Category Archives: Yleinen

Kaupunkikulttuurikurssi syventyy tilojen väliaikaiskäyttöön Meilahdessa

halli-IMG_8126

Geotieteiden ja maantieteen laitos sekä sosiaalitieteiden laitos järjestävät syksyllä 2014 periodissa 1 kaupunkikulttuuria ja uusia toimijoita käsittelevän syventävien opintojen valinnaisen kurssin.

Kurssin kohderyhmänä ovat maantieteen pääaineopiskelijat, erikoistumisalana kulttuurimaantiede. Lisäksi kurssi soveltuu aluetieteen ja sosiologian pääaineopiskelijoille syventävien opintojen valinnaiseksi kurssiksi.

Kurssilla perehdytään kaupunkikulttuuriin ja uusiin kulttuuri-, kaupunginosa- ja muihin yhteiskunnallisiin toimijoihin sekä ilmiöihin teorioiden ja oman toiminnan kautta. Tavoitteena on ymmärtää näiden ilmiöiden yhteys laajempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Luentojen lisäksi kurssilla syvennytään tilojen väliaikaiskäyttöön järjestämällä kaupunkikulttuuritapahtuma käytöstä poistetussa Meilahden taidemuseossa 10.-12.10.2014. Suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kaikkiin kurssin osa-alueisiin.

Kurssi-ilmoittautumiseen sisältyy ennakkotehtävä, jonka ohjeistus on alla. Ilmoittautuminen tapahtuu Weboodissa ja aukeaa 1.8.2014. Ilmoittautuminen päättyy 15.8.2014 klo 16:00. Tervetuloa kurssille!

Lisätietoa:

Rami.Ratvio@helsinki.fi, kulttuurimaantieteen yliopistonlehtori, geotieteiden ja maantieteen laitos
Lasse.Tarkiainen@helsinki.fi, sosiaalitieteiden laitos
Aino.Kuusimaki@helsinki.fi, geotieteiden ja maantieteen laitos

KURSSIN TIEDOT

Kurssin nimi:

563351, Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat (5 op)

Kohderyhmä:

Maantieteen pääaineopiskelijat, erikoistumisalana kulttuurimaantiede. Soveltuu myös aluetieteen ja sosiologian pääaineopiskelijoille syventävien opintojen valinnaiseksi kurssiksi. Kurssille otetaan mukaan noin 20 opiskelijaa. Tarvittaessa karsintaperusteena ovat suoritetut opinnot.
Edeltävät opinnot: Jokin näistä opintojaksoista:
50036 Suomenkielinen kypsyysnäyte LuK
50037 Ruotsinkielinen kypsyysnäyte LuK

Tavoite

Opiskelija ymmärtää yhteiskunnalliseen toimintaan ja osallistumiseen liittyvää kehitystä ja sitä koskevia teorioita. Kenttätyöosuudessa paneudutaan kaupunkitapahtuman järjestämiseen. Opiskelija osaa hyödyntää menetelmällisiä tietoja ja taitoja tutkimuksessa sekä kaupunkitapahtuman tuotannossa.

Sisältö

Erityisesti urbaaneilla alueilla viime vuosina uusi kulttuuri- ja muu yhteiskunnallinen toiminta on syntynyt kaupunkiliikkeiden, verkostojen ja joustavien ryhmien tuottamana. Kurssilla perehdytään kaupunkikulttuuriin ja uusiin kulttuuri-, kaupunginosa- ja muihin yhteiskunnallisiin toimijoihin teorioiden ja oman toiminnan kautta. Lisäksi kurssilla pohditaan näiden toimijoiden merkitystä aluekehityksessä ja kaupunkisuunnittelussa. Kurssi sisältää asiantuntijavieraiden pitämiä luentoja sekä erilaisiin toimijoihin tutustumista kenttätöiden kautta.

Luentojen lisäksi kurssilla syvennytään tilojen väliaikaiskäyttöön järjestämällä kaupunkikulttuuritapahtuma käytöstä poistetussa Meilahden taidemuseossa 10.-12.10.2014 yhteistyössä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskuksen ja kulttuurijärjestö Hytkyn kanssa.

Kurssiaika

5.9. -17.10.2014.

Luennot ja työpajavalmistelu: pe klo 9-12, D112, Physicum, Kumpula
Työpajat: ma klo 15-17, A113-A114, Physicum, Kumpula

Kenttätyöjakso Meilahden taidemuseossa 8.-15.10.2014 sekä tapahtuman tuotantoa pienryhmissä.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Toimitetaan kurssin yhteydessä.

Suoritustavat

Osallistuminen kurssitapaamisiin sekä kenttätyöjaksoon, kirjalliset kurssityöt.

