Yhdistys


Valtio-opin opiskelijat ry on Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan suurin ja kaunein ainejärjestö. VOO kantaa huolta opiskelijaäänen kuulumisesta laitoksen suuntaan sekä järjestää jäsenilleen erilaisia tapahtumia.

VOOn toimintaan kuuluu erilaisten hyvinvointi- ja virkistystapahtumien järjestäminen, tiukka edunvalvonta tiedekunnassa, opiskelijoiden työelämäosaamisen kerryttäminen sekä monipuolinen yhteistyö eri työnantajaorganisaatioiden kanssa. VOO on yhteisö politiikan ja viestinnän koulutusohjelman opiskelijoille, tavoitteenaan parempi, hyvinvoivampi ja reilumpi opiskelijaelämä.