Yrityksille

Yleisen valtio-opin opiskelijoiden tutkintorakenne on laaja ja monipuolinen. Oppiaine sisältää kolme eri pääainetta, jotka ovat maailmanpolitiikan tutkimus, politiikan tutkimus sekä hallinnon ja organisaatioiden tutkimus. Pääaineisiin haetaan suoraan jo ensimmäiseksi vuodeksi, jolloin opiskelijat erikoistuvat jo varhaisessa vaiheessa tutkinnonalaansa. Opiskelijat ovat akateemisesti korkeatasoisia, ja oppiaine onkin yksi Suomen haastavimmista oppiaineista päästä opiskelemaan. Yleisen valtio-opin opiskelijoilla on käytössään laaja valikoima sivuaineita niin Helsingin yliopistosta kuin muista yliopistoista kotimaisen vaihtosopimuksen ansiosta, jotka hiovat opiskelijoidemme akateemisuuden huippuunsa.

Tutkinnon loppuvaiheessa yleisen valtio-opin opiskelijat laativat pro gradu –tutkielman, jossa opiskelija pääsee todistamaan akateemisen osaamisensa. Tulokset ovat korkeatasoisia. Lisäksi tutkintoon kuuluu työharjoittelu, joissa opiskelija pääsee soveltamaan taitojaan työelämässä.

Tutkinnon laajuus ja yleispätevyys mahdollistaa sen, että yleisen valtio-opin opiskelijoiden ammattitaidolla ei ole rajoja. Opiskelijoitamme voi nähdä laaja-alaisesti eri organisaatioissa. Me olemme tulevaisuuden päättäjiä, asiantuntijoita ja yhteiskunnan eksperttejä.


Yhteistyösopimukset

VOO ry. on avoin yhteistyösopimuksille yritysten kanssa.  Yhteistyö mahdollistaa opiskelijoiden ja työelämän lähentymisen. Sopimukset antavat yrityksille näkyvyyttä samalla kun opiskelijat pääsevät kartoittamaan mahdollisuuksiaan työelämästä. Yhteistyötapoja on laaja skaala niin mainostilan myynnistä Policy –lehdestämme, pr-työvoimasta aina excursion järjestämiseen yrityksessä.

Mikäli haluatte toteuttaa yhteistyötä kanssamme, olemme innokkaita kuulemaan ehdotuksianne.

Toni Pakarinen
VOO ry:n yrityssuhdevastaava
toni.pakarinen@helsinki.fi


Excursiot

Yleisen valtio-opin opiskelijat on tunnettu aktiivisesta vierailukulttuuristaan organisaatioihin. Tutustumiskenttä on monipuolinen. Opiskelijamme ovat käyneet niin Yhdysvaltain suurlähetystössä kuin erilaisissa monikansallisissa konsulttifirmoissa.  Tutkintokenttämme laajuuden ansiosta olemme toivottuja vierailijoita  yrityksissä ja olemme myöskin hyvin kiinnostuneita monenlaisista eri vaihtoehdoista, mitä nykypäivän mielenkiintoiset organisaatiot tarjoavat. Mitä sinulla olisi kerrottavana tulevaisuuden vaikuttajille?

Jos haluat esitellä yritystäsi meille, olemme enemmän kuin innoissamme kutsusta excursiolle!

Heidi Hanhela
VOO ry:n ekskursiovastaava
heidi.hanhela@helsinki.fi