Arviointi

Kurssi arvioidaan asteikolla 1–5/5. Arviointiperusteena ovat kirjalliset kurssityöt sekä aktiivisuus kurssilla.

Vastuuhenkilö

Yliopistonlehtori Rami Ratvio, rami.ratvio@helsinki.fi (geotieteiden ja maantieteen laitos)

Lisätiedot

Syventävien opintojen valinnainen kurssi.

ENNAKKOTEHTÄVÄ: SUUNNITTELE UUSI KAUPUNKITAPAHTUMA

Geotieteiden ja maantieteen laitos sekä sosiaalitieteiden laitos järjestävät syksyn 2014 ensimmäisessä periodissa kaupunkikulttuuria ja uusia toimijoita käsittelevän kurssin. Kurssin yhteydessä järjestetään kaupunkikulttuuriaiheinen tapahtuma käytöstä poistetussa Meilahden taidemuseossa 10.-12.10.2014.

Ennakkotehtävänä Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat -kurssille on ideoida uusi kaupunkitapahtumakonsepti: minkälaista kaupunkikulttuuria tai -toimintaa sinä haluaisit toteuttaa Helsingissä? Kerro ja lähetä ehdotuksesi. Kurssin opiskelijat hyödyntävät ideoita Meilahden taidemuseossa päivän mittaisessa, 10.-12.10. järjestettävässä tapahtumassa. Valinnaisen syventäviin opintoihin kuuluvan kurssin ilmoittautuminen alkaa Weboodissa 1.8.2014 klo 08:00. Ilmoittautuminen päättyy 15.8.2014 klo 16:00. Kurssille valitaan n. 20 opiskelijaa.

ENNAKKOTEHTÄVÄN OHJEISTUS

 • Ideoi tapahtumakonsepti Meilahden käytöstä poistetussa taidemuseossa (Tamminiementie 6, Helsinki) lokakuussa 2014 järjestettävää tapahtumaa varten.
 • Palauta n. 1-2 sivun pituinen kuvaus tapahtumasta viimeistään pe 15.8.2014 mennessä sähköpostilla osoitteeseen rami.ratvio@helsinki.fi. Ennakkotehtävän palautus on edellytys kurssille osallistumiselle.
 • Tehtävän voi tehdä yksin tai ryhmässä.
 • Voit lähettää ideasi ja osallistua tapahtuman järjestämiseen, vaikka et ilmoittautuisikaan kurssille. Kaikki ideat ovat tervetulleita! Tapahtumasta ja sen järjestämiseen osallistumisesta tiedotetaan lisää kurssin alettua.
 • Ennakkotietoja tehtävän ideoinnin tueksi: tapahtuma järjestetään yhtenä päivänä 10.-12.10. välisenä aikana käytöstä poistetussa Meilahden taidemuseossa. Käytössä ovat taidemuseon näyttelytilat, tarvittaessa piha-alue, ääni- ja valotekniikkaa ja videoscreenejä. Tapahtuma toteutetaan vapaaehtoisvoimin (kurssin opiskelijat sekä mahdolliset muut vapaaehtoiset).
 • Tutustu myös oheisiin materiaaleihin Meilahden taidemuseosta.

http://www.helsinki.fi/~ratvio/ennakkotehtava2014.pdf

Meilahden taidemuseo suljettiin kosteusvaurioiden vuoksi kesäkuussa 2012. Rakennus on sen jälkeen remontoitu, mutta pysynyt poissa käytöstä. Toukokuussa 2014 hyväksyttyjen asemakaavan muutosperiaatteiden mukaan taidemuseon tontti lähiympäristöineen varataan kulttuuritoimintoja tai muuta alueelle soveltuvaa, ensisijaisesti yleishyödyllistä käyttöä varten. Meilahden huvila-alueen kehittäminen on tällä hetkellä hyvin ajankohtaista myös uuden yleiskaavan valmistelun takia.

Merkitse 1-2 sivun suunnitelmaasi nimi, pääaine ja opiskelijanumerosi. Hyödynnä seuraavia kysymyksiä suunnitelman laatimisessa.

 • Mikä on ehdotuksesi / ehdotuksenne nimi?
 • Kehitä vetovoimainen tapahtumakonsepti ottaen huomioon rakennuksen sijainti ja sitä ympäröivät kaupunginosat. Kuvaile tapahtuman sisältöä. Voit kertoa myös esimerkkejä vastaavista tapahtumista muualla.
 • Kenelle tapahtuma on suunnattu?
 • Keitä ovat mahdolliset yhteistyökumppanit?
 • Arvio lyhyesti, minkälaisia resursseja tapahtuman järjestäminen mahdollisesti vaatii (henkilöresurssit, taloudelliset resurssit, tila, muut materiaalit)?
 • Kerro, miksi haluaisit järjestää kuvailemasi tapahtuman.
 • Voit hyödyntää verkkolinkistä löytyviä materiaaleja Meilahden taidemuseosta (valokuvat, pohjapiirros, kartat).

