arvossa. Tiedottaminen tapahtuu aikaisemmista vuosista poiketen jopa kolmella eri kielellä, suomeksi, englanniksi sekä ruotsiksi, monella sähköisellä kanavalla. Sähköpostilista tulee yhä olemaan virallinen tiedotuskanava sen laajan vaikutuspiirin vuoksi, joten siitä tullaan pitämään hyvää huolta. Myös sosiaaliset mediat (Facebook, Instagram), joiden vaikutus vain kasvaa, ovat nopean tavoitettavuutensa vuoksi erittäin korkeassa arvossa. Sama pätee Taso ry:n verkkosivuihin, josta toiminnasta kiinnostuneet ovat voineet löytää kaiken tarvittavan, tapahtumista tiedottamiseen sekä dokumentteihin.

Kansainvälisyys toiminnassamme näkyy taas kahdella jäsenistölle järjestettävälle ulkomaan kulttuurimatkalla, keväällä sekä syksyllä. Myöskin hyvät välit valtiotieteellisen tiedekunnan vaihto-opiskelijoiden järjestöön CISSI:in on näkynyt vaihto-opiskelijoiden huomattavalla määrällä myös Taso ry:n tapahtumissa. ISHA Helsinki, International Students of History Association, tulee tänäkin vuonna toimimaan rinta rinnan Taso ry:n ja Polho ry:n kanssa, yhdessä on tullut järjestettyä esimerkiksi kansainvälinen kesäseminaari viime kesänä. Kevät- ja syysmatkalla on kohteesta riippuen tavallisesti otettu yhteyttä kohdekaupungin ISHA -opiskelijayhteisöön, jotka ovat näyttäneet meidän opiskelijoillemme heidän yliopistoelämäänsä.

Toiminnassa tärkeätä on myös matala osallistumiskynnys. Taso ry aikoo tänäkin vuonna kiinnittää äärimmäistä huomiota siihen, että jokainen tapahtuma on avoin kaikille halukkaille, ja että jokainen tuntee itsensä tervetulleeksi. Sujuvan toiminnan takaamiseksi yhdenvertaisten periaatteiden noudattamista jatketaan edellisten vuosien tapaan, ja jäsenistöllä on mahdollisuus kertoa ongelmatilanteista sähköisellä lomakkeella sen lisäksi, että joka tapahtumassa on vähintään kaksi järjestyksestä vastaavaa henkilöä huomioliivit yllään.

Hallitus vuosimallia 2018 on perehdytetty toimiinsa vuoden 2017 hallituslaisten toimesta, niin kuin perinteisesti on ollut tapana. Puheenjohtajisto on myös yhdessä suunnitellut jokaisen hallituslaisen kanssa tulevan vuoden suunnitelmia alakohtaisesti. Uudet toimijat ovat hyödyntäneet HYY:n ja Kannunvalajien tarjoamia koulutuksia, joita alkuvuodesta on ollut tarjolla runsaasti. Myös puheenjohtajat ovat päässeet jo pitämään yhteistä workshoppia koko tiedekunnan voimin ja keskustelemaan kaikkien valtiotietelijöiden yhteisistä näkemyksistä järjestökenttään. Tämän lisäksi hallitus aikoo myös huolehtia omasta jaksamisestaan ryhmäyttävällä toiminnalla, esimerkiksi vitsikilpailulla sekä kämppä-approlla.

Koulutusuudistusten keskellä on upeata tulla osaksi jotain suurempaa kokonaisuutta, mutta kaikessa myllerryksessä ei pidä unohtaa omaa identiteettiä, tasolaisuutta ja tasonmielisyyttä. Loppuvuotta kohden jäsenistöltä tullaan kyselemään myös palautetta toiminnasta. Vuonna 2018 järjestö valvoo jäseniensä etuja, järjestää toivottuja tapahtumia ja tekee niistä tasonnäköisiä. Taso ry:n toiminta 2018 tähtää onnistuneeseen vuosijuhlakevääseen 50. juhlavuonna, monipuoliseen tapahtuma- ja opintokattaukseen jäsenistölle sekä myös järjestörajat ylittävään yhteistyöhön.

