Alumni

sennut
Valtio-opin alumnit ovat laajasti yhteiskunnan eri tehtävissä toimivia henkilöitä, jotka ovat opiskelleet Helsingin yliopistossa pääaineenaan yleinen valtio-oppi. Helsingissä opiskelleiden alumnien yhteisö on ollut jo pitkään hyvin aktiivinen. Osoitus tästä on oma alumniyhdistys, joka on myös koko valtiotieteellisen tiedekunnan suurimpia ja aktiivisimpia.

Valtio-opin seniorit ry on valtio-oppia Helsingin yliopistossa opiskelleiden oma alumniyhdistys. Se on perustettu jo vuonna 1999. Sennuissa kaikki valtio-opista työelämään valmistuneet ovat voineet ylläpitää yhteyttä entiseen opinahjoonsa, entisiin ja nykyisiin opiskelijoihin sekä pitää yllä valtio-opillista henkeä esimerkiksi erilaisilla mielenkiintoisilla ekskursioilla ja matkoilla. Jäseneksi voi liittyä jokainen, joka on suorittanut kandidaatin tai maisterin tutkinnon yleisen valtio-opin pääaineesta linjavalinnasta riippumatta.

Valtio-opin opiskelijat tekevät läheistä yhteistyötä Valtio-opin seniorien kanssa. Monipuolinen yhteistyö jo valmistuneiden ja opiskelijoiden välillä on koettu luonnolliseksi, erittäin tärkeäksi ja antoisaksi molemmille osapuolille. Esimerkiksi yhteinen toiminta liittyen työelämään ja valtio-opilliseen identiteettiin muun muassa mentoroinnin, työelämäiltojen ja legendaaristen sitsien merkeissä on ollut menestyksekästä.

Lisätietoa löydät Valtio-opin senioreiden facebook-sivulta.