Kiitokset & kuvia Vapaampi Helsinki-tapahtumasta Suvilahdesta 5.10.2013

vapaampi-helsinki-kuva-hermanni-sarjakoski

Kuva: Hermanni Sarjakoski

Hei kaikille,

Kulttuuri- ja kaupunkimaantieteen sekä sosiologian opiskelijoiden Kaupunkikulttuuri- ja uudet toimijat -kurssi alkaa olla päätöksessä. La 5.10. kurssin osana järjestetty “Vapaampi Helsinki” -kaupunkitapahtuma Helsingin Suvilahdessa sujui hienosti. Tapahtumassa kävi 508 vierasta ja n. 100 järjestäjää sekä ohjelmantuottajaa. Ohjelma oli sisällöltään monipuolinen, aina kaupunkia ja sen kehitystä käsittelevistä paneelikeskusteluista neulegraffitityöpajaan, kaupunkimehiläisiin ja urbaaniin löytöretkeilyyn. Koko tapahtuma oli kurssilaisten itse suunnittelema ja tuottama.

Kiitokset vapaaehtoisille, ohjelmantuottajille, luennoitsijoille, muille yhteistyökumppaneille sekä kaikille tapahtumassa vierailleille!

Ohessa vielä muutamia linkkejä kuviin ja muuhun materiaaliin Vapaampi Helsinki- viikonlopulta:

Hermanni Sarjakosken kuvia:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.396587943801059.1073741831.380594268733760&type=1&l=183ca98d8a

Hille Häkkisen kuvia:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.393367760789744.1073741830.380594268733760&type=1&l=3236fbe494

Rami Ratvion kuvia:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151742152915975.1073741831.579515974&type=1&l=cb8145e55e

Maantieteen opiskelija Veera Helle Radio Helsingin haastattelussa:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/756526/kuma-kaupunkikulttuuri-ja-uudet-toimijat-kurssi/media/Vapaampi%20Helsinki%20-%20Radio%20Helsinki%202.10.2013.mp3

Ohjelmalehtinen:
http://www.helsinki.fi/~ratvio/OHJELMALEHTINEN_Vapaampi-Helsinki.pdf

Opiskelijoiden tuottama kurssiblogi tutkimusteemoista ja tapahtuman tuotannosta sekä muuta materiaalia:
http://uutiset.helsinki.fi/2013/09/06/tutki-tee-kaupunkia/
http://uutiset.helsinki.fi/2013/10/04/suvilahdessa-aukeaa-lauantaina-vapaampi-kaupunki/
http://www.helsinki.fi/ml/valinnat/opiskelijahaastattelut/aliisa_priha.html
https://www.facebook.com/vapaampihelsinki/
https://blogs.helsinki.fi/uudettoimijat/

Taloudellista ja materiaalista tukea Suvilahden tapahtumaan antoi laaja joukko suurilta osin opiskelijoiden itse hankkimia yhteistyötahoja: Kiinteistö Oy Kaapelitalo, RGB Oy, Tiedekulma, LUMA keskus, HYTKY, VJ Finland, SUM ry, Helsingin kaupungin liikuntavirasto, Kierrätyskeskus, Ihana Kahvila, Fafa’s, Ekolo, Novita, K-Market Ratis, Vegemesta, Saarioinen, Raikastamo, Lankamaailma ja Yhteismaa ry.

Kurssilla perehdyttiin kaupunkikulttuuriin ja uusiin kulttuuri-, kaupunginosa- ja muihin yhteiskunnallisiin toimijoihin sekä ilmiöihin teorioiden ja oman toiminnan kautta. Kurssilla käsiteltäviä ilmiöita olivat muun muassa kaupunkirakenteen muutos sekä tilojen väliaikaiskäyttö, kaupunginosatoiminnan uudet muodot ja tee-se-itse-kaupunkikulttuuri. Mukana oli case-esimerkkejä Helsingistä Berliiniin. Tavoitteena oli ymmärtää näiden ilmiöiden yhteys laajempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin.

