Meijän polku -sivusto loi lähiluonnon saavutettavuuden matriisin YLLI:n tulosten pohjalta

Keskisuomalainen kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistämisliike Meijän polku – liiku ja huilaa Keski-Suomessa oivalsi hyödyntää YLLI-hankkeen havaintoja liikuntapaikkojen saavutettavuuden ulottuvuuksista (ks. Virmasalo ym. 2022), kun he halusivat vertailla rakennettuja liikuntapaikkoja ja lähiluontoa liikkumisympäristöinä. Fysioterapeutti Juho Jäppinen kirjoitti aiheesta nettiartikkelin, jossa hän myös visuaalisesti kaavakuvana vertaili näitä saavutettavuuden ulottuvuuksia. Vertailussaan Jäppinen on nähnyt, että lähiluonnolla on monet saavutettavuuden ulottuvuuksista paremmat kuin rakennetuilla liikuntapaikoilla. Parempi tilanne monen saavutettavuudne ulottuvuuden kannalta ei ole ainoa lähiluonnon etu liikkumisympäristönä. Rakennetut kohteet ovat usein vain yhden lajin suorituspaikkoja, kun lähiluonto tajoaa monipuolisempia mahdollisuuksia, ja näin ollen myönteisiä terveysvaikutuksia löytyy enemmän.

Lähteet:

Jäppinen, J. Lähiluonnon saavutettavuus. Meijän polku -sivusto.

Virmasalo, I., Simula, M. & Muukkonen, P. (2022). Liikuntapaikkojen ja -palveluiden saavutettavuuden ulottuvuudet spatiaalisesta sosiaaliseen. YLLI blog 14.2.2022

YLE Uutiset ja Lääkärilehti uutisoivat YLLI-hankkeen tuloksista

YLLI-hankkeen julkaisumme jälkeen maaliskuu 2023 on ollut vilkas uutisrintamalla. Keskeiset tuloksemme ja havaintomme, jotka kokosimme sunnittelijoille ja ammatilaisille suunnattuun julkaisuun ”Matkalla kohti liikunnan yhdenvertaisuutta – työkaluja monialaiseen liikuntasuunnitteluun” on herättänyt kiinnostusta. Tuloksista uutisoivat Helsingin yliopisto pääuutisissaa, YLE Uutiset verkossa sekä tuoreimpana Lääkärilehti.

Helsingin yliopisto: Alavireinen mieliala sekä ajanpuute suurimmat syyt liikkumattomuuteen, 16.3.2023

YLE Uutiset: Tuntuuko, ettei aika tai fiilis riitä liikunnan harrastamiseen? Nämä syyt nousivat esiin, kun tutkijat selvittivät liikunnan esteitä, 18.3.2023

Lääkärilehti: Hienot ja lähellä olevat liikuntapaikat eivät takaa, että niitä käytetään, 20.3.2023


Lähdekirjallisuus:

Muukkonen, P; Ehnström, E; Hasanen, E; Hintsanen, L; Laakso, T; Nurmi, M; Pyykönen, J; Salmi, L; Salmikangas, A-K; Simula, M; Virmasalo, I; Vänttinen, L (2022). Matkalla kohti liikunnan yhdenvertaisuutta – työkaluja monialaiseen liikuntasuunnitteluunDepartment of Geosciences and Geography C22, 85 s. + 11 liites. http://hdl.handle.net/10138/356119 Geotieteiden ja maantieteen osasto, Helsingin yliopisto: Helsinki.