Lähempi tarkastelu aloittain:

Talous

Taso ry:n taloudenhoito perustuu huolellisuuteen ja suunnitelmallisuuteen. Käytännössä näitä periaatteita toteutetaan tarkkailemalla taloudellista tilannetta jatkuvasti ja noudattamalla maltillista rahankäytön linjaa. Haluamme allokoida varamme mahdollisimman tehokkaasti jäsenistölle merkityksellisen toiminnan järjestämiseen. Näin ollen tapahtumien budjetit suunnitellaan tarkoin ja harkitusti, jotta turhia kuluja saadaan vältettyä ja jotta taloutemme kestäisi myös mahdolliset yllättävät menot. Täsmällinen ja loppuun asti mietitty budjetointi on Taso Ry:n taloudenhoidon keskeisimpiä periaatteita.

Eniten kuluja Taso Ry:lle syntyy tänä vuonna järjestettävistä 50-vuotisjuhlista. Tämä lähemmäs 200 vieraan tapahtuma syö paljon aikaa ja varoja, minkä vuoksi vuoden muita kuluja seurataan entistäkin tarkemmin. Järjestön omien säästöjen lisäksi vuosijuhlien kustannuksia katetaan illalliskorttien myynnillä ja sponsoreilta saaduilla varoilla. Muita, vaikkakin normaaleja, suuria kulueriä Taso ry:lle ovat ainejärjestölehti Irtolaisen julkaiseminen ja urheilutoiminta (viikottainen sisäliikuntavuoro muiden Yhteiskunnallisen muutoksen järjestöjen kanssa). Irtolaisen kustannuksia katetaan järjestölehtituen lisäksi mahdollisilla sponsoreilla. Näiden lisäksi varoja käytetään vuoden mittaan lukuisiin pienempiin tapahtumiin. Syntyneitä menoja rahoitetaan muun muassa joidenkin tapahtumien osallistujamaksuilla sekä erilaisten oheistuotteiden (kuten haalarimerkkien ja laulukirjojen) myynnillä.

Säntillisellä taloudenpidolla Taso ry pystyy selviämään tästäkin talousvuodesta kunnialla, vaikka vuosijuhlien vuoksi kuluja kertyykin paljon normaalia enemmän. Vuosijuhlien lisäksi tämän vuoden tavoitteena on käyttää varoja monipuolisemmin jäsenistöä palvelevaan toimintaan, kuten opinto-, urheilu- ja kulttuuritapahtumiin. Ensisijainen tavoite luonnollisesti on kuitenkin stabiili taloustilanne.

Virkistys

Virkistystoiminnan tarkoituksena on tarjota opiskelijoille opiskelun vastapainoksi mukavia ja rentoja tapahtumia sekä erilaista yhteistä toimintaa. Taso ry:n virkistystoimintaan ovat tervetulleita oman jäsenistön lisäksi muutkin opiskelijat ja lisäksi pyrimme järjestämään yhteisiä tapahtumia muiden ainejärjestöjen kanssa. Tulevana vuonna teemme viime vuoden tapaan monipuolista yhteistyötä Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelmaan kuuluvien ainejärjestöjen kanssa.

Taso ry:n tapahtumavastaavuus tulee jonkin verran muuntumaan, kun yhteiskunnallinen muutoksen kanssa tulemme ottamaan enemmän vetovastuuta suuremmista tapahtumista.

Taso ry tulee kuitenkin järjestämään yhä tapahtumia itsekin. Pyrimme kehittämään ja monipuolistamaan virkistystoimintaamme esimerkiksi peli-iltojen, urheilun ja kulttuurin saralla. Syksyllä järjestetään kuitenkin aina suuren suosion saaneet perinteiset Tason syyssitsit. Synttärisitsit jäävät tältä vuodelta väliin, sillä kevään parhaimmat juhlat, eli Taso ry:n 50. vuosijuhlat ottavat niiden paikan. Vuosijuhlissa pyrimme arvokkuuteen ja juhlallisuuteen. Vuosijuhlan lisäksi järjestämme niiden jatkojuhlat sekä silliaamiaisen. Koska vuosijuhlamme ovat maksulliset, on silliaamiaiseen

vapaa pääsy ja esteetön tila, mahdollistaaksemme kaikkien osallistumisen Taso ry:n 50. juhlavuonna. Vuoden 2018 tapahtumia ovat ainakin kaudenavajaiset ja -päättäjäiset, pääsiäistapahtuma, vapputapahtuma sekä pikkujoulut, johon myös henkilökunta osallistuu. Jo viime vuonna toteutettu yhteislähtö Helsinginkadun approon järjestetään tänä keväänä yhdessä Polho ry:n kanssa.