Kurssi kytki yhteen keskeisiä kaupunkikulttuurin asiantuntijoita ja tutkijoita – opettajina kurssilla olivat muiden muassa:

Stuba Nikula, kulttuurijohtaja, Helsingin kaupunki
Tuomas Siitonen, arkkitehti, Suunnittelutoimisto Part Oy
Maija Jokela, tutkija, Green Building Council Finland
Aino Verkasalo, tutkija, YTK, AALTO-yliopisto
Mika Helin, tutkija, Helsingin kaupungin tietokeskus
Veikko Eranti, tutkija, sosiaalitieteiden laitos, HY
Jyrki Vanamo, teknologiajohtaja, Ravintolapäivä
Anna Vanninen, toimittaja, Helsingin Sanomat
Saara Oranen, tiedottaja, Creatika Agency
Otto-Ville Mikkelä, kaupunginosa-aktiivi, Roihuvuori-seura
Rami Ratvio, yliopistonlehtori, geotieteiden ja maantieteen laitos, HY
Lotta Junnilainen, tutkija, sosiaalitieteiden laitos, HY
Lasse Tarkiainen, tutkija sosiaalitieteiden laitos, HY
Simo Porola, HY
Lisäksi mukana oli joukko kansalaisjärjestöjä ja kulttuuritoimijoita, kuten Dodo Ry, Oranssi ry ja Bermuda Helsinki.

Hyvää syksyä kaikille,

t. Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat -kurssi 2013

Vapaampi Helsinki 5.10. ohjelma

Suvilahdessa on jo rakentelut hyvässä vauhdissa. Huomisesta tulee hieno! Alla Vapaampi Helsinki -tapahtuman koko ohjelma. Ruokapuolesta vastaavat Vegemesta ja Harjun makkaratehdas sekä pullakahvila.

Lasten kanssa paikalle kannattaa tulla jo heti klo 11, sillä 11.30 keikan aloittaa Käpylehmä-orkesteri!

PÄIVÄN OHJELMA:

Klo 11.00 Vapaampi Helsinki – tervetuliaispuhe

Klo 11.15 Meriuimarit Ry (11.00-12.30 ja 15.00-18.00)

Klo 11.30 Koko perheen bändi Käpylehmä-orkesteri

Klo 11.30 Kaupunkielävöitysopas Talvikki Eerola (Katujen Elävöittäjät) klo 14.30 saakka

Klo 12.00 Paneeli: Missä saan hengailla? Vailla vakinaista asuntoa ry, Osallistuvat nuoret ry ja Toimintakeskus Happi

Klo 12.00  Ilma-akrobatiataiteilija Sanna Vellavan työpaja klo16.00 saakka

Klo 12.30 Mafioso-peli

Klo 12.30 Pehmomiekkailunäytös

Klo 13.00 Paneeli: Lähimatkailu & Urbaani löytöretkeily. Juha Nyman – urbaani löytöretkeilijä, Urbaani viidakkoseikkailijatar-blogin Laura Santanen (City- lehti), Maria Vuorensola, Reilun matkailun yhdistys

Klo 13.30 Dodo ry:n Kaupunkimehiläisdemo

Klo 14.00 Paneeli: Hauskempi kaupunkitila Tanja Jänicke (Yhteismaa ry), VJ-Finland, Walkapolis

Klo 14.30 Pehmomiekkailunäytös

Klo 15.00 Liikkuminen kaupunkitilassa – Vapaa keskustelutilaisuus esteettömyydestä ja liikkumisesta kaupungissa, kokemuksia esteettömyyssimulaattorista

Klo 15.00 MoodforHoop Vannetanssijamit (15.00-18.00)

Klo 15.00 Kattilahallin jahtaajat -peli

Klo 15.00 Parkour – tutustu ja kokeile

Klo 16.00 Capoeira: Roda

Klo 16.00 Kaiken sanataiteen Open mic, kutsuvieraana Kasper Salonen (Helsinki poetry connection)

Klo 16.30 Mafioso-peli

Klo 17.30 Vapaampi Helsinki – kiitospuhe

Koko päivän paikalla ovat:

Ei vihapuheelle
Esteettömyyssimulaattori, Kynnys ry mukana 12.00-16.00
Opaskoirayhdistys
Itä-Helsingin Kaverikoirat
Walkapolis
Vailla vakinaista asuntoa ry valokuvanäyttely
Pehmomiekkailu
Geokätköily
Sinun Helsinki -kartta
Lasten Helsinki -piirustustyöpaja
Menovinkkiboksi
HSL esittäytyy
Pyöräpiste
Neulegraffitityöpaja
VJ-työpaja
Postipiste – kirjoita postikortille terveiset täältä!
Hidas Helsinki – chillausparvi. Tutustu Helsinkiin kirjojen kautta!
Boardsport – tutustu longboardaukseen
Kahvila parkkiruudussa
Lautapelejä uusilla säännöillä

Huomiseen!