Opas asukkaiden yhdenvertaisten liikuntamahdollisuuksien suunnitteluun

Yhdenvertaisia liikuntamahdollisuuksia lähiöiden asukkaille edistävä ja tutkiva YLLI-hanke on julkaissut laajan 85 sivuisen teoksen, joka toimii oppaana ja apuna, kun halutaan edistää ja suunnitella yhdenvertaisia liikuntamahdollisuuksia ja poistaa liikunnan harrastamisen esteitä lähiöissä. Teos vetää yhteen YLLI-hankkeen keskeiset tutkimushavainnot, suositukset ja käytännön vinkit ja työkalut suunnittelijoille, ammattilaisille, asiantuntijoille tai muuten vain aiheesta kiinnostuneille, joita kiinostaa edistää asukkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikunnalliseen elämään. Opas on vapaasti luettavissa verkkoversiona. Tämä opas on samalla myös osa YLLI-hankkeen loppuraportointia ja yhteenvetoa. YLLI-hanketta on rahoittanut Lähiöohjelma 2020-2022.

Muukkonen, P; Ehnström, E; Hasanen, E; Hintsanen, L; Laakso, T; Nurmi, M; Pyykönen, J; Salmi, L; Salmikangas, A-K; Simula, M; Virmasalo, I; Vänttinen, L (2022). Matkalla kohti liikunnan yhdenvertaisuutta – työkaluja monialaiseen liikuntasuunnitteluun. Department of Geosciences and Geography C22, 85 s. + 11 liites. http://hdl.handle.net/10138/356119 Geotieteiden ja maantieteen osasto, Helsingin yliopisto: Helsinki.

YLLI-hankkeen ideoimien analyysityökalujen käyttömäärät LIPAS-palvelussa

Olemme aiemmin esitelleet YLLI-blogissa LIPAS-projektin ja YLLI-hankkeen yhteistyössä valmistellut analyysityökalut liikuntapaikkojen saavutettavuuden ja monipuolisuuden arviointiin LIPAS-palveluun. Tässä kirjoituksessa katsotaan, millaisen vastaanoton työkalut ovat saaneet LIPAS-palvelun käyttäjiltä ja miten niiden käyttöönotto on edennyt.

Kirjoittaja: Tapani Laakso (Jyväskylän yliopisto, Lipas-projekti)

Analyysityökalujen käyttömäärät

Ensimmäinen analyysityökalu (saavutettavuustyökalu) julkaistiin avoimeen käyttöön LIPAS-järjestelmässä elokuussa 2021 (ks. kuva alla). Julkaisuvaiheessa työkalun käyttäjiä olivat lähinnä työkalua testanneet ja kommentoineet kuntien, YLLI-hankkeen sekä LIPAS-projektin työntekijät.

Kuvaaja näyttää ns. analyysitapahtumat, joita lipas.fi-palvelussa on tehty. Yksi analyysitapahtuma tarkoittaa jokaista yksittäistä kertaa, kun saavutettavuus- tai monipuolisuustyökalulle on annettu komento laskea alueen tai kohteen saavutettavuus tai monipuolisuus. Yksi käyttäjä voi siis tehdä peräkkäin useita eri tapahtumia. Jos käyttäjä tekee laskennan jälkeen muutoksia juuri tekemäänsä analyysiin (esim. saavutettavuuden laskentamatkaa muutetaan), ei tämä näy uutena tapahtumana.

Syksyn 2021 aikana saavutettavuustyökalun markkinoinnin ja käyttöönoton tueksi valmisteltiin käyttöohjeita ja materiaalia, jotka ovat saatavissa LIPAS-projektin sivuilta (Lipasinfo Facebookissa, Youtubessa ja osoitteessa lipasinfo.fi). Lisäksi saavutettavuustyökalu otettiin osaksi kunnille pidettyjä LIPAS-koulutuksia (lokakuu 2021 alkaen). Koulutuksia järjestettiin AVI-alueittain niin, että kaikki alueet oli kierretty huhtikuuhun 2022 mennessä. Tässä vaiheessa saavutettavuustyökalun käyttö oli vielä vähäistä ja analyysejä tehtiin alle 100 kpl kuukaudessa.

