Pohjoismainen terminologiakonferenssi NordTerm 2013 Tukholmassa 17.-19.6.

Kahden vuoden välein järjestettävä terminologialan pohjoismainen konferenssi Nord Term keräsi jälleen suuren joukon ammattiterminologeja, terminologian tutkijoita ja työssään muulla tavoin terminologian kanssa tekemisiin joutuneita tällä kertaa Tukholmaan. Varsinaista kahden päivän konferenssiohjelmaa edelsi tanskalaisen DanTermbankin järjestämä päivän mittainen työpaja terminologisen käsiteanalyysin soveltamisesta tietokantojen tietomallien ja tietorakenteiden suunnittelussa. Tietomalleilla tarkoitetaan tiedonhallinnassa käytettyjen tietueiden ominaisuuksia ja määriteltyjä suhteita toisiin tietueisiin tai tietuetyyppeihin. Esitelty lähestymistapa oli luonteva javarmasti hyödyllinen erityisesti tietorakenteiden standardoinnin näkökulmasta. Terminologian menetelmillä on näissä asioissa selvästi paljonkin annettavaa, mutta niiden soveltaminen edellyttää fokuksen pitämisen tarkasti siinä, mitä tietorakenteilta tarvitaan, vaikka se kenties joissain tapauksissa johtaisikin terminologisesta näkökulmasta epäintuitiivisiin ratkaisuihin.

Konferenssiesitelmät käsittelivät terminologiatyön eri puolia. Konferenssi oli temaattisesti jaettu osioihin, joihin esitelmät oli ryhmitelty sillä perusteella mitä termityön vaihetta niissä tarkkaan ottaen käsiteltiin. Kuitenkin suuressa osassa esitelmiä esiteltiin kokemuksia yksittäisistä termihankkeista,  jolloin temaattiset kategoriat eivät olleet esitelmien sisällössä kovinkaan keskeisessä osassa. Yksittäisestä termihankkeesta kun on vaikea kertoa fokusoiden vain yhteen termityön vaiheeseen. Esitelmät käsittelivät termityötä esimerkiksi Itävallan puolustusvoimissa, Scania AB:ssa ja Ruotsin opintotukihallinnossa. Konferenssiohjelma esitelmäkalvoineen on luettavissa Nord Termin sivuilla osoitteessa www.nordterm2013.se/program/session-schedule/all3.

Tieteen termipankin näkökulmasta kiinnostavimmat esitelmät olivat kuitenkin Jan Hoelin Ole Vågen esitelmät Norjan tieteellisestä termipankista, jota kehitetään Språkrådetin, Norjan kielilautakunnan toimesta samalla Semantic MediaWiki -alustalla kuin tieteen termipankkia. Norjan termiwikiin voi tutustua osoitteessa termwiki.sprakradet.no. Samaan aikaan Språkrådetin termwikin kanssa Norjassa on kehitteillä myös suurisuuntainen termiportaalihanke, jota koordinoidaan Norges Handelshøyskolesta käsin. Projekti on vasta aluillaan, mutta seuraamme sitä mielenkiinnolla.