T. Vapaampi Helsinki -tuotantotiimi Kattilahallista

Kahvinrakastajan dilemma

Talvi alkaa lähestyä, yöllä pakastaa ja kukkarossa ammottaa reikä. Kesä todella on ohi. Kaukana jurnuttavat joutilaat iltapäivät Helsingin puistoissa. Joku on hassannut viimeiset roponi yhden talven kestävään takkiin ja tekisi mieli treffata kavereita sumpilla. Kahvihammasta kolottaa, sokerinhimo tykyttää kielenkannoissa. Pariisittaret eivät kuulemma koskaan joudu siivoamaan kotejaan vieraitaan varten, vaan tapaavat toisiaan kantakaupungin kulturelleissa kahviloissa. Täällä maitokahvista lämpimässä joutuu varmasti maksamaan vähintään kolme euroa.  Täytyy miettiä uudelleen.  Tekisi mieli piknikille, mutta elohopea on jämähtänyt yhden plussa-asteen kohdalle.

Helsinki on täynnä sisätiloja, toki, mutta kuvitelkaapa, missä niissä saa rauhassa syödä omia eväitään, hölöttää ja naureskella, viipyä monta tuntia kenenkään hengittämättä niskaan. Kampin nuorilta hengaajilta lähti penkit alta, kirjasto ei ole itsensä kestitsemistä varten ja julkisissakin kailottamista karsastetaan. Onko tosiaan pakko joko maksaa itsensä kipeäksi tai tavata niissä samoissa kerrostalokämpissä, joissa muutenkin saa näinä pimeinä vuodenaikoina viettää tarpeeksi aikaa?

Löimme muutaman kurssilaisen ja kaverin kanssa hytisevät hynttyymme yhteen ja kokeilimme, missä täällä saa pysähtyä ja vähän levittäytyä ja toteuttaa itseään. Heini teki kakun, Ainot toivat kalusteet, Gerrit keitti kahvit, Jenni hankki keksit, Suski toi kupit, Katri viritti stimmungin ja Kari kuvasi. Viivyimme Kompassitasanteella kenenkään häiritsemättä melkein tunnin, jonka aikana olo alkoi tuntua kumman kotoisalta. Sivussa jaoimme flyereita ja tarjosimme ohikulkijoille makiaa. Ei hullumpaa! Ehdottomasti kulturellia, eikä ollut paikkakaan kälysempi.

Lauantain tapahtuman ohjelma

Lauantain tapahtumassa paneudutaan kaupunkitilan käyttöön paneelikeskusteluiden merkeissä ja viihdytään viiden teeman parissa. Kohtaa, liiku, leiki, näpertele, pysähdy! Alla ajantasainen ohjelma:

PANEELIT

Klo 12: Missä saan hengailla?
Paneelissa Vailla vakinaista asuntoa ry, Osallistuvat nuoret ry ja Toimintakeskus Happi

Klo 13: Lähimatkailu & Urbaani löytöretkeily
Juha Nyman – urbaani löytöretkeilijä, Urbaani viidakkoseikkailijatar Laura Santanen (City-lehti), Maria Vuorensola (Reilun matkailun yhdistys)

Klo 15: Liikkuminen kaupunkitilassa

Klo 16: Hauskempi kaupunkitila
Yhteismaa ry, VJ-Finland, Walkapolis

VAHVISTUNEET OSALLISTUJAT/ESIINTYJÄT:

LIIKU

MoodforHoop – vannetanssia eli hooppausta, työpaja
Ilma-akrobatiataiteilija Sanna Vellavan työpaja
Parkour-työpaja
Longboarding – Boardsport Finland
Capoeira, harrastajia useista Helsingin ryhmistä klo 15:30
Geokätköily
Meriuimarit Ry
HSL pyöräpiste

LEIKI

Kaupunkielävöitysopas Talvikki Eerola (Katujen Elävöittäjät -ryhmän perustaja, esitystaiteilija)
Boffaus eli pehmomiekkailu
Walkapolis – tule kokemaan taidetta kävellen
Improa ja leikkejä kaikenikäisille
Mafioso-peli – Laita salapoliisin taitosi ja uskottavuutesi testiin klo 12.30 ja 14!
Kattilahallin Jahtaajat – Löydä uhrisi tapahtumasta klo 15-17!
Pelaa tuttuja lautapelejä uusilla riemastuttavilla säännöillä!

