Ilmoittaudu mukaan Kestävyysosaaminen opetussuunnitelmatyössä -työpajaan 7.12.2021 / Registration for the Sustainability expertise in Curriculum design -wokshop (in Finnish) 

in English below

Mitä: Työpaja kestävyysosaamisen sisällyttämisestä opetussuunnitelmaan
Milloin: ti 7.12.2021 klo 9:15-10:45
Missä: Zoomissa
Miten: Ilmoittaudu e-lomakkeella

Helsingin yliopiston uudessa strategiassa vuosille 2021–2030 kestävyys sisällytetään läpikäyvästi koulutustarjontaan. Tämä tarkoittaa kestävyysosaamisen tuomista osaksi tieteenalakohtaisia tietoja ja taitoja sekä geneerisiä asiantuntijataitoja.

Tervetuloa Kestävyysosaaminen opetussuunnitelmatyössä -työpajaan ti 7.12.2021 klo 9:15-10:45. Työpaja on suunnattu kaikille koulutusohjelmansa opetussuunnitelmatyössä mukana oleville henkilökunnan jäsenille, jotka ovat kiinnostuneet kestävyysosaamisen vahvistamisesta omalla tieteenalalla. Työpajassa esitellään Flammasta löytyvät opetussuunnitelmakauden 2023-2026 suunnittelun tueksi laaditut kestävyysosaamisen ohjeet, pohditaan miten tieteenalakohtaista kestävyysosaamista voidaan vahvistaa sekä jaetaan tähän liittyviä käytäntöjä.

Työpajan järjestävät Yliopistopedagogiikan keskus HYPE ja Kestävyystieteen instituutti HELSUS. Työpaja järjestetään suomeksi. Järjestämme kevätlukukaudella lisää työpajoja myös englanniksi. Lähetämme ilmoittautuneille osallistumislinkin ennen työpajaa. Työpajan alkuosa ennen keskustelua videoidaan ja jaetaan myöhemmin osana Flamman ohjeita. Tervetuloa mukaan!

Linkkejä:

Tarkemmat ohjeet kestävyysosaamisen sisällyttämisestä opetussuunnitelmiin (kohta 4. Kestävyysosaaminen)

Päivitetyt akateemisten asiantuntijataitojen mallit koulutusohjelmien tueksi

Helsingin yliopistolla yli 160 yliopistoyhteisön jäsenen kehittämän Kestävyyskurssin (SUST-001) selailuversio (kevät 2021)

In English

What: Workshop for the Sustainability expertise in Curriculum design
When: tue 7.12.2021 klo 9:15-10:45
Where: in Zoom
How: Please register in advance here

Please note: This workshop will be held in Finnish. We will organize more workshops (also in English) during the spring semester.

According to the new strategic plan of the University of Helsinki for 2021–2030, the theme of sustainability is to run through all of the University’s educational offerings. This means making sustainability expertise part of discipline-specific knowledge and skills as well as generic expert skills.

Welcome to the Sustainability expertise in Curriculum design -workshop on Tue 7.12.2021 from 9:15 to 10:45. The workshop is aimed at all staff members involved in the curriculum design of their degree program and who are interested in strengthening sustainability expertise in their field. The workshop will present the guidelines for sustainability expertise found in Flamma to support the curriculum design for 2023-2026, discuss how to strengthen discipline-specific sustainability expertise and share related practices.

The workshop will be organized by the Centre for University Teaching and Learning HYPE and the Helsinki Institute of Sustainability Science HELSUS. This workshop will be held in Finnish. We will organize more workshops (also in English) during the spring semester. We will send a registration link to those who have registered before the workshop. The first part of the workshop before the discussion will be recorded and distributed later as part of instructions in Flamma. Welcome aboard!

Links:

Detailed instructions and materials to support the planning for the period 2023-2026: Sustainability expertise (see 4. Sustainability expertise)

Updated models of generic academic skills to support degree programmes (English translation coming soon)

Preview version (spring 2021) of the Sustainability Course (SUST-001) developed by more than 160 members of the University community at the University of Helsinki