50095 Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa

Kurssin tavoitteet

Kurssin 50095 Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (3 op) tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia opettaa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden merkitystä yhteiskunnassa ja ohjata oppilaita näiden alojen ammatteihin yhteistyössä koulujen ja yritysten kanssa sekä saada hyödyllisiä kokemuksia ja materiaaleja kouluopetukseen.

Opiskelijoiden kommentteja kurssista

“Vierailu Yrityskylään oli todella hauska.”

 “Yritysvierailu oli mielestäni todella kiinnostava. Sen aikana oppi paljon yrityksestä ja sen toiminnasta.”

 “Sain konkreettisia eväitä omaan opettajantyöhön niin teorian kuin käytännön tasolla pitkäksi ajaksi.”

Lisätietoa

Kurssi opetetaan joka toinen kevätlukukausi periodissa III. Kurssi sopii vaihtoehtoisiksi opinnoiksi aineopintoihin tai syventäviin opintoihin.