NÄPERTELE

Dodo Ry:n kaupunkimehiläisdemo
VJ-workshop
Helsingin suurin kartta – piirrä lempipaikkasi kaupungissa
Menovinkkipussi
Neulegraffiti-työpaja

PYSÄHDY

Postipiste – lähetä postikortilla terveiset täältä!
Kaiken sanataiteen open mic: runoile, laula, kerro satu, vitsi tai ihan mitä vaan. Mukana Kasper Salonen Helsinki Poetry Connectionista
Selaa Helsinki-aiheisia kirjoja

KOHTAA

Itä-Helsingin kaverikoirat
Vailla vakinaista asuntoa ry
Nuorisoasiainkeskus
Kynnys ry:n esteettömyyssimulaattori

Yhteistyössä:

RGB Oy
Tiedekulma
HYTKY
Vj Finland

Raikastamo
Fafa’s
Harjun makkaratehdas
Ekolo
-mip- Pyöräily on kivaa! -blogi
Katajanokan paperi Oy
K-market Ratis
Saarioinen
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus
HSL
Vegemesta
Novita

Kenelle kaupungissamme on tilaa?

Saimme viimeisimmällä kurssikerrallamme koko joukon mielenkiintoisia vieraita. Aino Verkasalo Aalto-yliopistosta kertoi tutkimuksestaan amatöörien elinympäristötaiteesta lähiöissä, tutkija Maija Jokela sosiaalikeskus Satamasta sen valtaajien sekä Helsingin kaupungin näkökulmasta sekä Helsingin kaupungin tietokeskuksesta Mika Helin Helsingin luvallisista graffiteista.

Yleensä taide nähdään ammattilaisen teoksena, josta maksua vastaan voidaan nauttia. Aino Verkasalo esityksessään tutki luovaa toimintaa julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa, amatöörien ulottuvissa. Esitys nosti pinnalle kysymyksiä taiteen ja tilan rajoista. Nyt esimerkiksi trendikkäät neulegraffitit ottavat tilaa ja muuttavat sitä kaupunkitilassa. Asukkaiden, amatöörien, osallistuminen kaupungin elävöittämiseen pursuaa positiivisia puolia. Asukkaalla on tunne mahdollisuudesta vaikuttaa ja olla mukana, juurtua, sitoutua ja kokea tilaa omakseen. Näin julkisen tilan kuuluminen kaikille korostuu. Kriittisellä puolella nostettiin esiin kysymyksiä taiteen ja tilan ylläpidosta sekä laillisuuskysymyksiä.

Maija Jokelan Sosiaalikeskus Satamaa käsittelevä esitys pohti talonvaltaajien ja kaupungin pragmaattista suhdetta toisiinsa. Sosiaalikeskus oli vuokrattu Nuorisoasiainkeskuksen kautta kaupungilta vuodesta 2009, ja oli eri toimijoiden käytössä. Kaupunki oli valmis katsomaan läpi sormiensa tilojen turvallisuuspuutteita, ehkä täten säilyttävän rauhan talonvaltaajien kanssa. Tilanne muuttui kun Sataman pihaan alkoi muodostua romanileiri. Lopulta kärjistys johti loppukesästä 2011 näyttävään häätöön sekä romaneille leiristään että sosiaalikeskukselle tiloistaan.

Mika Helin mursi tutkimuksellaan stereotypioita graffititaiteilijoista. Helsingissä jopa sotaan verrattuun graffititaistoon harrastajien ja kaupunginvälillä on päädytty toiseen suuntaan: laillisia graffitiaitoja ympäri kaupunkia, joihin jokainen voi tulla tekemään ja kokeilemaan. Tästä on selvästi aistittavissa ilmapiirinmuutos kaupungin suunnalta.

Esityksien jälkeen paneelikeskustelussa pohdittiin vapaan kaupunkikulttuurin rajoja. Kaupungin politiikka on esimerkiksi sallittujen grafittiaitojen kautta tullut lähemmäs asukkaitaan. Halutaan antaa enemmän tilaa ja vapautta toimia muutenkin kuin kaupallisten tavoitteiden ohjaamana. Joiltakin osin turvallisuusmääräyksiä katsotaan höllemmällä otteella. Aktiivinen kaupunkitoiminta Ravintola- & Siivouspäivän merkeissä nähdään positiivisena ja toivottuna liikkeenä. Kaikelle kaupunki ei kuitenkaan ole avoin.

Kalasataman Sompasaareen alkoi hylätyn kiukaan löytymisestä Sompasauna, jonka ympärille innokaat kaupunkilaiset rakensivat kaikille avoimen ja ilmaisen saunan. Kahden vuoden löylyjen jälkeen rakennus purettiin varoittamatta, ilmeisesti Rakennusviraston toimesta. Vapaampaa kaupunkikulttuuria ja vapaaehtoista toimintaa sallitaan, kunhan toimitaan hallinnon tietä. Ruohonjuuritason kokeilut hämmentävät hallinnan kulttuuria ja muuttavat rajanvetoa.