Yhteiskunnallisen muutoksen kanssa yhteisesti järjestettäviä tapahtumia ovat ainakin syksyn fuksitapahtumat, eli fuksisuunnistus ja fuksimökki, sekä fuksiaiset. Yhteisesti järjestettyä toimintaa pyritään jatkossakin lisäämään ja kehittämään, jotta uudet opiskelijat integroituisivat paremmin vanhempien opiskelijoiden kanssa, ja myös päinvastoin. Omien tapahtumien, sekä yhteiskunnallisen muutoksen tapahtumien lisäksi Taso ry:n opiskelijat ottavat tänäkin vuonna aktiivisesti osaa sekä Kannunvalajien, että HYY:n tapahtumiin.

IT

IT-toiminta pyörii vuonna 2018 samojen teemojen ympärillä kuin aikaisemminkin, Taso ry:n oman verkkosivuston sekä sähköpostilistojen hallinnan. Verkkosivusto on toiminut helppona ja järjestelmällisenä tietopankkina uusille kuin vanhoillekin opiskelijoille. Se pitää toiminnan hyvin avoimena jäsenistölle ja tarjoaa tärkeitä linkkejä, yhteystietoja, dokumentteja sekä tapahtumakalenterin jäsenistön tarpeisiin.

Sähköpostilista vaihdettiin viime vuoden yhis-opisk:sta Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman, talous- ja sosiaalihistorian, poliittisen historian, kehitysmaatutkimuksen sekä sosiaali- ja kulttuuriantropologian opiskelijoiden yhteiseen yhmu-lista:an. Nykyinen yhmu-lista sisältää kaikki vanhemmat kuin uudemmatkin opiskelijat ja sen hallinnointia suorittaa tiedotusvastaavat. IT-toiminnan voisi ajatella helposti jäävän toissijaiseksi velvollisuudeksi, vaikka etenkin sähköpostilistan ylläpito siistinä ja toimivana kokonaisuutena on lähes elinehto yliopiston viestinnässä. Taso ry aikookin panostaa nimenomaan siihen, että jäsenistölle tuleva informaatiovuo olisi mahdollisimman yksiselitteistä ja haluttua.

Suhteet

Taso ry tulee säilyttämään suhteensa vuonna 2018 mahdollisimman avoimina ja toimivina. Luomme suhteita järjestöjen välille, mutta yhtä tärkeää on yhdistää myös ihmiset järjestöjen takana. Taso ry:n suhteet pitävät sisällään monet eri yhteistyötahot ja toimijat tiedekunnan sisältä yliopiston muihin järjestöihin, ja siitä vielä koko Suomessa toimiviin järjestöihin ja kansainvälisiin järjestöihin.

Pyrimme yhteistyöhön niin vanhojen kuin uusienkin ainejärjestöjen kanssa. Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman uuden järjestön Kumous ry:n kanssa yhteistoiminnalla on mahdollisuudet luoda uusia perinteitä ja opiskelijayhteisöjä yhdistäviä tekijöitä. Taso ry:n ja Polho ry:n yhteinen toiminta tulee jatkumaan tiiviinä myös tänäkin vuonna mm. yhteislähdöllä Helsinginkadun approille, kevätmatkan muodossa Pietariin sekä yhteisillä opintotapahtumilla kuten vaihtopaneelilla. Parin viime vuoden aikana merkittäviksi yhteistyökumppaneiksi ovat nousseet myös Keho ry ja Mana ry. Uusia suhteita luodaan varmasti hallitusten välisissä konferensseissa sekä suhde-

ja virkistystoimikuntien kokouksissa. Viritteillä olevia uusia tapahtumia ollaan suunniteltu viestinnän opiskelijoiden sekä Kannunvalajien ja valtio-opin opiskelijoiden kanssa.

