Yhdenvertaisuus

Valtsikan yhdenvertaisuussuunnitelma

VOO noudattaa kaikissa tapahtumissaan Valtsikan yhdenvertaisuussuunnitelmaa, joka on luotu yhteistyössä muiden valtsikan ainejärjestöjen kanssa. Suunnitelman voit kokonaisuudessaan lukea täältä.

Ongelmatilannelomake

Mikäli olet kokenut Valtio-opin opiskelijat ry:n toiminnassa epätasa-arvoista kohtelua etniseen tai kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai mihin tahansa muuhun ominaisuuteen liittyen, ilmoitathan tapahtuneesta tällä lomakkeella. Voit kertoa lomakkeella myös, jos koet jääneesi jollain tavalla ulkopuoliseksi tai olet havainnut VOO ry:n jäsenien toiminnassa yhdenvertaisuusongelmia myös toisissa ainejärjestöissä. Emme suvaitse kiusaamista VOOssa.

Lomakkeet käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja ne lukee ainoastaan VOO ry:n yhdenvertaisuusvastaava Ilona Rantala.

Vuoden 2021 päivitetty ongelmatilannelomake

Jatkuvan palautteen lomake

Tämä lomake on tarkoitettu yleisluontoiseen käyttöön ja voit ottaa sillä yhteyttä antaaksesi mihin tahansa järjestön toimintaan liittyvää palautetta. Lomake löytyy täältä.

VOOn yhdenvertaisuusvastaava

VOOn yhdenvertaisuusvastaavana toimii Ilona Rantala.

Ilona Rantala
ilona.rantala@helsinki.fi