Vastaanotto koulutuksissa oli kuitenkin ollut hyvin kannustavaa ja työkalulle nähtiin merkitystä erityisesti uusien liikuntapaikkahankkeiden valmistelussa. Työkalun avulla pystyttiin tuottamaan vertailutietoa maantieteellisesti eri alueista liikuntapaikkarakentamisen perusteluihin kunnanhallitukselle/asiantuntijalautakunnalle sekä liikuntapaikkarakentamisen avustushakemukseen OKM:lle tai AVI:lle. Lisäksi Kotkan kaupunki toteutti kesän 2022 aikana kunnallisen liikuntapaikkojen saavutettavuusselvityksen, jossa arvioitiin kunnan eri alueiden väestön mahdollisuuksia saavuttaa liikuntapaikkoja ja toisaalta tiettyjen liikuntapaikkatyyppien saavutettavuutta kunnassa.

Odotus siis oli, että saavutettavuustyökalun käyttö alkaisi laajemmin syksyllä 2022. Näin myös tapahtui kuten kuvasta käy ilmi. Lisäksi aluehallintovirastoilta on saatu tietoa, että saavutettavuustyökalun tiedot ovat siirtyneet sujuvasti kuntien jättämiin liikuntapaikkarakentamisen avustushakemuksiin. Työkalu on siis löytänyt paikkansa ja tarjoaa kunnille merkityksellistä tietoa uusien liikuntapaikkojen sijoitteluun liittyen.
Kesän 2022 aikana alettiin valmistella jatkoa saavutettavuustyökalulle monipuolisuustyökalun muodossa. Monipuolisuustyökalu valmistui käyttöön marraskuussa 2022. Monipuolisuustyökalusta valmistettiin vastaavasti materiaalia käyttöohjeiden ja tiedotteiden muodossa. Monipuolisuustyökalun käyttökoulutukset aloitettiin marraskuussa 2021 ja ne jatkuvat kevään 2023 aikana niin, että kaikille AVI-alueille on järjestetty monipuolisuustyökalun käyttökoulutus huhtikuuhun 2023 mennessä. Samalla on jatkettu saavutettavuustyökalun käyttökoulutuksia ja tiedottamista.

Vielä ei ole selvää kuvaa nähtävissä, mille tasolla analyysityökalujen käyttö vuositasolla asettuu. Alustavia viitteitä on kuitenkin siitä, että käyttö on vilkkaimmillaan syksyllä ja hiljentyy alkuvuodesta. Toisaalta monipuolisuustyökalun käyttöön ei odoteta vastaavaa selvää vuosittaista piikkiä vaan sen käytön toivotaan jakaantuvan tasaisemmin. Monipuolisuustyökalun tarkoitus on tuottaa tietoa lähtökohtaisesti kunnan oman palvelusuunnittelun tueksi pitkällä aikavälillä eikä niinkään toimia yksittäisen liikuntapaikkahankeen arvioinnin työkaluna.

Analyysityökalujen avainluvut

  • 6 312 analyysiä (1.8.2021 – 1.3.2023)
  • Käyttö lähti selvään kasvuun heinäkuussa 2022
    • Ensimmäisen kerran yli 500 analyysiä kuukaudessa
    • Kotkan kaupungin liikuntapaikkojen saavutettavuusselvitys
  • Aktiivisin kuukausi on ollut marraskuu 2022 (1068 analyysiä)
    • Liikuntapaikkarakentamisen avustushakemusten takaraja on vuosittain 30.12.

Erilaista tiedeviestintää: YLLI-hanke mukana Urheilumuseo TAHDON näyttelyn ideoinnissa

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavia on erilaisia, ja uudet ideat ja yhteistyöt tuovat tutkijan työhön uusia tuuli ja uusia näkökulmia. Kun YLLI-hankkeemme kiinnosti Urheilumuseo TAHDON henkilökuntaa, pääsimme jakamaan osaamistamme ja auttamaan heitä näyttelyn ”Menneen talven lumet” suunnittelussa.