Vaikka Taso ry:lle kyseinen vuosi onkin vaikuttava merkkipylväs, niin osa suhdetoimintaa on myös vuorovaikutus toisten järjestöjen vuosijuhlilla. Taso ry tukeekin jäsenistöään, jotka tahtovat mennä edustamaan toisten järjestöjen vuosijuhlille. Suunnitelmissa ovat myös HYY:n 150. vuosijuhlien juhlinta, joko edustuksella tai vaihtoehtoisella keinolla (ensimmäisen epäonnistuessa), kuten ottamalla osaa muihin HYY:n tapahtumiin.

Opinnot

Perinteen mukaisesti Taso ry:ssä opintoasioita hoitaa kaksi opintovastaavaa. Opintovastaavien tehtävän ytimessä on osallistua säännöllisesti järjestettäviin opintotoimikunnan kokouksiin, jotka toimivat opiskelijoiden edunvalvonnan kanavana, ja linkkinä opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Normaaliin yhteydenpitoon kuuluu muun muassa jäsenistön toiveiden ja kehitysehdotusten välittäminen henkilökunnalle. Opintovastaavat ovat vastuussa yhteydenpidosta myös Yhteiskunnallisen muutoksen kandi- ja maisteriohjelman johtoryhmään, valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon sekä eri elimien opiskelijaedustajiin yhdessä puheenjohtajiston kanssa. Lisäksi opintovastaavat pitävät yhteyttä ja osallistuvat Kannunvalajien opintotoimikunnan sekä HYY:n opintovaliokunnan toimintaan.

Koska Iso Pyörän jälkimainingit lainehtivat edelleen, on myös tärkeää pitää yllä yhteistyötä hallopedien eli hallinnon opiskelijaedustajien kanssa. Näin informaatio kaikkeen opintoihin liittyvään kulkee myös hallitukselle, ja siten myös opiskelijoille. Tämä on erityisen tärkeää, koska uudet koulutusohjelmat ovat vielä alkuvaiheessa ja esimerkiksi tieto siitä, miten pääainehaku toimii käytännössä on tärkeää saada opiskelijoille. Näemme myös tärkeänä, että pääainehaun suunnittelussa ainejärjestöt ovat mukana.

Talous- ja sosiaalihistorian oppiaineen sulautuminen osaksi Yhteiskunnallinen muutoksen koulutusohjelmaa antaa aihetta oman ainejärjestön funktion kirkastamiseen. Esimerkiksi kurssipalautteiden välittäminen yliopiston henkilökunnalle on merkittävä osa toimintaamme, jotta opinnot pysyvät jäsenistölle odotusten vastaisina. Taso ry aikoo myös olla mukana keväällä vaikuttamassa tuutoreiden valintaan ja myöhemmin syksyllä perehdyttämiseen, niin kuin viime vuonna järjestö hyvällä menestyksellä teki.

Opintovastaavien tavoitteena niin ikään on järjestää kiinnostavia opintoaiheisia tapahtumia ja toimintaa niin uusille kuin vanhoille opiskelijoille. Helmikuussa järjestettiin yhdessä Polho ryn kanssa vaihto-opiskelupaneeli ja myöhemmin syksynä järjestetään vastaavanlainen paneeli, jossa teemana on korkeakouluharjoittelu. Kevään aikana pyrimme tiedottamaan fukseille talous- ja sosiaalihistorian opiskelusta rennossa oppiainekahvitilaisuudessa ja pyrimme myös järjestämään muiden koulutusohjelman pääaineiden kanssa jonkinlainen “oppiainetorin”, joka helpottaisi myöhempää pääainevalintaa. Vaikka oman ainejärjestön roolia on tärkeää korostaa, näemme yhteistyön pääaineiden yli merkittävänä ja erityisesti Polho ry:n kanssa tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä

myös tulevana vuonna. Tiedettä ja kaljaa- tapahtumat Polhon kanssa jatkuvat, ja näemme myös ne erinomaisena tapana tiedottaa ja keskustella omaan aineeseen liittyvistä kysymyksistä.

Opintoasioita koskevassa tiedottamisessa tulee järjestön ottaa huomioon sekä vanhojen että uuden tutkintorakenteen vaatimukset sekä sisällöt. Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelma ei ole vielä kaikilla aspekteilla valmis, siksi opintovastaavien rooli linkkinä opiskelijoiden ja yliopiston välillä tulee tänäkin vuonna olemaan todella merkittävässä osassa järjestön toimintaa.

