YLLI 2.0 esittäytyi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ”Hyvinvointia kaikille” -tilaisuudessa 19.9.2023

YLLI 2.0 -kehittämishanke esiintyi pyynnöstä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestämässä Hyvinvointia kaikille – Vahvista osaamistasi elintapaverkoston tapaamisessa 19.9.2023. Järjestelyihin osallistui Pohde eli Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue yhdessä THL:n, Aluehallintoviraston, Limingan luontokeskuksen, Liikuntatieteellisen seuran ja alueen kuntien kanssa. YLLI 2.0 -hanketta (ja aiemman YLLI-hankkeen) keskeisiä tuloksia esitteli projektinjohtaja Petteri Muukkonen.

YLLI-hankkeen tuloksia esiteltiin Lähiöohjelman päätösseminaarissa

Lähiöohjelman päätösseminaari kokosi yhteen asiantuntijoita eri puolilta Suomea. (Kuva: Liisa Vänttinen)

YLLI-hanke oli mukana ympäristöministeriön Lähiöohjelman 2020–2022 päätösseminaarissa Helsingissä 14.8. Seminaariin osallistui asiantuntijoita kaupunkien lähiökehittämishankkeista sekä yliopistoista ja tutkimuslaitoksista ympäri Suomen. Tilaisuudessa kuultiin yhteensä 30 esitelmää, joissa kerrottiin ohjelman kaksivuotiskaudella tehdyistä kehittämistoimenpiteistä ja lähiöihin suuntautuneiden tutkimushankkeiden tuloksista. YLLI-hankkeesta mukana oli projektisuunnittelija Liisa Vänttinen esittelemässä sekä Lähiöohjelmaan kuulunutta YLLI-hanketta että parhaillaan käynnissä olevaa YLLI 2.0. -hanketta. Esittelimme hankkeemme keskeisiä tuloksia ja politiikkasuosituksia sekä hankkeen tulevaisuuden suunnitelmia. Lähiöohjelman 2020–2022 rahoittamat hankkeet löytyvät osoitteesta: Lähiöiden kehittäminen – Ympäristöministeriö.

YLLI mukana SuomiAreenassa 30.6.2023 Porissa

YLLI- ja YLLI 2.0 -hankkeet olivat esillä Porissa järjestetyssä SuomiAreena-festivaalissa (linkki), kun hankkeiden vetäjä Petteri Muukkonen osallistui paneelikeskusteluun ”Aktiivinen kunta – mahdollisuuksien kunta: miten lisätään liikettä asukkaiden arkeen?” tapahtuman päälavalla eli MTV-lavalla. Mukana Porin kaupungin masinoinmassa paneelikeskustelussa olivat OKM:n liikunnan vastuualueen johtaja Tiina Kivisaari, Porin kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti, Porin kaupungin hankekoordinaaattori Hanne Mailanen sekä hankepäällikkö Pasi Vainionperä Liikuttava Kaveri -hankkeesta. Paneelin juonsi Leea Toukola. Paneelikeskustelussa pohdittiin asukkaiden liikuttamisen järjestämisen ja mahdollisuuksien luomisen vastuita ja käytäntöjä. Keskustelussa puhuttiin monialaisuudesta ja liikunnan harrastamisne esteiden poistamisesta sekä ruohonjuuritason toimista.

Paneelikeskustelun osallistujat Petteri Muukkonen (vas.), Pasi vainionperä, Hanne Mailanen, Leea Toukola, Tiina Kivisaari sekä Petteri Lahti (oik.). Kuva: Petteri Lahti

Commentary about active transportation is published in The Lancet Public Health

Petteri Muukkonen’s commentary <https://doi.org/10.1016/S2542-5196(23)00054-2> about key concepts to consider when promoting active transportation was published in The Lancet Planetary Health in the beginning of May 2023.

Source:

Muukkonen, P. (2023). Key concepts to consider when promoting active transportation. The Lancet Planetary Health 7(5), e356. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(23)00054-2

Epävirallisten liikuntaympäristöjen tunnistaminen urheiluun liittyvistä Twitter-viesteistä geotunnisteiden avulla

Frontiers in Sociology -lehti julkaisi YLLI-hankkeemme tuoreen tutkimusartikkelin, joka kertoo keinoista tunnistaa epävirallisia liikuntapaikkoja Helsingin kaupunkialueella. Tutkimus keskittyi talviliikuntaan ja hyödynsi geotunnisteisia Twitter-viestejä, joita käyttäjät julkaisivat harrastuksistaan. Havaitsimme, että Twitter-postauksista koostuva aineisto on hyödyllinen työkalu epävirallisten liikuntapaikkojen tunnistamiseen ja löytämiseen. Tällainen täydentävä informaatio epävirallisista liikuntapaikoista auttaa kaupunkisuunnittelijoita ja liikuntapaikkasuunnittelijoita kehittämään epävirallisia liikkumisympäristöjä kuten esimerkiksi puistoja, lähimetsiä ja vesialueita, mikä puolestaan ​​edelleen edistää terveellistä ja liikunnallista elämää kaupungeissa.

Kuva 1. Esimerkkejä hiihtoaiheisista twiiteistä ja niiden sijaintien tutkimisesta (van der Lijn et al. 2023).

Lähde:

van der Lijn, C., Ehnström, E., Koivisto, S. & Muukkonen, P. (2023). Detecting informal green, blue, and street physical activity spaces in the city using geotagged sports-related Twitter tweets. Frontiers in Sociology 8, https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1125343