Opinnot

Yleistietoa yleisestä valtio-opista

Yleinen valtio-oppi kuuluu politiikan ja talouden tutkimuksen laitokseen Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Yleistä valtio-oppia opiskelee Helsingin yliopistossa pääaineenaan noin 700 ja sivuaineenaan noin 2000 opiskelijaa. Lisäksi jatko-opiskelijoita on noin 150 ja henkilökuntaa vaihtelevasti noin 35–45.

Oppiaine jakaantuu kolmeen linjaan, jotka ovat politiikan tutkimus, hallinnon ja organisaatioiden tutkimus sekä maailmanpolitiikan tutkimus. Linjoista on yliopistoon pyrittäessä mahdollista hakea vain yhteen ja jokaiselle linjalle valitaan vuosittain 16 opiskelijaa kandidaattiopintoihin. Opiskelijat ovat suoraan oikeutettuja jatkamaan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen oman linjansa maisterivaiheeseen.  Eri linjoista huolimatta kaikilla valtio-opin opiskelijoilla on myös osittain yhteisiä valtio-opin opintoja. Tämän lisäksi tutkintouudistuksen myötä syksystä 2014 lähtien valtio-opin opiskelijoiden kandidaattivaiheen opintoihin lukeutuu myös kursseja, joita järjestetään yhdessä muiden valtiotieteellisen tiedekunnan pääaineiden kanssa.

Valtio-opin opetusmuotoihin kuuluvat pääasiassa luentokurssit, tiedekuntatentit, seminaarit, pienryhmätyöt, esitelmät, luentopäiväkirjat, esseetehtävät ja referaatit. VOO ry ja valtio-opin opiskelijaedustajat pitävät henkilökunnan ajan tasalla opiskelijoiden palautteesta ja ideoista koskien opetusmuotojen kehittämistä. Kommentteja kerätään säännöllisin väliajoin sähköisessä muodossa sekä opintoaiheisissa tapahtumissa kuten valtio-opin oppiainekahveilla.

Lisätietoa valtio-opista ja sen opiskelusta löytyy oppiaineen omilta nettisivuilta, jossa ovat muun muassa oppiaineen henkilökunnan yhteystiedot sekä yleisen valtio-opin tutkintojen esittelyt. Lisäksi yleisen valtio-opin opiskelijat pääsevät yliopiston tunnustensa avulla kirjautumaan Flammaan, jossa ovat omat sivunsa niin valtiotieteellisellä tiedekunnalla, talouden ja politiikan tutkimuksen laitoksella kuin yleisellä valtio-opilla. Flammasta löytyy myös HOPS-lomake sekä runsaasti yleistä tietoa tietoa vaihtoon lähtemisestä Kelan opintotukeen asti.

Uusin versio yleisen valtio-opin virallisesta opinto-oppaasta löytyy WebOodista.  Kaikkia valtiotieteellisen tiedekunnan opinto-oppaita on mahdollista tarkastella kirjautumatta WebOodiin klikkaamalla sivupalkin kohtaa ”opinto-oppaat”.

Pääaineen opiskelun lisäksi yleisen valtio-opin opiskelijoilla on mahdollisuus valita hyvin monipuolisesti sivuaineopintoja oman tiedekuntansa sisältä, muualta Helsingin yliopistosta ja jopa muista yliopistoista JOO-opinto-oikeuden avulla. Vaihto-opiskeluun ulkomailla on myös erinomaiset mahdollisuudet niin oppiaineen omien kuin tiedekunnan ja yliopiston vaihtosopimusten kautta.

Valtio-opin opetuksen sisältö

Politiikan tutkimuksen linjalla opetus kohdistuu politiikan teoriaan, politiikan ilmiöön elämän eri alueilla, eri maiden poliittisiin järjestelmiin, kansalaisten poliittisiin valmiuksiin ja poliittiseen käyttäytymiseen, poliittisiin instituutioihin ja niiden toimivuuteen sekä poliittiseen kulttuuriin, kuten uusiin poliittisiin liikkeisiin ja politiikan kieleen. Erityisesti pyritään vertaillen ja opiskelijoita tutkimuksen tekoon opastaen selventämään Suomen asemaa yleiseurooppalaisessa poliittisessa, taloudellisessa ja kulttuurisessa kehityksessä.

Hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linjalla opetus kohdistuu julkisiin organisaatioihin ja niiden erilaisiin johtamistapoihin, Euroopan unioniin, hallinnon ja organisaatioiden kulttuuriin ja etiikkaan, hallinnon kansallisten muotojen vertailuun, kansainvälisiin organisaatioihin, hallinnon kansallisten ja kansainvälisten muotojen uudistamisen sekä niiden arvioimiseen unohtamatta uudistamisen yhteyttä julkisen ja yksityisen sektorin toimintamuotojen lähentymiseen.

Maailmanpolitiikan tutkimuksen linjalla tutkitaan diplomatian toimintaa ja eri maiden ja muiden toimijoiden ulkopolitiikan muotoutumista; rauhan, poliittisen väkivallan ja sotien syitä; sekä globaalia hallintaa ja maailmantalouden kehitystä. Tarkastelun kohteena on politiikka, joka on kansainvälistä tai maailmanlaajuista, sekä sellaiset poliittiset tilat, jotka läpäisevät tai ylittävät perinteisten poliittisten yhteisöjen rajat. Maailmanpolitiikan tutkimuksen linjalla opiskelevat valitsevat jonkin kolmesta erikoistumisalueesta (kansainvälisen yhteiskunnan analyysi, rauhan- ja konfliktintutkimus, globaali poliittinen talous ja globaali hallinta), johon syventyvät tarkemmin.


Opiskelijana valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja Helsingin yliopistossa

Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto on Suomen vanhin, suurin ja monialaisin yliopisto. Opiskelijoita yliopistossa on yli 36 000 yhteensä 11 eri tiedekunnassa ja yli 300 oppiaineessa. Erillisenä yksikkönä Helsingin yliopistoon kuuluu Svenska social- och kommunalhögskolan, joka tarjoaa yhteiskuntatieteellistä opetusta ruotsiksi. Yleisen valtio-opin oppiaine kuuluu valtiotieteelliseen tiedekuntaan eli valtsikkaan/valtsikaan. Opiskelijoita valtiotieteellisessä tiedekunnassa on noin 4300.

Yleinen valtio-oppi kuuluu kehitysmaatutkimuksen, käytännöllisen filosofian, poliittisen historian, talous- ja sosiaalihistorian sekä taloustieteen kanssa politiikan ja talouden tutkimuksen laitokseen, joka on monitieteisenä yksikkönä osa Helsingin yliopiston valtiotieteellistä tiedekuntaa. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan kuuluu lisäksi sosiaalitieteiden laitos, jonka alla ovat oppiaineet sosiaali- ja kulttuuriantropologia, sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia, tilastotiede, viestintä ja yhteiskuntapolitiikka.

Lisätietoa tiedekunnan kaikista oppiaineista, valtiotieteellisen tiedekunnan opintotoimiston palveluista, tiedekuntatenteistä ja muista tiedekuntaa koskevista asioista löytyy valtiotieteellisen tiedekunnan omilta nettisivuilta.

Valtiotieteellisen tiedekunnan opetusta tarjotaan keskustakampuksella. Keskustakampuksen lisäksi Helsingin yliopistoon kuuluvat kampukset Kumpulassa, Meilahdessa ja Viikissä. Keskustakampukselta löytyvät muun muassa Kielikeskus, oppimiskeskus Aleksandria sekä syksyllä 2012 Kaisa-taloon avattu Helsingin yliopiston uusi pääkirjasto. Helsingin yliopiston kirjastojen HELKA-tietokanta on helpoin tapa löytää kurssi- ja tenttikirjat, ja se näyttää kirjojen sijainnit kirjastoittain jopa hyllyjen tarkkuudella. Kirjaston e-aineistoihin pääsee puolestaan Nelli-portaalin ja yliopiston digitaaliseen arkistoon HELDAn kautta.


Opinnot ja VOO

Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin ainejärjestö VOO ry, tuttavallisemmin VOO, toimii kaikkien valtio-opin opiskelijoiden apuna niin käytännön opintoasioissa kuin opiskelijoiden edunvalvojana Helsingin yliopistossa. Muun toiminnan lisäksi VOO järjestää lukuvuosien aikana erilaisia opintoaiheisia tapahtumia, joissa opiskelijoilla on mahdollisuus tavata oppiaineen henkilökuntaa, jatko-opiskelijoita ja tutkijoita opetustilaisuuksia rennommissa puitteissa. Perinteiksi ovat muodostuneet muun muassa oppiaineen pikkujoulut, valtio-opin oppiainekahvit sekä oppiaine-petanque. Lisäksi VOO kerää joka toinen vuosi laajan kyselytutkimuksen avulla opiskelijoilta tietoa opinnoista ja niiden kehittämisestä.

Kaikissa opintoaiheisissa asioissa valtio-opin opiskelijoita auttavat vuonna 2016 VOOn opintovastaavat Emilia Nieminen ja Sade Mäntylä. Kysymykset, kehitysideat ja huolet voi lähettää osoitteeseen opintovastaava(at)voo.fi, ja kaikki opintovastaaville lähetyt viestit käsitellään luottamuksellisesti. Opintovastaavia voi myös tulla vetäisemään hihasta vaikkapa ruokalassa tai VOOn tapahtumissa!