Yhdenvertaisuus

Tänä vuonna Taso ry jatkaa aktiivisesti yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistä opiskelijoiden keskuudessa. Erityisesti tapahtumissa kiinnitetään entistä enemmän huomiota yhdenvertaisuuteen, jokaisen tasa-arvoon sekä turvallisuuteen. Mitään ei tulla pitämään itsestäänselvyytenä, ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin puututaan tarvittavalla vakavuudella.

Ongelmatilannelomakkeen toiminnassa on viime vuoden lopulla ollut muutoksia, kun yhteistyö yhteiskunnallisen muutoksen kanssa on asettanut uusia malleja muun muassa tapahtumien järjestämisessä. Tänä vuonna otamme kuitenkin ongelmatilannelomakkeen takaisin käyttöön omana lomakkeena myös Taso ry:lle. Ongelmatilannelomaketta suositellaan käyttämään hyvin matalalla kynnyksellä ja käsittelemme kaikki minkäänlaiseen häirintään liittyvät asiat aina luottamuksellisesti sekä reagoimaan nopeasti. Tuomme ongelmatilannelomakkeen sekä ongelmatilanneyhteyshenkilöt aktiivisesti esiin tapahtumissa sekä jo ennen niitä, jotta tilanteen sattuessa on helpompaa toimia.

Tapahtumia pyritään järjestämään monipuolisesti jokaisen osallistujan tarpeet huomioiden. Toimimme niin, että kukaan ei tunne oloaan syrjityksi esimerkiksi erityistarpeiden takia. Pyrimme varmistamaan kaikille yhdenvertaiset lähtökohdat toiminnassamme. Tavoitteena on järjestää mahdollisimman moninaisia tapahtumia, jotta jokaiselle löytyisi jotakin mihin osallistua. Tapahtumien tiedottamisessa huomioidaan myös muutkin kuin suomenkieliset; tapahtumien kuvaukset tullaan toteuttamaan tänä vuonna kolmella eri kielellä. Lisäksi tapahtumista tiedottaminen tapahtuu aina virallisten tiedotuskanavien kautta. Tapahtumien mahdollisesta esteellisyydestä tullaan informoimaan ja tapahtumat pyritään toteuttamaan niin, että esteistä huolimatta jokainen pääsisi osallistumaan mieluisiin tapahtumiin. Tätä noudatamme myös aiemmin mainitulla vuosijuhlan silliaamiaisella vapaalla ja esteettömällä pääsyllä sekä esimerkiksi syyssitsien esteettömyydellä.

Ympäristö

Kaikessa Taso ry: n toiminnassa pyritään huomioimaan ekologisuus sekä eettisyys. Pyrimme minimoimaan ruokahävikin sekä roskien määrän kaikessa toiminnassamme. Pyrimme vähentämään muun muassa kertakäyttöastioiden käyttöä, ja valmistamme ruokaa mahdollisimman hyvin kysyntää vastaavan määrän. Tapahtumissamme on jo nyt monta vuotta käytetty Tason omia mukeja, kertakäyttöisten sijaan.

Otamme huomioon myös ruuan eettisyyden ja pyrimme tarjoamaan kasvispainotteista tai vegaanista ruokaa sekä tapahtumissa, että kokouksissa. Pyrimme huomioimaan myös ruuan tuottamiseen liittyvät kysymykset tarjoamalla mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi luomuruokaa.

Jatkamme kierrättämistä sekä jätteiden oikeanlaista lajittelua tapahtumissa. Tavoitteena on järjestää vuoden aikana vähintään yksi ympäristöteemainen tapahtuma yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Tapahtuma voisi olla esimerkiksi ympäristöteemaiset sitsit, ympäristöaiheisen dokumentin katsominen ja siitä keskusteleminen, tai vieraileminen ympäristöteemaisessa näyttelyssä.

Taso ry:n ympäristövastaava pyrkii tekemään yhteistyötä Kannunvalajien Kannunparantajien sekä mahdollisesti myös HYY:n ympäristövaliokunnan kanssa. Tarkoituksena on myös toimia ympäristöön liittyvien asioiden viestin välittäjänä ja saada vaikutteita sekä tiedekunnan sisä- ja ulkopuolelta. Lisäksi Taso ry:llä on oma ympäristöohjelma, jota noudatetaan kaikessa ainejärjestön toiminnassa.

