Yrityksille

– Valtio-opin opiskelijat etsii aktiivisesti uusia pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita. Haluaisiko yrityksenne olla VOOn yhteistyökumppani?  – 

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan politiikan ja viestinnän koulutusohjelman tutkintorakenne on laaja ja monipuolinen. Koulutusohjelma sisältää kolme eri opintosuuntaa, jotka ovat politiikan ja organisaatioiden tutkimus, maailmanpolitiikka sekä viestintä. Yli 60-vuotiaan Valtio-opin opiskelijat ry:n jäsenistöstä löytyy kaikkien näiden opintosuuntien opiskelijoita, mutta vanhan valtio-opin oppiaineen ainejärjestönä, on jäsenistössämme erityisesti politiikan, hallinnon ja organisaatioiden sekä maailmanpolitiikan tutkimusten osaajia. Opintosuuntiin haetaan normaalisti ensimmäisen vuoden keväällä jolloin opiskelijat erikoistuvat jo varhaisessa vaiheessa opintosuuntaansa. Opiskelijat ovat akateemisesti korkeatasoisia, ja koulutusohjelma onkin yksi Suomen haastavimmista oppiaineista päästä opiskelemaan. Politiikan ja viestinnän opiskelijoilla on käytössään laaja valikoima sivuaineita ja vapaavalintaisia opintoja niin Helsingin yliopistosta kuin muista yliopistoista kotimaisen vaihtosopimuksen ansiosta, mitkä hiovat opiskelijoidemme akateemisuuden huippuunsa. Myös opiskelijavaihdot ympäri maailmaa ovat hyvin yleisiä polvin opiskelijoille.

Tutkinnon loppuvaiheessa yleisen valtio-opin opiskelijat laativat pro gradu –tutkielman, jossa opiskelija pääsee todistamaan akateemisen osaamisensa. Tulokset ovat korkeatasoisia. Lisäksi tutkintoon kuuluu työharjoittelu, joissa opiskelija pääsee soveltamaan taitojaan työelämässä. Opiskeluaikana opiskelijamme ovat hyvin tyypillisesti aktiivisia toimijoita erilaisissa järjestöissä, joka mahdollistaa erilaisten käytännöllisten taitojen ja ammattiminän kehittymisen. Lisäksi suurin osa opiskelijoimme tekevät jo ennen valmistumistaan töitä eri sektoreilla, jolloin työelämäosaamisemme on hyvin vahvaa.

Tutkinnon laajuus ja yleispätevyys mahdollistaa sen, että politiikan ja viestinnän opiskelijoiden ammattitaidolla ei ole rajoja. Opiskelijoitamme voi nähdä laaja-alaisesti eri organisaatioissa ja opiskelijamme työllistyvät sekä julkiselle sektorille että yrityksiin ja järjestökentälle. Politiikan ja viestinnän opiskelijat ovat tulevaisuuden yhteiskunnan asiantuntijoita.


Yhteistyösopimukset

VOO ry. on avoin yhteistyösopimuksille yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyö mahdollistaa opiskelijoiden ja työelämän lähentymisen. Sopimukset antavat yrityksille mahdollisuuden esitellä itseään tuleville osaajille ja työntekijöille, oppia uutta yhteiskunta- ja valtiotietelijöiden alalta sekä kartoittaa valtiotietelijöiden osaamista. Opiskelijamme puolevat pääsevät kartoittamaan mahdollisuuksiaan työelämässä ja sponsoroinneilla puolestaan mahdollisestaan VOOn laaja toiminta ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen. Yhteistyötapoja on laaja skaala: case-illat, ekskursiot, mainokset Policy – lehdessä ja sosiaalisissa medioissamme, miniharjoittelut, työelämäbrunssit, some -kaappaukset, seminaarit ja koulutukset.

Olemme aina valmiita myös kehittämään uusia yhteistyön malleja. Lähtökohtamme on, että yhteistyön tulee aina hyödyttää molempia osapuolia ja tuottaa jotakin arvokasta yhteistyökumppaneille. Mikäli haluatte toteuttaa yhteistyötä kanssamme, olemme enemmän kuin innokkaita kuulemaan ehdotuksianne sekä suunnittelemaan yhteistä toimintaa.

Ekskursiot

Yleisen valtio-opin opiskelijat on tunnettu aktiivisesta vierailukulttuuristaan organisaatioihin. Tutustumiskenttä on monipuolinen. Opiskelijamme ovat käyneet niin Yhdysvaltain suurlähetystössä, ministeriöissä kuin erilaisissa monikansallisissa konsulttifirmoissa.  Tutkintokenttämme laajuuden ansiosta olemme toivottuja vierailijoita  yrityksissä ja olemme myös hyvin kiinnostuneita tutustumaan erilaisiin työmahdollisuuksiin, joita nykypäivän mielenkiintoiset organisaatiot tarjoavat. Mitä sinulla olisi kerrottavana tulevaisuuden vaikuttajille?

Jos haluat esitellä yritystäsi meille, olemme enemmän kuin innoissamme kutsusta ekskursiolle!

Työelämä- ja yrityssuhdevastaavat:

Liisa Mähönen
liisa.mahonen(at)helsinki.fi

Senja Suomi
senja.suomi(at)helsinki.fi

Nanna Rein
nanna.rein(at)helsinki.fi


Harjoittelu- ja työpaikkailmoitukset

Mikäli sinulla on harjoittelu- tai työpaikkailmoitus, jonka toivoisit leviävän jäsenistömme parissa, voit olla yhteydessä viestintävastaajiimme. Voimme julkaista ilmoituksen sähköpostilistallamme sekä Facebook-ryhmässämme.  Otathan huomioon, että lähtökohtaisesti jaamme vain palkallisia harjoitteluita eteenpäin. Poikkeuksen muodostavat järjestöpuolen pienet toimijat. Voit lähettää harjoittelu- tai työpaikkailmoituksen suoraan sähköpostilistallemme voo-l(at)helsinki.fi

Viestintävastaavat:

Anna Hatunen
anna.hatunen(at)helsinki.fi

Anna Rummakko
aino.rummakko(at)helsinki.fi