Termipankin wiki-alusta koekäytössä

Tieteen kansallisen termipankin hankkeessa käynnistyy toinen vuosi. Tähän mennessä on saatu jo näkyviin termipankin wiki-alusta, johon hankkeen tutkijatohtori Kaarina Pitkänen-Heikkilä on syöttänyt koemielessä otoksen kasvitieteen rakenneoppiin kuuluvia termejä. Graafinen ilmekin alkaa olla loppusuoralla. Toistaiseksi alusta on siis vasta koekäytössä, mutta tämän vuoden aikana päästään pilottien kanssa tositoimiin. Sen kehittelystä vastaavat Niklas Laxström ja Antti Kanner. Varsinainen talkootyö saadaan käynnistettyä piloteissa kertyvien kokemusten ja niiden pohjalta laadittavien ohjeiden avulla. Käyttäjien kommentteja ja ehdotuksia otetaan mielihyvin vastaan  wiki-alustan keskustelupalstalla, tällä blogisivulla tai suoraan sähköpostitse (tieteentermipankki-info@helsinki.fi).

Kasvitieteen asiantuntijaryhmä on jo aloittanut työnsä, ja se ryhtyy pikkuhiljaa termityöhön täydentämään Kaarinan työstämää materiaalia.  Ryhmään kuuluvat tällä hetkellä professori Jouko Rikkinen, tohtori Johannes Enroth ja professori Kurt Fagerstedt Helsingin yliopiston Biotieteiden laitokselta, yli-intendentti Henry Väre ja intendentti Mikko Piirainen Luonnontieteellisestä keskusmuseosta, dosentti Terttu Lempiäinen Turun Kasvimuseosta ja Marja Vieno Turun yliopistosta. Vähitellen saamme myös asiantuntijoiden vahvistamia määritelmiä näkyviin.

Oikeustieteen pilottia varten emeritusprofessori Heikki E. S. Mattila on aktivoinut Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen voimia. Termityön siemeneksi termipankki on saanut luvan käyttää Encyclopaedia Iuridica Fennican systemaattista hakusanastoa. Hankkeen puolesta oikeustieteen pilottia koordinoi Antti Kanner.

Kielitieteen pilottia koordinoivat termipankin viimevuotinen johtaja, emeritaprofessori Lea Laitinen ja helmikuussa Kaarinan sijaiseksi tuleva FT Marja Nenonen Joensuusta. Kielitieteen pilotin tiimoilta järjestetään Kotikielen Seuran teemapäivä perjantaina 20.4.2012 klo 14–18 Tieteiden talossa Helsingissä. Toivotamme kaikki termitalkoohenkiset lingvistit tuolloin mukaan keskustelemaan ja saamaan käytännön ohjeita työtavoista!

Kevään aikana kokoamme perusohjeiston, jonka avulla eri tieteenalojen edustajat voivat halutessaan tulla mukaan termitalkoisiin. Tieteen kansallisen termipankin keskeinen ajatushan on tarjota alusta, johon asiantuntijat voivat koota termejä, niiden määritelmiä ja käännösvastineita talkootyönä. Termipankki toimii yhteistyössä Tieteellisten seurain valtuuskunnan perustaman Tieteen termistötalkoot -hankkeen kanssa. 9.11.2012 TSV järjestää teemapäivän erityisesti yhteiskuntatieteilijöille.

Olemme iloisia siitä, että termipankki on saanut tiedeyhteisössä myönteisen ja innostuneen vastaanoton. Joulukuussa kokoonnuimme ensimmäiseen yhteistyö- ja avunantoseminaariin termityön ammattilaisten kanssa. Edustettuina olivat TSK, valtioneuvoston termipankki Valter, Vaasan yliopiston terminologit ja käännöstieteen terminologinen tutkimus; tuttua väkeä myös Anita Nuopposen ja Nina Pilkkeen toimittamasta terminologian oppikirjasta Ordning och reda: Terminologilära i teori och praktik (Norstedts). Saimme runsaasti hyödyllisiä kommentteja wiki-alustasta ja suunnittelimme jatkoyhteistyötä. Hankkeen ohjausryhmä on myös kokoontunut aktiivisesti kommentoimaan wiki-alustan suunnittelua.

Tieteen termipankin vetovastuu on vuoden alusta siirtynyt dosentti Tiina Onikki-Rantajääskölle.