Kansainvälisyys ja ISHA-Helsinki

Kansainvälisyys tullaan ottamaan huomioon korostamalla yhteistyötä ISHA Helsingin sekä valtiotieteellisen tiedekunnan vaihto-opiskelijajärjestön CISSI:n kanssa. Vaihto-opiskelijoita on jo nyt runsaasti Taso ry:n tapahtumissa, ja haluamme pitää asian niin. Avoimuuden tunnetta pyritään tapahtumissa korostamaan, joka tekisi osallistumisen helposti lähestyttävänä. Yksi siihen vaikuttavista tekijöistä on kommunikointi ja tiedottaminen muutenkin kuin vain suomeksi, siksi teemme sitä myös englanniksi ja ruotsiksi. Kansainvälistä toimintaa Taso ry:n jäsenistölle tuo luonnollisesti myös suositut kevät- ja syysmatkat, jotka järjestetään täysin opiskelijapainotteisesti, opiskelijoille kohteen vain vaihtuessa.

ISHA Helsinki on pysynyt tiiviinä yhteistyökumppanina jo kauan Taso ry:n kanssa, ja sidettä on tiivistänyt vielä se, että myös tasolaisia on tai on ollut ISHA Helsingin toiminnassa ja hallituksessa mukana. Tästä hyvänä esimerkkinä on kevät- ja syysmatkalla tapahtuvat yhteydenotot eri ISHA-järjestöihin sekä osallistuminen että järjestäminen seminaareissa tai sitseissä. Kansainvälisiä suhteita ylläpitää ja linkkinä ISHA:an toimii suhdevastaava.

HOL

Taso ry jatkaa osallistumistaan Historian Opiskelijain Liiton toimintaan. Tarkoituksena on varmistaa nykyisten hyvien suhteiden jatkuminen edelleen myös vuoden 2018 osalta ja taata osaltaan Taso ry:n jäsenistön edut valtakunnallisella tasolla. HOL-vastaava osallistuu kokouksiin ja tiedottaa eteenpäin sekä hallitukselle että Taso ry:n jäsenistölle mahdollisista tulevista tapahtumista, kuten kevät- ja syysseminaareista. HOL-vastaava osallistuu myös mahdollisuuksien mukaan HOL-julkaisun toimitukseen.

Työelämä- ja alumnitoiminta

Työelämä- ja alumnivastaava pyrkii vuoden 2018 hallituskauden aikana edistämään Taso ry:n jäsenistön mahdollisuuksia saada tietoa työelämästä. Tämä toteutetaan työelämäekskursioilla, joihin Taso ry:n jäsenet pääsevät vaikuttamaan helmikuun alussa julkistettavalla kyselylomakkeella. Työelämä-ja alumnivastaava pyrkii järjestämään jäsenistön ilmaiseman kiinnostuksen mukaisesti ekskursioita lomakkeessa ilmoitettuihin työpaikkoihin.

Työelämä ja alumnivastaava jatkaa yhteydenpitoa Yhistys ry:n (yhteiskuntahistorian valmistuneiden opiskelijoiden järjestön) kanssa. Erityisesti syksyllä järjestettävät alumnisitsit ja vuoden 2018 aikana järjestettävä työelämäpaneeli ovat tässä avainasemassa. Alumnit tuovat myös runsaan edustuksen Tason vuosijuhlille nyt keväällä, ja perinteisesti he tarjoavat myös opiskelijoille jouluglögit tai vappuskumpat. Työelämä-ja harjoittelupaikoista ulkomailla tiedotetaan mahdollisuuksien mukaisesti. Toimintaa Polho ry:n, Keho ry:n, Mana ry:n ja tulevan Kumous ry:n työelämä-ja alumnivastaavien kanssa syvennetään mahdollisuuksien mukaan.

