Verkko-opetuksella kansainvälisemmäksi – tuo maailma luokkahuoneeseesi

Opettajat voisivat kansainvälistää opetustaan hyödyntäen verkon tarjoamia mahdollisuuksia. Tässä on listattuna Helsingin yliopiston verkko-opetuksen palveluita, joiden käyttöön opettajat saavat tukea yksiköiden verkko-opetuksen tukihenkilöiltä ja Opetusteknologiakeskukselta.

MOOC:it eli Massive Open Online Courses

Opettajat voisivat yhä enemmän hyödyntää kasvavaa MOOC-tarjontaa. Onko omalla alallasi tarjolla laadukkaita MOOC-kursseja? Tsekkaa mm. Coursera. Osallistu itse ja suosittele opiskelijoillesi.

Voisiko MOOC-kurssin suorituksella korvata opintoja Helsingin yliopiston tutkinnoista?

Helsingin yliopistokin on jo julkaissut myös englanninkielisiä MOOC-kursseja. Voisiko laadukkailla MOOC-kursseilla houkutella Helsinkiin opiskelijoita?

Miten MOOC:it hyödyntävät eri puolilta maailmaa tulevien tietotaitoa?

Adobe Connect –verkkokokous

Adobe Connect –verkkokokousjärjestelmä (AC) mahdollistaa ulkomaisten vierailijaluennoitsijoiden käytön – ilman matkakuluja. AC:ssa luennoija voi toteuttaa luennon dioineen. Luennot voidaan tehdä pelkiksi tallenteiksi tai ne voidaan myös välittää opiskelijoille omille kotikoneilleen/luokkahuoneeseen. Jos luennoitsija ja opiskelijat ovat samaan aikaan linjoilla, kannattaa hyödyntää myös reaaliaikaista vuorovaikutusta. Opiskelijat voivat kysyä AC:ssa omalla äänellään tai chatilla. Luennoija voi aktivoida opiskelijoita mm. äänestystyökalulla tai teettämällä ryhmätöitä.

Voit myös itse luennoida ulkomaille hyödyntäen AC:ta.

Blogit

Tutustu ja tutustuta opiskelijasi oppiaineenne kansainvälisiin tiede- yms. blogeihin. Arvioikaa blogeja ja kommentoikaa postauksia. Kirjoittakaa omia blogeja, verkostoitukaa ja pyytäkää kommentteja Suomen rajojen ulkopuolelta.

Wiki

Wiki mahdollistaa yhteiskirjoittamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Perustaisitko vaikka oman oppiaineesi Wikipedian? Tai onko tarvetta tehdä yhteisiä kirjoituksia, nettisivuja tai vaikkapa artikkeleja Suomen rajojen ulkopuolella olevien kanssa? Wikin avulla voitte kirjoittaa yhdessä.

Verkkomateriaalit

Edellisten työkalujen avulla voit tehdä oppimateriaaleja ja kursseja hyödynnettäväksi myös Suomen ulkopuolella. Voit myös käyttää luentojen, paneelien ja haastatteluiden tallentamiseen UniTube-studiota tai –luentosaleja.

Ennen kuin teet oman materiaalisi, varmista ettei hyvää materiaalia ole jo olemassa.  Tsekkaa esim. Khan Academyn luennot.

Verkko-oppimisympäristö Moodle

Moodle on maailmanlaajuisesti käytetty verkko-oppimisympäristö. Opettajat ovat myös julkaisseet omia Moodle-kurssejaan. Joko olet tutkinut, löytyykö tarjonnasta kurssia, jota voisit hyödyntää?

Moodleen ei voida ottaa opiskelijoita ilman HY:n käyttäjätunnuksia, joten tämä hankaloittaa ulkomaalaisten opiskelijoiden pääsyä Moodle-kursseillemme.

Kotikansainvälistyminen

Edelliset esimerkit kurottavat Suomen rajojen ulkopuolelle. Muista myös kotikansainvälistyminen. Miten voisit hyödyntää esimerkiksi Helsingin yliopistossa opiskelevia kv-opiskelijoita oman oppiaineesi opetuksessa? Entä voisitko hyödyntää ulkosuomalaisia?

One thought on “Verkko-opetuksella kansainvälisemmäksi – tuo maailma luokkahuoneeseesi”

  1. Valtiotieteellisessä tiedekunnassa on kokeiltu MOOCia Finnish Culture and political system (tms.), jota oli ajatuksena tarjota muun muassa vastaanottokeskuksiin turvapaikanhakijoille. Ongelmaksi muodostui se, että heidän englanninkielentaitonsa oli sen verran heikkoa, etteivät monetkaan heistä pystyneet sellaisenaan kurssia hyödyntämään. Sen takia onkin pohdittu mahdollisuutta esim. kääntää luentodiat muille kielille.
    MOOCeissa olisi periaatteessa mahdollisuuksia rakentaa yhteistyötä eri väestönryhmienkin välille ja näin osallistua esimerkiksi kotouttamiseen. Alunperin niitä kai kaavailtiinkin koulutusta tasa-arvoistaviksi keinoiksi. Todellisuus MOOCeista näyttää kuitenkin olevan toinen. Kiinnostava kysymys onkin, miten MOOCeja tai verkkopeda-gogiikkaa ylipäänsä voisi hyödyntää paremmin ja tehokkaammin ei vain yliopisto-opetuksen kansainvälistämisessä vaan myös tukemaan yliopiston ulkopuolisten toimijoiden oppimista ja kehitystä.

Comments are closed.