Haluamme Vapaampi Helsinki -tapahtumassa nostaa esille kysymyksen: Kenellä on mahdollisuus toimia ja näkyä julkisessa tilassa? Muun muassa Vailla vakinaista asuntoa ry on paikalla tapahtumassa keskustelemassa siitä, saako kaduilla ja julkisissa paikoissa todella olla ja hengata vapaasti. Onko meillä tilaa myös epäkaupalliselle, voittoa tuottamattomalle tilalle?

Tule kuulemaan, kokeilemaan ja keskustelemaan!

Kalasatama = graffittiseinä, Ihana Kahvila ja Konttiaukion bileet

Tiesitkö, että Kalasatama koostui ennen muutamasta saaresta, jotka liitettiin maamassan avulla toisiinsa, jolloin myös alueen satamatoiminta alkoi? Pitkälle ollaan niistä päivistä tultu ja paljon on kaupunkikuva muuttunut. Satamatoiminnot siirtyivät Vuosaareen ja jäljelle jäi asfalttikenttä upealla kaupunkimaisemalla.

Arkkitehti Tuomas Siitonen Suunnittelutoimisto Part Oy:stä vieraili kurssillamme tällä viikolla. Työryhmänsä kanssa Siitonen sai kaupungilta tehtäväksi suunnitella Kalasataman alueelle väliaikaistoimintaa.

”Keskellä kaikkea, mutta irti kaikesta” kuvaa hyvin Kalasatamaa. Alue on miltei keskustassa, mutta irti kaupungin hälystä. Ajatuksena oli kehittää Kalasataman alue osaksi Kallion ja Sörnäisten kaupunkielämää. Mitä Kalasataman alueelle luotaisiin? Kuka tilaa käyttäisi? Miksi ihmiset tulisivat alueelle? Työryhmänsä kanssa Siitonen oli ison urakan edessä – heillä oli suuri ja paljas asfalttikenttä täytettävänään. Ajatuksena oli kerätä alueelle palveluita ja asioita, jotka jollain tavalla olisivat häiritseviä muussa kaupunkikuvassa.

Hiljalleen tapahtumajärjestäjät löysivät Kalasataman asfaltin. Syksyllä 2009 järjestettiin ensimmäinen ulkoilmaelokuvanäytös. Sitä seurasivat Dodo ry:n kaupunkiviljelypalstat, graffittiseinät, konttiaukio, Solar Kitchen -ravintola sekä Ihana-kahvila. Hiljalleen Kalasatama sai kasvot ja alueeseen alkoi kytkeytyä muistoja. Alueen väliaikaistoiminnoilla syntyi uusi kaupunkitila.

Väliaikaista kaupunkitilaa rakentaessa tilanteet muuttuvat. Kalasatamaan nousseet kerrostalot vaikuttavat jo nyt alueen tapahtumiin. Konttiaukiolla ei voi enää luukuttaa musiikkia aamukuuteen, koska naapurit eivät hyväksy sitä. Kuinka asuntojen huimat hinnat ja uusi asukaskunta vaikuttavat Kalasatamaan? Säilyykö alueen vapaus vai tullaanko vapaa kaupunkitila ajamaan ahtaalle korkeiden hintojen vuoksi? Kuinka käy alueen yrittäjien? Ihana-kahvila ja graffittiseinä saavat olla Kalasatamassa ainakin vielä ensi kesän. Mitä sen jälkeen tapahtuu? Siitä päättää kaupunki. Missä määrin Siitosen ja hänen työryhmänsä luoma väliaikaistoiminta yksinään nosti alueen arvoa? Aikaisemmin Kalasatama oli vain asfalttikenttä, entinen satama-alue. Suunnittelijat loivat erilaisilla toiminnoilla alueelle identiteetin.

Uusimmassa H!-lehdessä virastopäällikkö Mikko Aho painottaa, kuinka tärkeää on, että asukkaat kertovat millaisessa kaupungissa he haluavat asua. Kaupunkilaisten äänen tulee kuulua kovempaa kaupunkisuunnittelussa. Kalasataman tilanteessa suunnitelmat on varmasti jo lyöty lukkoon, mutta monen muun alueen kehittämiseen voimme vielä vaikuttaa. Minkälaisessa kaupungissa sinä haluaisit asua? Tule kertomaan siitä meille Kattilahalliin, lauantaina 5.10.

Vähän vapaampi kaupunki

Kaupunkikulttuurin uudet toimijat –kurssilla synnytämme uuden kaupunkitapahtuman ja lisäksi kuulemme luentoja ja esityksiä eri tahoilta, jotka ovat tavalla tai toisella merkittäviä Helsingin kaupunkikulttuurin kannalta. Eilen tapasimme Suvilahdessa Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimitusjohtajan Stuba Nikulan, joka voitti eilisen kaupunginhallituksen äänestyksen ja on siten hallituksen ehdotus Helsingin tulevaksi kulttuurijohtajaksi. Onnea Stuballe kaikkien kurssilaisten puolesta! Olemme vakuuttuneita siitä, että kaupungin kulttuuritoiminta on hyvissä käsissä, kunhan kaupunginvaltuusto tekee lopullisen päätöksensä.