Kulttuuritoiminta

Yliopisto ei ole sivistyksen keskus pelkästään tuomalla ihmiset lähemmäksi tietoa, vaan myös lähentämällä ihmisiä toisiinsa. Samoin sivistys ei ole koskaan ollut pelkkää tiedon haltuunottoa, vaan siihen on aina liittynyt yhtä tärkeänä ainesosana kulttuuri. Yliopistossa tapahtuvan kaveri- ja tuttavapiirin laajenemisen kautta kasvaa myös mahdollisuus kulttuurin monipuolisempaan kuluttamiseen. Tarkoituksena on koettaa kulttuuritoimituksen kautta saada opiskelijat jakamaan omia kulttuurimieltymyksiään toisilleen aikaisempaa avoimemmin. Ydintarkoitus on saada koulutusohjelmamme opiskelijat oma-aloitteisemmin tuomaan esille tiedossaan olevia kulttuuritapahtumia ja pyrkiä mahdollisimman paljon madaltamaan kynnystä kulttuurin satunnaiselle ja suunnittelemattomalle kuluttamiselle, sekä osallistumaan myös itselleen tuntemattomaksi jääneisiin kulttuuritapahtumiin.

Yhteistyötä Polho ry:n kanssa on syvennetty ja toiminta pyritään pitämään koko vuoden ajan useamman järjestön yhteispelinä, sillä erilaiset järjestettävät ja ehdotetut tapahtumat ovat näin avoimempia kuin aiemmin. Toivottavasti tämä myös kannustaa Tason ja Polhon pitkään jatkuneen yhteistyön kasvattamiseen kaikilla muillakin mahdollisilla osa-alueilla, sekä erityisesti vahvistamaan yhteistoiminnallisia haluja Kumouksen, Manan ja Kehon kanssa. Kulttuuritoiminta on kasvavassa määrin yhteiskunnallinen muutos- lähtöistä ja tapahtumat pyritään osoittamaan koko opiskelijaryhmälle kuuluviksi. Yhteistyökeskeisyys ei kuitenkaan tarkoita tasolaisten ja tasonmielisten tapahtumien sivuuttamista, vaan myös talous- ja sosiaalihistorian aihepiiriin liittyviä tapahtumia ja henkeä halutaan levittää tästäkin eteenpäin, kuten joka kuukausi järjestettävän lukupiirin osalta ja myös elokuvailtojen osalta on jo tapahtunut.

Kulttuuritoimintaa tullaan järjestämään säännöllisesti ja opiskelijoiden kiireellisyys halutaan huomioida, ts. toiminnallisemmat tapahtumat kuten ekskursiot suunnattuna leppoisemmille ajoille ja matalamman kynnyksen tapahtumat kiireisemmille ajoille pieniksi rauhoittumisen hetkiksi. Muiden

opiskelijoiden ehdotusten kerääminen on jatkuvasti käynnissä ja mahdollisimman erilaisia tapahtumia aiotaan myös järjestää. Toiminta aiotaan pitää läpinäkyvänä, toisin sanoen tapahtumien suunnitteluun osallistumiseen kannustetaan ja suunnittelukokoontumisista tiedotetaan avoimesti.

Urheilutoiminta

Urheilutoiminta jatkuu viikoittain. Yhteiskunnallisen muutoksen sekä Taso ry:n, Polho ry:n, Keho ry:n ja Mana ry:n yhteinen urheiluvuoro on aina lauantaisin. Vaihdellen pelataan sählyä, futsalia ja muita lajeja kanssaopiskelijoiden toiveita kuunnellen. Urheiluvuoro on säännöllisesti joka lauantai koko kevään ajan. Syksylle mietitään mahdollista uutta aikaa urheiluvuorolle. Tällä hetkellä lauantaisin kävijämäärää välillä rajoittaa esimerkiksi opiskelijoiden kotipaikkakunnalle meno tai työt. Toivomuksena on ollut myös peilisalivuoro joogaa, tanssia tai vastaavaa varten. Ulkona urheilu on kausiluonteista. Kesälajeja esimerkiksi pesäpalloa ja ultimatea järjestetään sään salliessa. Sama talvilajeissa esimerkiksi luistelussa.

Järjestämme urheiluekskursioita yhdessä myös muiden ainejärjestöjen kanssa. Suurempi opiskelijamäärä yhdistettyinä eri pääaineista mahdollistaa suuremmat kävijämäärät sekä tutustumisen muiden järjestöjen opiskelijoiden kanssa myös urheilutapahtumissa. Toiveita mahdollisille ekskursioille pyritään toteuttamaan mahdollisimman laajasti ja esimerkiksi megazone on saanut suurta suosiota opiskelijoiden keskuudessa. Monipuolisella urheilutoiminnalla jokaiselle löytyy jotain.

