Yhdenvertaisuus

Valtsikan yhdenvertaisuussuunnitelma

VOO noudattaa kaikissa tapahtumissaan Valtsikan yhdenvertaisuussuunnitelmaa, joka on luotu yhteistyössä muiden valtsikan ainejärjestöjen kanssa. Suunnitelman voit kokonaisuudessaan lukea täältä.

Ongelmatilannelomake

Mikäli olet kokenut Valtio-opin opiskelijat ry:n toiminnassa epätasa-arvoista kohtelua etniseen tai kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai mihin tahansa muuhun ominaisuuteen liittyen, ilmoitathan tapahtuneesta tällä lomakkeella. Voit kertoa lomakkeella myös, jos koet jääneesi jollain tavalla ulkopuoliseksi tai olet havainnut VOO ry:n jäsenien toiminnassa yhdenvertaisuusongelmia myös toisissa ainejärjestöissä. Emme suvaitse kiusaamista VOOssa.

Lomakkeet käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja niitä lukevat  ainoastaan VOO ry:n vuoden 2024 yhdenvertaisuusvastaavat Aino Puttonen ja Saara Silvennoinen.

Vuoden 2024 ongelmatilannelomake

VOOn yhdenvertaisuusvastaavat

Aino Puttonen
aino.puttonen(at)helsinki.fi

Saara Silvennoinen
saara.me.silvennoinen(at)helsinki.fi