special issue of Kosmopolis co-edited by Sanna Kopra and Miina Kaarkoski, is out

A new special issue of Kosmopolis, co-edited by Sanna Kopra and Miina Kaarkoski, is out. Alongside with co-writing editorial “Ilmasto kuumenee – muuttuuko turvallisuuspolitiikka?” (Climate is heating up – is the security politics changing?), Dr. Kopra also wrote an article “Suurvaltavastuu ja johtaus kansainvälisissä ilmastopolitiikassa. Englatilaisen koulukunnan näkökulma” (Great power responsibility and leadership in international climate policy. The perspective of the English school).