Tiedotus

Taso ry:n tiedotuskanavista vuonna 2018 virallisin on yhmu-sähköpostilista. Vaikka sähköposti onkin pääasiallinen tiedotuskanava, tapahtumat ja informaatiot jaetaan jäsenistölle myös Facebookissa joko Taso ry:n oman Facebook-sivun kautta tai kyseessä olevien asioiden jakamiseen tarkoitettujen Facebook-ryhmien, kuten Culture d’Yhmu, Yhmu-opinto ja Yhmu-urheilu, kautta. Facebookiin luodaan poikkeuksetta myös tapahtumasivut tärkeimmille tapahtumille. Tietoja tullaan päivittämään myös Taso ry:n nettisivuille.

Taso ry:n Instagram-tilin päivittämistä jatketaan edelleen. Tiedotuskanavana se kuitenkin on toissijainen ja tiliä käytetäänkin ennemmin yhteishengen ja positiivisuuden ylläpitämiseen ja edistämiseen.

Tiedotuksen pääasiallisina kielinä toimivat suomi ja englanti, mutta mahdollisimman paljon pyritään tiedottamaan myös ruotsiksi. Toisella kotimaisella kielellä tullaan etenkin tiedottamaan ainejärjestön tärkeimmät tapahtumat ja informaatiot. Tällä tavoin pyrimme jatkossakin saattamaan asiat tiedoksi mahdollisimman monelle, mahdollisimman selkeästi .

Ainejärjestölehti Irtolainen

Irtolaisen onnistunutta vuotta 2017 seuraten toimitus haluaa antaa lehdelle mahdollisuuden ottaa uudenlaisia suuntia. Aihepiiri on edelleen tasonmielistä, jonka lisäksi tavoitteena on tehdä selväksi, kuinka laaja ja monipuolinen kenttä ”tasonmielisyys” oikeastaan onkaan. Toiveena olisi saada myös kulttuuri näkyväksi osaksi lehteä, jotta se omalta osaltaan osallistuisi kulttuuritoimitukseen. Uusia opiskelijoita halutaan ottaa mukaan toimintaan ja tehdä selväksi, että Irtolainen ei ole vain vanhojen tutkinto-ohjelmien klubilehti vaan eritoten Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelmaan kuuluville suunnattu julkaisu. Näin lehden siirtyminen uusien toimittajien käsiin vuoden kuluttua saisi monet uuden tutkinto-ohjelman opiskelijat innostuneeksi Irtolaisen tekemisestä. Lehden yllättävyys halutaan pitää edelleen elossa pitämällä yllä suurta diversiteettiä tarjonnassa ja olemalla avoin muutosehdotuksille koko vuoden ajan. Lehti tulee ilmestymään tuttuun tapaan neljä kertaa vuodessa. Kiinnostavat aiheet, viihdyttävyys, tiedottaminen ja pohtimiseen herättely ovat lehden keskeiset suuntaviivat.

Toimituksen tavoite on lisätä lehtien välistä yhteistyötä, jonka nimissä monia hankkeita on jo pistetty käyntiin ja muiden lehtien toimituksia tavattu ja innostettu mukaan. Suunnitelmissa on pyrkiä lehtien väliseen kirjeenvaihtoon ja järjestämään monen lehden yhteistyönä tehtyjä juttukokonaisuuksia. Toimitusten välisiä suhteita pyritään kasvattaa esimerkiksi yhteisten tapaamisiltamien merkeissä, jossa toimitukset voivat tuoda esiin heidän kohtaamiaan ongelmia ja myös auttamaan toisiaan näiden ylitse vaikkapa kertomalla omia taktiikoitaan kirjoittajien ja juttujen hankkimisessa tai ehdottamalla sopivaa ihmistä taittajaksi. Yhteiset tapaamiset myös helpottaisivat yhteistoimintaan lähtemistä. Se antaisi lehtien lukijakunnille kannustimen tarttua myös toisten ainejärjestöjen lehtiin.