Kummittelua ja vapaata tanssia

Aiemmissa blogikirjoituksissa on raotettu hieman eri tieteenalojen termityötä, ja esimerkiksi poudan ja onnellisuuden kaltaisten käsitteiden jälkeen minulla on lyödä pöytään seuraavat termit. Mitä onkaan kummittelu tai köyhä teatteri? Entä mitä eroa on vapaalla tanssilla ja uudella tanssilla? Muun muassa näitä esittävien taiteiden termejä olen pohtinut, kun aloitin työn aihealueella noin puolitoista kuukautta sitten. Alue on varsin laaja sisältäen esimerkiksi teatterin-, tanssin- ja esitystutkimuksen.

Aloitin tallentamalla teatterin- ja tanssintutkimuksen keskeisiä perustermejä sekä suomennettua aineistoa, muun muassa Marvin Carlsonin esitystutkimuksen sanastoa sekä Konstantin Stanislavskin näyttelijäntyön termejä.

Työn alussa on tullut esiin monitieteisyyden synnyttämiä haasteita: teatterintutkimus jakaa esimerkiksi kielitieteen, kirjallisuudentutkimuksen ja filosofian kanssa monia yhteisiä käsitteitä, jotka kaipaavat oman määrittelynsä esittävien taiteiden näkökulmasta. Näihin kuuluvat muun muassa käsite performanssi monine johdannaisineen ja suuri joukko semiotiikan alueen termeistä. Onkin mielenkiintoista havaita, kuinka samat termit ovat läsnä eri aihelueilla.

Välillä termit todella haastavat tallentajansa. Yhden termin kanssa voi mennä kymmenen minuuuttia tai puoli päivää. Olen ehkä hieman kateellinenkin sellaisille aloille, joilla on selkeät taksonomiat ja valmiit julkaistut sanastot. Kansainvälisiä sanakirjoja on toki julkaistu esittävien taiteidenkin alalla. Koska suomenkielistä käsikirjaa aakkostettuine termeineen ei kuitenkaan vielä ole, Termipankin kartuttaminen on erityisen tärkeää. Esitystutkimuksen sanasto on levinnyt muiden, erityisesti yhteiskuntatieteiden, alueelle ja termien alkuperäisen määrittelyn tunteminen hyödyntää käyttöä uusissa yhteyksissä.

Termityössä olen päässyt kaivelemaan taas oman alan peruskirjallisuutta ja toisaalta olen voinut käyttää myös alan uusinta suomenkielistä tutkimusta. Aihealueen asiantuntijaryhmän työ on saatu mukavasti käyntiin, ja tapaamisissamme käydään vilkasta keskustelua. Painettuun kirjaan verrattuna on suuri etu, että verkossa oleva Termipankki täydentyy ja muokkautuu koko ajan. Tutkimus ja termit elävät, eikä maailma ole (tältäkään osin) koskaan valmis.