Yhdenvertaisuus

Valtsikan yhdenvertaisuussuunnitelma

VOO noudattaa kaikissa tapahtumissaan Valtsikan yhdenvertaisuussuunnitelmaa, joka on luotu yhteistyössä muiden valtsikan ainejärjestöjen kanssa. Suunnitelman voit kokonaisuudessaan lukea täältä.

Ongelmatilannelomake

Mikäli olet kokenut Valtio-opin opiskelijat ry:n toiminnassa epätasa-arvoista kohtelua etniseen tai kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai mihin tahansa muuhun ominaisuuteen liittyen, ilmoitathan tapahtuneesta tällä lomakkeella. Voit kertoa lomakkeella myös, jos koet jääneesi jollain tavalla ulkopuoliseksi tai olet havainnut VOO ry:n jäsenien toiminnassa yhdenvertaisuusongelmia myös toisissa ainejärjestöissä. Emme suvaitse kiusaamista VOOssa.

Lomakkeet käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja niitä lukevat  ainoastaan VOO ry:n yhdenvertaisuusvastaavat Oliver Watson ja Sampo Untamala.

Vuoden 2022 päivitetty ongelmatilannelomake

Jatkuvan palautteen lomake

Tämä lomake on tarkoitettu yleisluontoiseen käyttöön ja voit ottaa sillä yhteyttä antaaksesi mihin tahansa järjestön toimintaan liittyvää palautetta. Lomake löytyy täältä.

VOOn yhdenvertaisuusvastaava

VOOn yhdenvertaisuusvastaavina toimivat Oliver Watson ja Sampo Untamala.

Oliver Watson
oliver.watson@helsinki.fi

Sampo Untamala

sampo.untamala@helsinki.fi