Nikulalla on pitkä kokemus kaupunkikulttuurin tuottamisesta ja sen parissa työskentelystä hyvin eri näkökulmista. Kaupunkikulttuurin alkuhetkeksi hän nimeää 80-luvun puolivälin, jolloin paikallisradioiden perustamisen myötä kulttuurilla oli uudet edellytykset kehittyä. Tätä kehitystä edistivät seuraavaksi ilmaisjakelulehdet, sitten Moon tv ja ATV ja lopulta internet. Sosiaalinen media on tuonut kaupunkikulttuurille jälleen uuden areenan, joka kokoaa ihmisiä kenties tehokkaammin kuin mikään aiemmista. Facebookin aikakaudella onkin vaikea miettiä yleisötapahtuman järjestämistä ilman sosiaalisessa mediassa leviäviä tapahtumakutsuja ja tykkäysten virtaa.

Ajatus oman Vapaampi Helsinki –tapahtumamme taustalla on, että kaupunkitila kuuluu kaikille, mutta missä määrin se on totta? Pieniinkin tapahtumiin vaaditaan luvat sieltä ja täältä, ilmoitus tälle viranomaiselle ja pelastussuunnitelma tuolle. Toki näiden säädösten ansiosta pääsemme nauttimaan tasalaatuisesta ja turvallisesta kaupunkikulttuurista, joka ei riko naapureiden tai lähistöllä pesivien lintujen oikeuksia, mutta eikö se samalla vähennä tapahtumien kirjoa ja säikäytä etenkin uusia toimijoita pois? Tapahtumat ja eri teemojen puitteissa kokoontuminen ovat kaupunkikulttuurille nimellistä toimintaa, mutta voiko se olla muutakin?

Tästä pääsemme asian ytimeen: Mitä on kaupunkikulttuuri? Se on Ravintolapäivää ja Siivouspäivää, Block Partyja ja kyläjuhlia. Mutta se on myös kitaransoittoa Alppipuistossa, skeittausta ja parkouria pitkin katuja ja seiniä ja spontaaneja biitsijoogatuokioita. Näihin pieniin asioihin ei tarvita lupaa, mutta ne tekevät kaupungista elävämmän, ja mikä parasta, ne eivät tapahdu kahdesti vuodessa vaan nyt, koska vaan! Isot tapahtumat maalaavat kaupunkikulttuurin suuret linjat, mutta pienellä kaupunkitilassa tapahtuvalla jokapäiväisellä toiminnalla väritämme loput. Nimenomaan siihen haluamme rohkaista kaikkia omassa tapahtumassamme.

Täysin vapaa Helsinki ei koskaan voi olla, mutta vapaampi se voi ja sen pitää olla.

Vapaampi Helsinki 5.10.2013 Suvilahden Kattilahallissa

vapaampi-helsinki-cover

Facebook-tapahtuma

Facebook-sivu

Vapaampi Helsinki 5.10. klo 11-18, Suvilahden Kattilahalli

Suvilahden Kattilahallissa tapahtuu lauantaina 5.10., kun noin 30 kaupunki- ja kulttuurimaantieteen sekä sosiologian opiskelijaa toteuttaa täysin uuden tapahtumakonseptin: Vapaampi Helsinki 2013 – tapoja kohdata ja tehdä kaupunkia.

Vapaampi Helsinki kannustaa tee-se-itse-kaupunkikulttuuriin ja kysymään, miltä kaupunki näyttää toisen silmin. Tapahtumassa on luvassa keskustelua kaupunkitilan käytöstä sekä työpajoja ja toimintaa. Voit tehdä neulegraffiteja rollaattoriisi tai longboardiisi, tutustua katuteatteriin tai opetella tekemään frontside ollien. Osallistu keskusteluihin ja leiki tulevaisuuden katupelejä. Piirrä kaupungin suurimmalle kartalle lempipaikkasi ja opi missä muut kaupunkilaiset liikkuvat. Ohjelmapäivityksistä ilmoitetaan sitä mukaan, kun ne varmistuvat. Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikenikäisille kaupunkilaisille.

Millaisessa kaupungissa sinä haluaisit asua? Liiku, leiki, kohtaa, pysähdy ja keskustele.

Tule ottamaan tila haltuun.

Yhteistyössä:

RGB Oy
Tiedekulma
HYTKY
Vj Finland