Viikko 2 – Ensihaparoinneista eteenpäin!

Hellurei taas! Ensimmäisestä läsnäolleesta, toisesta järjestetystä kurssikerrasta selvitty ja tunteet ovat jokseenkin sekalaiset, toiveikkaat mutta sekalaiset… Räpiköityäni läpi ensimmäisen kerran ohjeista ja tehtävistä (nolosti juuri ennen toisen kerran alkua), olin valmis ottamaan hommat haltuun todenteolla.

Toisen tunnin alettua olin positiivisesti yllättynyt, kuinka kartalla olinkaan ohjelmiston käytöstä, vaikka siihen vasta tutustuin omatoimisesti. Valinta- ja mittatyökalujen käyttö tuntui loogiselta ja helpolta, joskin käyttämäni ohjelmisto oli eri mieltä siitä, kuuluuko pinta-aloja säilyttää vaikka vaihtaisi käytettyä projektiota. Suurimpia vaikeuksia herätti ehkä se, että jotkut yksityisseikat ja komennot olivat hakusessa johtuen ensimmäisen oppitunnin missaamisen, ja luennon etenemistahti oli erittäin nopea. Näin välillä saattoi käydä pieniä virheitä, kuten koko datan ja kartan katoaminen… Välillä tuntui myösm että pää mee aivan sekaisin, kun välilehdissä oli 3 eri QGIS-alustaa ja 7 eri attribuuttitaulua samaan aikaan auki. Jotain lopputulosta kuitenkin syntyi tunnin aikana, nimittäin Kuva 1.

 

Kuva 1, Eri projektioiden mittakaavan vaikutus pinta-aloihin Suomessa

Toisen luennon aiheena oli tarkastella eri projektioiden käyttöä ja sen merkitystä esityksiä tehdessä. Kuvassa 1 tarkastellaan Suomessa pääsääntöisesti käytetyn ETRS-TM35FIN-projektion ja pahamaineisen Mercatorin projektion suhdetta toisiinsa. Esitys vastaakin kysymykseen, kuinka monta prosenttia suurempi on Mercatorin projektion pinta-ala verrattuna TM35:seen. Kuvasta voidaan havainnoida, että jo Etelä-Suomessa Mercator vääristää pinta-alaa yli 200 % ja pohjoiseen mentäessä luku kasvaa pahimmillaan yli 500 prosentin. Kuten Elina omassa blogissaan viisaasti toteaa, tiedon esittäjää painaa niin valinta kuin vastuu, mitä tulee projektion valintaan. Esitykseen valittu väriskaala indikoi luvun kasvamista, mitä syvemmäksi sininen menee.

 

 

 

 

 

 

Kuvat 2.1 ja 2.2, Epäonnistunut yritys kuvata Natura-alueiden pinta-alojen suhde kunnan pinta-alaan

Pelkkää voitolla eteenpäin rymyämistä tehtävien teko kuitenkaan ei ollut, mitä en kyllä odottanutkaan. Tarkoituksena oli tarkastella Natura-alueiden suhteellista kokoa eri kunnissa. Natura-alueella tarkoitetaan Euroopan Unionin valtuuttamia luonnonsuojelualueita, joissa kasvaa monia tärkeitä luonto- ja eliötyyppejä. Natura-projektin tarkoituksena on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen (Metsä.fi). Matematiikan opinnoistani kuitenkin on sen verta aikaa  (ja kello oli 20.00 maanantai-iltana), joten en osannut suhteuttaa pinta-aloja toisiin, vaikka toimitus olikin yksinkertainen (a/b)x100. Kun käsittelee niinkin hankalaa ja hidasta aihetta, kuin uuden ohjelmiston oppiminen, tuntuu yksinkertaisen matematiikan käyttö edes typerältä vaihtoehdolta. Näin ollen tuloksena oli kaksi hyvin epäinformatiivista esitystä (Kuvat 2.1 ja 2.2), joidenka tajusin epäonnistuneen jo heti valmiiksi tultuani. Noh eipä siinä, kertaushan on vain hyödyllistä!

Kuvat 3.1 ja 3.2 Onnistunut esitys Natura-alueiden suhteesta kuntien pinta-aloihin

Parin päivän hermojen rauhottelun jälkeen olin valmis uuteen yritykseen! Lopputuloksena oli paljon paremman näköiset ja informatiivisemmat esitykset kuin ensiyrittämällä. Sen lisäksi, että esityksesta huomaa projektion käytön visuaalisen eron, myös kuntien väritys paikoitellen, esimerkiksi moni Järvi-Suomen kunnista esitetään todenmukaisessa TM35-projektiossa paljon vaaleammalta, kuin Mercatorissa. Huomioitavaa on myös legendasta löytyvä asteikon ero kuvissa. Vaikka kummassaki kartassa on käytetty samoja asetuksia, kuvassa 3.1 asteikon skaala menee 0-99% ja kuvassa 3.1 vain 14 % asti. Tämä kertoo siitä, että Mercatorin projektio vääristää pinta-aloja suunnattoman isoiksi, jolloin alkuperäinen data hukkuu väärinkäytettyyn projektioon.

Huhhuh! Oulan ensimmäistä blogipostausta lainaten “Kieltämättä vähän jännittää millainen sekametelisoppa tästä tulee, mutta oppimisen, tiedonjanon sammuttamisen sekä uusien kokemusten hankkimisen perässä eiköhän tästäkin suosta mennä yli niin että heilahtaa”. Tosiaan sekametelisopalta tuntuu, mutta mieli on vielä positiivisen puolella!

Ilona

Lähteet

Metsähallitus, Natura2000 alueet, 5.3.2018, http://www.metsa.fi/natura2000alueet (luettu 24.1.2019)

Viitteet

Huhtinen, Elina, Viikko 2 – projektion vaikutus karttaan, 23.1.2019, https://blogs.helsinki.fi/huhelina/, 24.1.2019

Inkeröinen, Oula, Genesis, ensimmäinen kurssikerta, 17.1.2019, https://blogs.helsinki.fi/inkeroul/, 23.1.2019

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *