Jäsenrekisteriseloste

  1. Jäsenluettelon pitäjä

Valtio-opin opiskelijat ry

  1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Puheenjohtaja Emma Mileva, sihteeri Nanna Rein.

  1. Rekisterin nimi

Valtio-opin opiskelijat ry:n jäsenluettelo

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

5.Rekisterin tietosisältö

Jäsenistä merkitään rekisteriin yhdistyslain vaatimat tiedot sekä muita yhteydenpitoon ja yhdistyksen toimintaan tarvittavia tietoja, kuten nimi, kotipaikkakunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja läsnäolo Helsingin yliopiston opiskelijana.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan jäseneltä itseltään.

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Kaikilla jäsenillä on oikeus nähdä omat jäsenluettelotietonsa (täydellinen nimi ja kotipaikkakunta). Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Tietoja ei muutoin luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tallennettu Google sheets-tiedostoon, johon pääsy on rajoitettu ainoastaan rekisterinpitäjille (sihteeri ja hallituksen puheenjohtaja).