Kirjoittaja: Petteri Muukkonen

Keväällä 2022 Urheilumuseo TAHDON henkilökunta otti yhteyttä meihin YLLI-hankkeen tutkijoihin ja pääsimme kertomaan heille uusimpia tuloksiamme hankkeessa sekä muista tutkimuksista, joita on tehty Helsingin yliopiston Digital Geography Lab:ssä. Urheilumuseossa oli suunnitteilla uusi näyttely siitä miten ympäristömuutokset (mm. ilmastonmuutos) vaikuttaa urheiluun ja liikkumiseen sekä niiden edellytyksiin – ja päin vastoin millaisia ympäristövaikutuksia (voimistajina ja hillitsijöinä) urheilulla ja liikunnalla sekä eri tahojen toimilla on. Keskeisiä teemoja TAHDON erikoisnäyttelyssä on, että ilmastonmuutoksen myötä heikkenevät ja harvinaistuvat hyvät talviliikuntaolosuhteet vaikuttavat suomalaiseen liikkumiskulttuuriin ja huippu-urheulun edellytyksiin. Ja toisaalta liikunnalla ja urheilulla on omat ympäristöjälkensä. Näihin teemoihin meillä YLLI-hankkeen tutkijoilla oli paljon kerrottavaa.

Myöhemmin näyttelyn auettua loppusyksystä 2022 me YLLI-hankkeen tutkijat pääsimme vierailemaan näyttelyssä, jonka ideointiin olimme antaneet oman panoksemme. Oli mielenkiintoista ja hauskaa nähdä näyttelyssä asioita, faktoja, ideita ja näytteilleasetteluita, joista tunnisti tuttuja elementtejä ja jopa aineistoja. Todella hauska piristys tutkijan työssä kokea tällainen itsellemme uusi tapa jakaa tutkimustietoa eteenpäin ja näin auttaa kehittämään ihmisten kestävyysosaamista ja levittämään ympäristötietoisuutta. Tiedeviestintää ja vaikuttamista tuleekin tehdä monikanavaisesti, jotta viesti tutkimustuloksista välittää laajemman kohderyhmän ja jotta osaamisen kasvu yhteiskunnassa olisi merkityksellisempää.

Menneen talven lumet esillä TAHDOSSA 25.11.2022–27.8.2023

Kaupunkipyörä eli alepafillari odottamassa museovieraita pyöräajelulle.  Taustalla tutkija Elias Willbergin (HY, DGL) laatima kartta kaupunkipyörien GPS-reiteistä. (Kuva: Petteri Muukkonen)
Urheilumuseo Tahto oli teettänyt omia selvityksiään liikuntaharrastusten aiheuttamasta autoilusta ja liikennemääristä. (Kuva: Petteri Muukkonen)
Maantieteilijän mieltä ja silmää hiveli kaunis dronevideo pohjoisesta. (Kuva: Petteri Muukkonen)
Purjehduskilpailusimulaattori pyöränpumppujen avulla. Testaamassa tutkijat Marisofia Nurmi (vas.), Emil Ehnström (kesk.) ja Lotta salmi (oik.). (Kuva: Petteri Muukkonen)
Liikuntahallit – varsinkin jääurheilu ja uinti – vaativat energiaa. Ja vitriinissä roikkuu huippu-uimari Jani Sievisen ensimmäiset verkkarit. (Kuva: Petteri Muukkonen)
Jotta yhteiskunnassa tapahtuisi kestävyysmurros, tarvitaan myös aktiivisia kansalaisia ajamaan muutosta ja nostamaan tärkeät asiat keskusteluun. (Kuva: Petteri Muukkonen)
Urheilu- ja liikuntajärjestöt ja -seurat voivat ohjata kansalaisten arvoja ja valintoja. Siksi ne ovat tärkeä toimijataho, kun halutaan edistää ihmisten tietoisuutta kestävyydestä ja ympäristöteoista. (Kuva: Petteri Muukkonen)

YLLI-hanketta (Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö) on rahoittanut Lähiöohjelma 2020-2022.